Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Izjava predsjednika Lambertza povodom Govora o stanju Europske unije 2017.  

Cilj izgradnje „ujedinjenije, snažnije i demokratskije Unije“ koji se mora ostvariti u partnerstvu s europskim regijama putokaz je u pravom smjeru. Jasno je da Europska unija i njezine institucije to mogu ostvariti jedino ako budu surađivale sa svim razinama vlasti, uključujući lokalnu i regionalnu, kao i da to ne može biti nametnuto „odozgo“. Procesom Promišljanje o Europi koji je pokrenuo naš Odbor dopunjuju se nastojanja Europske komisije i drugih institucija EU-a da slušaju građane EU-a i zajedno s njima odlučuju o budućnosti Europe.

Predsjednik Juncker također je s pravom izjavio da bi budućnost naše Europske unije trebala počivati na načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti. Kako bi uspješno napredovao, EU mora tješnje surađivati s regijama i gradovima na područjima koja su u njihovoj nadležnosti, posebice ako želi ostvariti politiku okoliša koja će nas približiti niskougljičnom održivom gospodarstvu, unaprijediti promet u svakoj zajednici, integrirati izbjeglice u naše zajednice, stvoriti pristojna radna mjesta, doprinijeti većoj socijalnoj pravdi i u osnovi promicati socijalnu i teritorijalnu koheziju, uz podupiranje naših lokalnih gospodarstava. Stoga tražimo da Europski odbor regija bude zastupljen u Radnoj skupini za supsidijarnost i proporcionalnost.

Ciljevi koje je postavio predsjednik Juncker ne mogu se ostvariti bez odgovarajućih resursa. Stoga nam je potreban snažniji proračun EU-a koji je u skladu s europskim ambicijama. Iako pozdravljamo istaknutu potrebu osnaživanja Europskog fonda za strateška ulaganja, ustrajemo u tome da financijski instrumenti moraju nadopunjavati, a ne zamijeniti kohezijsku politiku za sve regije, uz veću fleksibilnost u provedbi Pakta o stabilnosti i rastu. Kohezijska je politika najbolji izraz europske solidarnosti – a 80 % građana smatra da upravo toga nedostaje u Europi.

Stoga pozivamo sve koji su uvjereni u dodanu vrijednost kohezijske politike da se pridruže kampanji #CohesionAlliance koja će se pokrenuti 9. listopada u Bruxellesu.

Europska unija ne može više počivati na lovorikama. Moramo pokazati da je EU spreman na veću djelotvornost i učinkovitost, da je napredan na socijalnom planu i da unapređuje život svakog građanina. Lokalne i regionalne vlasti u prvim su redovima Europe, razumiju izazove i što je potrebno za njihovo prevladavanja te su „vjetar u europskim jedrima“. „Ujedinjena Europa“ treba slušati, raditi i ulagati na lokalnoj razini.

U Bruxellesu se treba jače čuti glas lokalnih zajednica. Zato ću 10. listopada u Bruxellesu održati prvi godišnji govor o stanju Europske unije sa stajališta regija i gradova. Govor i naknadna rasprava s lokalnim čelnicima EU-a prenosit će se uživo na kanalu EbS i na internetskim stranicama OR-a: www.cor.europa.eu

Više informacija:

• Pratite nas na: #SOTREG #EULocal #CohesionAlliance

Stanje Europske unije: stajalište regija i gradova

Govor predsjednika Junckera o stanju Unije 2017.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Vaši osobni podaci obrađuju se u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 45/2001 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice. Na zahtjev možete dobiti detalje o svojim osobnim podacima, ispraviti neispravne ili nepotpune osobne podatke ili zatražiti da se ti podaci izbrišu s našeg popisa adresa.

Ako imate pitanja u vezi s obradom svojih osobnih podataka, možete ih uputiti na sljedeću adresu: PresseCdr@cor.europa.eu. Možete također uputiti elektroničku poruku službeniku OR-a za zaštitu podataka na: data.protection@cor.europa.eu. U vezi s obradom vaših osobnih podataka imate se pravo u bilo kojem trenutku obratiti europskom nadzorniku za zaštitu podataka (www.edps.europa.eu/EDPSWEB/).

Podijeli :