Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Partnerstva za regionalne inovacije: 63 regije, 7 gradova i 4 države članice odabrane za pilot-aktivnosti  

Komisija je danas objavila imena 63 regije, sedam gradova i četiri države članice odabranih u pilot-projektu za partnerstva za regionalne inovacije, inicijativi razvijenoj u suradnji s Odborom regija. Sudionici pilot-aktivnosti mogu razmjenjivati dobre prakse, zajednički razvijati i testirati alate za mobilizaciju više izvora financiranja i relevantne politike te povezivati regionalne i nacionalne programe s inicijativama EU-a za zelenu i digitalnu transformaciju. Ta partnerstva pridonose novoj inovacijskoj agendi za Europu, u kojoj inovacije pokreću transformaciju za održivost, a lokalne se strategije povezuju s inicijativama na razini EU-a.

Poziv na iskaz interesa privukao je veliku pozornost u inovacijskom ekosustavu EU-a. To je slučaj s državama članicama koje surađuju na nacionalnoj razini, kao što je Slovačka, i brojnim regijama EU-a, kao što su Andaluzija, Azori, Hauts-de-France, Ostrobotnija, Potkarpatsko vojvodstvo, Sjeverni egejski otoci, Emilia-Romagna i mnoge druge. Uspostavio je i proces suradnje i umrežavanja odozdo prema gore koji već okuplja mnoge sudionike putem višeregionalnih mreža. Primjeri uključuju regiju Baltičkog mora, Instrument za bioregije i prošireni konzorcij Cities 4.0 (Leuven, Bologna, Turku), koji sad uključuje i Eindhoven (NL), Espoo (FI) i Cluj-Napoca (RO).

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Snažnija, čišća gospodarstva i pravednija društva mogu se izgraditi samo ako inovacije budu u središtu političkog programa EU-a. Kako bismo uspjeli u zelenoj i digitalnoj tranziciji, potrebne su nam inovacije u svakoj regiji i zemlji, a pritom je nužno da se one međusobno povezuju. Ta nam partnerstva omogućuju izgradnju mostova kako bismo olakšali sinergije ulaganja i inovativnih rješenja. Radujem se inovativnim idejama i pristupima koje će odabrane regije zajedno oblikovati.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira dodala je: Suradnja i inovacije neophodni su za održiv i otporan razvoj regija EU-a. Sve te regije imaju inovacijski potencijal koji treba iskoristiti, stoga me veseli tako velik interes za poziv. Sa zanimanjem iščekujem rezultate pilot-projekta te se nadam da će pridonijeti premošćivanju postojanog inovacijskog jaza među regijama koji ograničava uspješnost EU-a u cjelini.

Predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas rekao je: Poticanjem inovacija jačamo otpornost i poboljšavamo kapacitete naših lokalnih zajednica za suočavanje s kriznim situacijama, zaštitu građana i unaprjeđenje lokalnog gospodarstva. U tom kontekstu računamo na to da će povjerenice Ferreira i Gabriel surađivati na Partnerstvima za regionalne inovacije kao ključnom alatu za koordinaciju svih dostupnih sredstava za širenje inovacija na terenu, s naglaskom na povećanju energetske učinkovitosti i održivosti naših regija, gradova i sela.

Partnerstva za regionalne inovacije – Priručnik

Sudionici pilot-projekta istraživat će nova partnerstva za regionalne inovacije uz pomoć „Priručnika za partnerstva za regionalne inovacije" (Partnerships for Regional Innovation Playbook). Riječ je o smjernicama koje je danas objavio Zajednički istraživački centar. U priručniku se predlaže širok raspon alata i mehanizama upravljanja kako bi se poboljšala koordinacija regionalnih i nacionalnih inovacijskih politika te inovacijskih politika EU-a radi provedbe zelene i digitalne tranzicije u Europi i rješavanja problema inovacijskog jaza u EU-u. Ključni element predloženog pristupa jest uvođenje misija na terenu usmjerenih na koordinaciju djelovanja u skladu s dosljednom i ciljanom logikom kako bi se mogao ispitati širok raspon mjera politike za inovacije na razini sustava.

U okviru pilot-aktivnosti sudionici će testirati te alate politike i istodobno zajednički pružati operativne smjernice. Priručnik i pilot-projekt pomoći će i u promicanju dobre prakse, učenju iz eksperimentiranja i razvijanju potrebnih kapaciteta na razini javnih uprava i općenito u ekosustavu. Pilot-projekt neće utjecati na trenutačni postupak programiranja fondova za razdoblje 2021. – 2027.

Kontekst

Partnerstva su utemeljena na planiranoj Novoj agendi za inovacije za Europu, čiji je cilj pomoći u integraciji inicijativa i ulaganja na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Ta su nastojanja izravno usmjerena na poboljšanje inovacijskih ekosustava, koji su ključno područje za povećanje uspješnosti u području inovacija u EU-u. Glavni je cilj ojačati veze između regionalnih i lokalnih inovacijskih ekosustava te razvijati održive lance vrijednosti i visokotehnološke inovacije u Europi.

Partnerstva su komplementarni pristup koji se temelji na pozitivnom iskustvu sa strategijama pametne specijalizacije. Pametna specijalizacija lokalizirani je pristup koji proizlazi iz kohezijske politike EU-a, s ciljem identificiranja strateških područja za intervenciju, a temelji se na analizi prednosti i potencijala gospodarstva i na poduzetničkom postupku otkrivanja uz suradnju širokog raspona dionika. Pametna specijalizacija usmjerena je na inovacije i ima važnu ulogu u podupiranju istraživanja i inovacija kako bi se osigurao održiv i otporan razvoj svih regija u Europi.

Odabrana područja sudjelovat će pojedinačno ili kao dio šest različitih mreža regija i gradova EU-a. Među sudionicima pilot-aktivnosti zastupljene su ukupno 23 države članicePoziv na iskaz interesa bio je otvoren od ožujka do travnja 2022.

Dodatne informacije

Partnerstva za regionalne inovacije – Platforma za pametnu specijalizaciju

Europski odbor regija, internetska stranica SEDEC-a 

Partnerstva za regionalne inovacije – Priručnik

Karte sudionika u pozivu


Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONAL-INNOVATION-VALLEYS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
EU regions back Regional Innovation Valleys as key step to boost interregional innovation and address innovation divide
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SEDEC_17_FEBRUARY_2023_JOINT_ACTION_PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
2nd year of the Joint Action Plan: Regions and cities strengthen ties with the European Commission
17.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022