Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Partnerstva za regionalne inovacije: 63 regije, 7 gradova i 4 države članice odabrane za pilot-aktivnosti  

Komisija je danas objavila imena 63 regije, sedam gradova i četiri države članice odabranih u pilot-projektu za partnerstva za regionalne inovacije, inicijativi razvijenoj u suradnji s Odborom regija. Sudionici pilot-aktivnosti mogu razmjenjivati dobre prakse, zajednički razvijati i testirati alate za mobilizaciju više izvora financiranja i relevantne politike te povezivati regionalne i nacionalne programe s inicijativama EU-a za zelenu i digitalnu transformaciju. Ta partnerstva pridonose novoj inovacijskoj agendi za Europu, u kojoj inovacije pokreću transformaciju za održivost, a lokalne se strategije povezuju s inicijativama na razini EU-a.

Poziv na iskaz interesa privukao je veliku pozornost u inovacijskom ekosustavu EU-a. To je slučaj s državama članicama koje surađuju na nacionalnoj razini, kao što je Slovačka, i brojnim regijama EU-a, kao što su Andaluzija, Azori, Hauts-de-France, Ostrobotnija, Potkarpatsko vojvodstvo, Sjeverni egejski otoci, Emilia-Romagna i mnoge druge. Uspostavio je i proces suradnje i umrežavanja odozdo prema gore koji već okuplja mnoge sudionike putem višeregionalnih mreža. Primjeri uključuju regiju Baltičkog mora, Instrument za bioregije i prošireni konzorcij Cities 4.0 (Leuven, Bologna, Turku), koji sad uključuje i Eindhoven (NL), Espoo (FI) i Cluj-Napoca (RO).

Povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel izjavila je: Snažnija, čišća gospodarstva i pravednija društva mogu se izgraditi samo ako inovacije budu u središtu političkog programa EU-a. Kako bismo uspjeli u zelenoj i digitalnoj tranziciji, potrebne su nam inovacije u svakoj regiji i zemlji, a pritom je nužno da se one međusobno povezuju. Ta nam partnerstva omogućuju izgradnju mostova kako bismo olakšali sinergije ulaganja i inovativnih rješenja. Radujem se inovativnim idejama i pristupima koje će odabrane regije zajedno oblikovati.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira dodala je: Suradnja i inovacije neophodni su za održiv i otporan razvoj regija EU-a. Sve te regije imaju inovacijski potencijal koji treba iskoristiti, stoga me veseli tako velik interes za poziv. Sa zanimanjem iščekujem rezultate pilot-projekta te se nadam da će pridonijeti premošćivanju postojanog inovacijskog jaza među regijama koji ograničava uspješnost EU-a u cjelini.

Predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas rekao je: Poticanjem inovacija jačamo otpornost i poboljšavamo kapacitete naših lokalnih zajednica za suočavanje s kriznim situacijama, zaštitu građana i unaprjeđenje lokalnog gospodarstva. U tom kontekstu računamo na to da će povjerenice Ferreira i Gabriel surađivati na Partnerstvima za regionalne inovacije kao ključnom alatu za koordinaciju svih dostupnih sredstava za širenje inovacija na terenu, s naglaskom na povećanju energetske učinkovitosti i održivosti naših regija, gradova i sela.

Partnerstva za regionalne inovacije – Priručnik

Sudionici pilot-projekta istraživat će nova partnerstva za regionalne inovacije uz pomoć „Priručnika za partnerstva za regionalne inovacije" (Partnerships for Regional Innovation Playbook). Riječ je o smjernicama koje je danas objavio Zajednički istraživački centar. U priručniku se predlaže širok raspon alata i mehanizama upravljanja kako bi se poboljšala koordinacija regionalnih i nacionalnih inovacijskih politika te inovacijskih politika EU-a radi provedbe zelene i digitalne tranzicije u Europi i rješavanja problema inovacijskog jaza u EU-u. Ključni element predloženog pristupa jest uvođenje misija na terenu usmjerenih na koordinaciju djelovanja u skladu s dosljednom i ciljanom logikom kako bi se mogao ispitati širok raspon mjera politike za inovacije na razini sustava.

U okviru pilot-aktivnosti sudionici će testirati te alate politike i istodobno zajednički pružati operativne smjernice. Priručnik i pilot-projekt pomoći će i u promicanju dobre prakse, učenju iz eksperimentiranja i razvijanju potrebnih kapaciteta na razini javnih uprava i općenito u ekosustavu. Pilot-projekt neće utjecati na trenutačni postupak programiranja fondova za razdoblje 2021. – 2027.

Kontekst

Partnerstva su utemeljena na planiranoj Novoj agendi za inovacije za Europu, čiji je cilj pomoći u integraciji inicijativa i ulaganja na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Ta su nastojanja izravno usmjerena na poboljšanje inovacijskih ekosustava, koji su ključno područje za povećanje uspješnosti u području inovacija u EU-u. Glavni je cilj ojačati veze između regionalnih i lokalnih inovacijskih ekosustava te razvijati održive lance vrijednosti i visokotehnološke inovacije u Europi.

Partnerstva su komplementarni pristup koji se temelji na pozitivnom iskustvu sa strategijama pametne specijalizacije. Pametna specijalizacija lokalizirani je pristup koji proizlazi iz kohezijske politike EU-a, s ciljem identificiranja strateških područja za intervenciju, a temelji se na analizi prednosti i potencijala gospodarstva i na poduzetničkom postupku otkrivanja uz suradnju širokog raspona dionika. Pametna specijalizacija usmjerena je na inovacije i ima važnu ulogu u podupiranju istraživanja i inovacija kako bi se osigurao održiv i otporan razvoj svih regija u Europi.

Odabrana područja sudjelovat će pojedinačno ili kao dio šest različitih mreža regija i gradova EU-a. Među sudionicima pilot-aktivnosti zastupljene su ukupno 23 države članicePoziv na iskaz interesa bio je otvoren od ožujka do travnja 2022.

Dodatne informacije

Partnerstva za regionalne inovacije – Platforma za pametnu specijalizaciju

Europski odbor regija, internetska stranica SEDEC-a 

Partnerstva za regionalne inovacije – Priručnik

Karte sudionika u pozivu


Podijeli: