Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Migracije u Europi:EU mora djelovati zajedničkim snagama i pružiti veću potporu lokalnim vlastima  

Europska unija treba povećati potporu gradovima i regijama te pograničnim zemljama koje se prve susreću s problemom upravljanja migracijama. To je poruka koju je Europski odbor regija uputio 22. ožujka. Skupština lokalnih i regionalnih političara EU-a izrazila je posebnu zabrinutost u pogledu izazova s kojima se suočavaju otoci i priobalne regije u Sredozemlju te pozvala na veću zajedničku europsku odgovornost i ulaganja.

Skupština je pozvala na uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u sve faze izrade i provedbe politika EU-a na području migracija s obzirom na njihovu ulogu u brizi o novopridošlim migrantima i njihovoj integraciji. Osim što je zatražio da se gradovima i regijama osigura više sredstava te veće osposobljavanje i tehnička potpora, Europski odbor regija predložio je da EU ispita mogućnost „prijenosa odgovornosti za razmatranje zahtjeva za azil s nacionalne razine na razinu EU-a“.

Te su preporuke iznesene u mišljenju koje je sastavio Dimitrios Kalogeropoulos (EL/EPP), delegat općine Palaio Faliro blizu Atene, a usvojene su neposredno nakon rasprave s Dimitrisom Avramopoulosom , europskim povjerenikom za migracije, unutarnje poslove i građanstvo.

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija (OR), izjavio je: „Lokalne i regionalne vlasti prve su na udaru. One su odgovorne za prihvat, upravljanje i integraciju migranata i izbjeglica te im je potrebna kudikamo veća potpora. Sve države članice EU-a moraju preuzeti svoj dio odgovornosti kako ne bi tek nekoliko zemalja i zajednica bilo prepušteno samima sebi. Migranti i izbjeglice nisu brojevi: to su ljudi koje treba zaštititi. Riječ je o europskom izazovu za koji su potrebna europska ulaganja, zbog čega se idući proračun EU-a za razdoblje nakon 2020. mora povećati, a regionalni fondovi EU-a – odnosno njegova kohezijska politika, kojom se podupire socijalna uključenost – moraju i dalje biti snažan temelj budućnosti Europe.“

Povjerenik Avramopoulos kazao je tijekom rasprave na plenarnom zasjedanju da je potrebno „ iz korijena preispitati pristup “ integraciji migranata u Europi na svim područjima politike, kao i poboljšati pristup gradova i regija fondovima EU-a. „Lokalne i regionalne vlasti pozitivan su čimbenik u stvaranju prostora za razmjene između migranata i lokalne zajednice, čime se osigurava socijalna uključenost i aktivno sudjelovanje u društvu zemlje domaćina. No tu zadaću ne možete i ne biste trebali obavljati sami.“

G. Kalogeropoulos poručio je: „Lokalni i regionalni čelnici općenito smatraju da EU u zadnje dvije godine ide u pravom smjeru, ali u praksi se lokalne zajednice i dalje susreću s poteškoćama, kao i izbjeglice i migranti. Napetosti u društvu su velike, lokalne vlasti teškom mukom izlaze na kraj sa situacijom, a razina savjetovanja i koordinacije između različitih razina upravljanja – lokalne, nacionalne i europske – kao i s nevladinim organizacijama i dalje je suviše niska. Ciljevi EU-a da se za izbjeglice i migrante osiguraju primjereni uvjeti u cilju brze obrade zahtjeva za azil ne ispunjavaju se u potpunosti, a države članice zanemaruju sporazume o pravednom premještanju tražitelja azila unutar EU-a. Prijeko je potrebno da nacionalne vlade i EU preuzmu dugoročnu obvezu da će povećati sredstva namijenjena gradovima i regijama te provoditi sveobuhvatnu politiku koja bi olakšala upravljanje migracijama.“

U raspravi je težište bilo i na globalnim kretanjima, iskustvima izbjeglica i naporima koji se ulažu u uključivanje novopridošlih osoba u Europu na tržište rada, a sudjelovali su Laura Thompson , zamjenica glavnog direktora Međunarodne organizacije za migracije, Elisabeth Bartke iz Udruženja njemačkih industrijskih i trgovinskih komora te Anila Noor , izbjeglica i članica Europskog savjetodavnog odbora za migrante.

Napomene za urednike :

U mišljenju – naslovljenom „Provedba Europskog migracijskog programa“ – razmatra se napredak koji je EU ostvario od 2015. u pogledu prioriteta migracijske politike. OR podržava brojne mjere koje je EU poduzeo, a reformu postojećeg sustava azila opisuje kao „od presudne važnosti“. Međutim, skreće pozornost na nedostatke i potrebu za odlučnijim djelovanjem, posebice kako bi se ublažio pritisak na najizloženije otoke i regije te kako bi se prevladale poteškoće u procjeni zahtjeva za azil. Odbor tvrdi da je potrebno ispitati mogućnost „prijenosa odgovornosti za razmatranje zahtjeva za azil s nacionalne razine na razinu EU-a“. U mišljenju se navodi da lokalne i regionalne vlasti trebaju više financijskih sredstava te se poziva na njihovo uključivanje u sve faze izrade i provedbe migracijskog programa. Tvrdi se da je potrebno povećati ovlasti nove agencije EU-a – Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu – te pomorske operacije EU-a (Sophia), a ističe se i da je potrebno izraditi „koherentan akcijski plan“ kojim će se okončati krijumčarenje i trgovina robljem povezana s migracijama koja se razvila u sjevernoj Africi. U mišljenju se podržava pristup upravljanju iznimnim migracijskim tokovima utemeljen na „žarišnim točkama“, koji agencijama EU-a omogućava brzo djelovanje kako bi pomogle najizloženijim državama članicama EU-a u pogledu migracija, te se navodi da bi centri za prihvat i registraciju u trećim zemljama mogli biti „važni“ u svrhu uspostave „sigurnih ruta“ za migracije. Međutim, napominje se da je potrebno izraditi smjernice za upravitelje tih centara, uz doprinos lokalnih i regionalnih vlasti.

OR je 2015. usvojio mišljenje o Europskom migracijskom programu. Od tada je usvojio preporuke za reformu zajedničkog europskog sustava azila, pristupa zakonitim migracijama i integracije imigranata. Bojaznima u vezi s opasnostima marginalizacije bavio se u mišljenju u kojem je iznio preporuke o suzbijanju radikalizacije.

Predsjednik Lambertz uputio je 21. veljače 2018. pismo Donaldu Tusku, predsjedniku Europskog vijeća, u kojem se zalaže za proračun za razdoblje nakon 2020. kojim će se moći ispuniti ambiciozni ciljevi EU-a. Europski odbor regija traži da se idući proračun „poveća na 1,3 % bruto nacionalnog dohotka 27 država članica EU-a kao gornju granicu rashoda, i to na temelju nacionalnih doprinosa i novih vlastitih sredstava EU-a“. Predsjednik Lambertz opisao je kohezijsku politiku EU-a kao „najdjelotvornije sredstvo EU-a za prevladavanje sadašnjih izazova na području klimatske politike, migracija, održivog rasta te istraživanja i inovacija“.

Planom vanjskih ulaganja EU-a žele se potaknuti ulaganja u susjedstvo EU-a i u afričke zemlje, a posebice u nestabilne zemlje pogođene sukobima i nasiljem, od kojih su neke zemlje podrijetla nezakonitih migranata. Doprinos Europske komisije iznosi 4,1 milijardu eura, a cilj je do 2020. potaknuti više od 44 milijarde eura ulaganja.

• U nedavnoj studiji Europske komisije o globalnim migracijama utvrđuje se da je u svijetu broj migranata u stalnom porastu. Dok broj prisilno raseljenih osoba zbog sukoba ili progona raste, ekološke su katastrofe sve veći uzrok raseljavanja. Općenito je priroda migracija postala složenija, a gospodarski ih razvoj kratkoročno potiče. Migracije su postale velik biznis, koji olakšavaju digitalne tehnologije. Na svjetskoj su razini migracije prvenstveno urbana pojava, pri čemu svaki peti migrant živi u 20 najvećih gradova svijeta. Više od polovine zakonitih migranata u EU dolazi radi spajanja obitelji ili iz humanitarnih razloga. Visokokvalificirani migranti većinom odlaze u druge zemlje OECD-a, a ne u EU. Broj nezakonitih migranata koji pristižu morskim putem znatno se smanjio (160.000 tijekom 2017.), ali imigracija je i dalje druga najveća briga europskih građana (nakon terorizma), dok je između 2014. i 2016. to predstavljalo njihovu najveću bojazan.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MIGRATION-IN-EUROPE-.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023