Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Savez automobilskih regija poziva na uvođenje programa potpore EU-a radi osiguravanja pravedne, poštene i uspješne tranzicije u sektoru koji zapošljava 7,5 milijuna radnika i radnica  

Članovi Saveza okupili su se u Leipzigu i iznijeli svoje prijedloge za očuvanje europske automobilske industrije

Kako bi se mogle uspješno nositi s postupnim ukidanjem motora s unutarnjim izgaranjem i digitalizacijom, europske automobilske regije traže novi mehanizam potpore EU-a s namjenskim sredstvima, odgovarajuću procjenu teritorijalnog učinka novih propisa i mjere za prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage. Na prvom političkom sastanku Saveza automobilskih regija (ARA) održanom 17. studenoga u Leipzigu članovi su usvojili kratkoročnu i srednjoročnu strategiju i s europskim povjerenikom za zapošljavanje i socijalna prava Nicolasom Schmitom raspravljali o potpori koja je potrebna regijama s razvijenom automobilskom industrijom.

Europska automobilska industrija i proizvodnja dijelova prolazi kroz fazu previranja i transformacije: klimatski ciljevi EU-a iz paketa mjera „Spremni za 55 %” iziskuju znatan doprinos u sektoru cestovnog prometa pa time utječu na sve automobilske regije u Europi. Zelena i digitalna tranzicija ima velik utjecaj na automobilsku industriju u kojoj radi 7,5 milijuna ljudi, odnosno više od 6 % ukupnog broja zaposlenih u Europi. Tranzicija prema digitaliziranim vozilima s nultom stopom emisija uzdrmat će regionalne automobilske ekosustave i socioekonomske strukture.

U Leipzigu su se okupili predstavnici i predstavnice 20 od 29 regija članica Saveza i skrenuli su pozornost na pitanja koja zaokupljaju automobilski sektor u njihovim regijama. S obzirom na potrebe za automobilima s nultom stopom emisija radi postizanja klimatskih ciljeva EU-a i s time povezane promjene u automobilskoj industriji, Savez se kolektivno zalaže za uspostavu europskog mehanizma za potporu pravednoj i poštenoj tranziciji u regijama s automobilskom industrijom. Svrha tog mehanizma bila bi što više ublažiti negativan učinak na zapošljavanje i unaprijediti sposobnosti i mogućnosti za tehnološku preobrazbu europske automobilske industrije i njezinu kontinuiranu globalnu konkurentnost u području istraživanja i inovacija.

Otvarajući sastanak predsjednik vlade Saske Michael Kretschmer poručio je: „Kolijevka automobilske industrije je ovdje u Saskoj, ali ta je industrija ujedno i ključna tehnologija za cijelu Njemačku.Zahvaljujući iznimnom stručnom znanju i inovacijskom duhu, Saska postaje centar za elektromobilnost.Strukturne promjene i klimatski ciljevi podrazumijevaju promjene za Sasku i njezinu automobilsku industriju, zbog čega sam zahvalan Savezu automobilskih regija što je omogućio razmjene kako bismo zajedno uspješno upravljali tom transformacijom.”

Emil Boc, gradonačelnik Cluj-Napoce i predsjednik povjerenstva COTER, izjavio je: „Gradovi i regije mogu imati aktivnu ulogu u suočavanju s poremećajima u budućnosti rada u automobilskom sektoru. Zajedno to možemo pretvoriti u priču o prilagodbi novom gospodarstvu sa zelenim i održivim prometom, kvalificiranom europskom radnom snagom i inovativnim vozilima za mobilnost i agrotehnologiju. Na Europu moramo gledati kao na mjesto koje se može nositi s promjenama za koje svi znamo da će utjecati na to tržište. Auti imaju budućnost u čistoj, digitalnoj, uključivoj i inovativnoj Europi, pod uvjetom da razmjenjujemo znanje i stvorimo infrastrukturu u svim regijama kako bi se u Europi osigurali kraći lanci opskrbe i time smanjila ovisnost automobilskog sektora o poremećajima u globalnom lancu.”

Thomas Schmidt (DE/EPP), član Europskog odbora regija i ministar regionalnog razvoja Savezne zemlje Saske, izjavio je: „Za Sasku je bila velika čast organizirati prvi sastanak Saveza.Drago mi je što je danas u Leipzigu prisutan tako velik broj regija.To je važno jer daje važnost Savezu i njegovom budućem radu.Razmjena mišljenja o pitanjima koja zaokupljaju automobilske regije bila je važna i izuzetno zanimljiva.Svaka regija suočava se s drukčijim izazovima,ali ipak postoje zajednički interesi koje u budućnosti želimo zastupati zajedno sa Savezom.Želimo intenzivno razmjenjivati ideje, i putem OR-a i njegove Međuregionalne skupine za automobilsku industriju, i s relevantnim gospodarskim i socijalnim partnerima.Ujedno će svaki član pojedinačno predstavljati zajedničke ciljeve, primjerice u odnosu na europske institucije i vlade država članica.Današnji sastanak Saveza stoga obilježava početak pravog rada.”

Savez automobilskih regija u svom će se radu usredotočiti na evaluaciju regionalnog učinka transformacije automobilske industrije i proizvodnje dijelova, potporu prekvalifikaciji i usavršavanju regionalne radne snage te uvođenje alternativnih goriva. Na temelju svoje deklaracije u deset točaka, usvojene na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija (OR) u lipnju 2022., Savez podržava predanost drastičnom smanjenju emisija stakleničkih plinova iz cestovnog prometa i traži okvir za pravednu tranziciju kojim bi se osigurala ekonomska i socijalna kohezija u svim europskim automobilskim regijama. U tu svrhu taj okvir mora uključivati mjere potpore u proračunima i politikama te dovesti do zajedničkog planiranja tranzicije na regionalnoj razini.

Savez tvrdi da se na taj ključni zahtjev mora odgovoriti kroz procjene teritorijalnog učinka u kojima se razmatraju zajednički izazovi i prilike za regije, proizvođače originalne opreme i, prije svega, MSP-ove koji posluju u industriji automobilskog lanca opskrbe, i da se time treba podupirati prekvalifikacija i usavršavanje regionalne radne snage i pratiti ponuda i potražnja relevantnih vještina.

María Chivite (ES/PES), članica OR-a i predsjednica Vlade Autonomne zajednice Navarre, izjavila je: „U cilju provedbe pravedne transformacije u Navarri stavljamo naglasak na osposobljavanje.Osim toga, aktivnim politikama zapošljavanja rješavamo problem prekvalifikacijejer nam je stalo do zapošljavanja.Međutim, radimo i na prilagodbi profila da digitalizacija ne bi stvorila socijalni jaz i jaz u radnoj snazi koji podrazumijeva gubitak radnih mjesta i nejednakosti.Smatramo da europska financijska sredstva iz instrumenta New Generation EU predstavljaju priliku i da se u predstojećim godinama u vezi s time mora preuzeti obveza, uz posebna sredstva za suočavanje s transformacijom automobilske industrije.”

Savez traži i da se osmisli čvrst istraživački okvir za industrijsku transformaciju i inovacije u europskoj automobilskoj industriji te da se osigura fleksibilnost u smjernicama o državnim potporama kako bi se automobilskim regijama omogućilo da tu preobrazbu usmjeravaju i njome upravljaju, a regijama pružila potpora u uvođenju pristupačnih postaja za opskrbu i punjenje. Time će se promicati prihvaćanje vozila s nultim emisijama, a dostupni javni i privatni investicijski fondovi koncentrirat će se na razna tehnološka rješenja (npr. elektrifikacija, tehnologije vodika i sintetička goriva) kako bi se osigurala konkurentnost i inovativnost europske automobilske industrije.

Kontekst

Savez automobilskih regija (ARA) politička je mreža regija s razvijenom automobilskom industrijom i proizvodnjom dijelova koje će biti pogođene tranzicijom prema cestovnom prometu s nultom stopom emisija. Osnovao ga je Europski odbor regija na plenarnom zasjedanju u lipnju 2022. u svrhu osiguravanja pravedne i poštene tranzicije u automobilskoj industriji i proizvodnji dijelova. Savez je otvoreni forum za sve regije zahvaćene transformacijom i u trenutno okuplja 29 regija članica.

Cilj Europske unije da se emisije u EU-u smanje za najmanje 55 % do 2030. uključuje uredbu Komisije o smanjenju standardnih vrijednosti emisija CO2 za osobne automobile i laka gospodarska vozila. Nedavni prijedlog Europskog parlamenta da se na razini EU-a zabrane automobili s motorima s unutarnjim izgaranjem od 2035. nadalje, donesen 8. lipnja 2022., rezultirat će još većim promjenama u europskoj automobilskoj industriji i proizvodnji dijelova. Stoga je cilj Saveza automobilskih regija osigurati da tranzicija u automobilskom sektoru bude pravedna i uspješna te da pritom nijedna regija ne bude zapostavljena i da se klimatski ciljevi EU-a u potpunosti podržavaju.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel.: +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Turizam: jasna pravila i razmjena podataka jedini su način da se osigura pravedno tržište kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u Europi
Turizam: jasna pravila i razmjena podataka jedini su način da se osigura pravedno tržište kratkoročnog iznajmljivanja smještaja u Europi
15.03.2023