Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Iskorištavanje potencijala željezničkog sektora za zeleni rast na lokalnoj i regionalnoj razini  
Lokalni i regionalni čelnici ističu potencijal koji željeznički sektor predstavlja za Zeleni pakt EU-a i druge ključne prioritete politike EU-a

Potencijal željezničkog sektora u ostvarivanju prioriteta politike EU-a glavna je tema i naslov mišljenja koje su članovi Europskog odbora regija (OR) usvojili tijekom plenarne sjednice u prosincu. Pascal Mangin (FR/EPP), član Vijeća Regije Grand Est, u svom mišljenju iznosi načine na koje bolja upotreba željezničkog prometa može prometni sektor učiniti zelenijim i kako željeznički promet može doprinijeti većoj gospodarskoj i socijalnoj koheziji u europskim regijama.

U okviru Europskog zelenog pakta nova je Komisija dekarbonizaciju i ublažavanje klimatskih promjena postavila na sam vrh svojih političkih prioriteta. Prometni sektor u cjelini odgovoran je za otprilike 27 % emisija stakleničkih plinova u EU-u. Željeznički sektor ima jednu od najnižih razina emisija među svim vrstama prijevoza i ujedno je jedini sektor čije se ukupne emisije smanjuju unatoč povećanom opsegu prijevoza. Naročito regionalne i lokalne željezničke linije mogu doprinijeti ne samo dekarbonizaciji i ublažavanju klimatskih promjena, već i ostvarivanju drugih sveobuhvatnih prioriteta politika EU-a.

„Vlakovi pružaju dobru kombinaciju brzine, sigurnosti, udobnosti, učinkovitosti i okolišne učinkovitosti. Unatoč tomu, željeznički promet predstavlja samo 12 % teretnog prometa (cestovni promet 50 %) te manje od 10 % putničkog prometa. Velik problem predstavlja činjenica da povezanost nije ravnomjerno raspodijeljena u svim regijama EU-a iako su sekundarne regionalne linije vrlo važne za povezivanje glavnih prometnih pravaca s ruralnim područjima i rubnim regijama i teritorijima EU-a. Osiguravanjem potrebne infrastrukture neće se samo bolje povezati gradovi, prigradska područja i ruralna područja, već će se smanjiti i gospodarske i socijalne razlike među njima, ojačati unutarnje tržište i poboljšati slobodno kretanje ljudi i robe“, rekao je Pascal Mangin (FR/EPP), izvjestitelj za mišljenje „ Potencijal željezničkog sektora u ostvarivanju prioriteta politika EU-a “.

Kako bi se ostvarila promjena načina prijevoza, trebalo bi aktivirati niz strateških mjera na razini EU-a u kontekstu Europskog zelenog pakta (načelo „onečišćivač plaća”, uravnoteženiji sustavi naplate, ulaganja u digitalizaciju itd.). Istodobno se željeznički sektor mora obvezati na daljnje povećanje pouzdanosti, udobnosti i cjenovne pristupačnosti vlakova za putnike i teret. Budući da građani sve više traže klimatski osviještena rješenja za putovanja na velike udaljenosti u Europi, željeznički sektor i javna tijela EU-a trebali bi zajedno razmotriti kako se na najbolji način može zadovoljiti rastuća potražnja za ponovnim uvođenjem noćnih vlakova u EU-u. Lokalne i regionalne vlasti imaju važnu ulogu u poticanju dijaloga s javnim i privatnim subjektima u vezi s financiranjem i rješenjima koja bi po pristupačnim cijenama nudila stvarnu alternativu načinima prijevoza koji više onečišćuju.

„Željeznički sektor treba ulagati u digitalizaciju, kibersigurnost i usluge „od vrata do vrata” da bi se riješio problem uskih grla na tzv. posljednjem kilometru, a mi ih trebamo podržati financijski, kao i putem zakonodavstva kako bi se potaknuo prijelaz na načine prijevoza s niskom razinom emisija. Primjeri uključuju „internalizaciju vanjskih troškova” poput onečišćenja primjenom načela „onečišćivač plaća”, reviziju postojećih izuzeća od PDV-a koja se primjenjuju na određene oblike prekograničnog prijevoza, ali ne i na željeznički prijevoz, te mogućnost općeg skupnog izuzeća za ulaganja u intermodalne logističke platforme” , rekao je izvjestitelj Mangin .

Također je pozvao na priznavanje posebne uloge putničkih kolodvora kao kulturnih platformi. „Putnički kolodvori važni su nosioci kulture koji imaju veliki doseg. To se osobito odnosi na gradove srednje veličine i velike gradove, gdje su kolodvori često izvor neiskorištenog potencijala kao kulturni prostori koji su alternativa muzejima ili festivalima“ , rekao je g. Magin. Također predlaže podizanje na novu razinu popularnog programa # DiscoverEU i putovanja Interrailom putem posebnog programa događanja u europskim gradovima i regijama s naglaskom na lokalnim željezničkim kolodvorima.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Kriza hrane: regionalni i lokalni čelnici i čelnice EU-a pozivaju na ulaganje u lokalnu proizvodnju održive i cjenovno pristupačne hrane
Kriza hrane: regionalni i lokalni čelnici i čelnice EU-a pozivaju na ulaganje u lokalnu proizvodnju održive i cjenovno pristupačne hrane
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Lokalni čelnici i čelnice zahtijevaju snažniju potporu održivom i pristupačnom prijevozu radi bolje zaštite zdravlja građana i okoliša
Lokalni čelnici i čelnice zahtijevaju snažniju potporu održivom i pristupačnom prijevozu radi bolje zaštite zdravlja građana i okoliša
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Lokalni čelnici pozivaju EU na ubrzana ulaganja u čist javni prijevoz
Lokalni čelnici pozivaju EU na ubrzana ulaganja u čist javni prijevoz
12.07.2022