Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Kohezijska politika nije samo politika solidarnosti namijenjena slabije razvijenim regijama, već razvojna politika cijele Europske unije  

Prijedlogom novog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. Europska komisija predlaže nov, suvremen dugoročni proračun, usmjeren na političke prioritete Unije s 27 država članica. Tijekom vanjskog  seminara Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER) Europskog odbora regija (OR) održanog danas u Dubrovniku europski regionalni i lokalni čelnici raspravljali su o tome kako će se budući proračun EU-a odraziti na javna ulaganja, naročito s obzirom na predloženo smanjenje financijske omotnice za kohezijsku politiku. U fokusu seminara bila je i uloga regija u fazi izrade programa za europske strukturne i investicijske fondove za razdoblje nakon 2020.

Domaćin događanja, koje je održano dan uoči konferencije "Prijatelji kohezije" u Dubrovniku, bio je župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, a seminar je započeo uvodnim govorom ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijele Žalac. Seminar je održan pod nazivom „Upotreba instrumenata kohezijske politike za rješavanje nedostatka ulaganja u europskim regijama", a sastojao se od tri tematske rasprave tijekom kojih je bilo riječi o aktualnim pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru iz perspektive regija i gradova, alatima za integrirani teritorijalni razvoj kao poticaju za lokalna ulaganja te o  prenošenju regionalnih potreba u preporuke po državama članicama u okviru predstojećih postupaka programiranja, koji bi trebali početi već tijekom 2019. Zaključci rasprava održanih tijekom seminara povjerenstva COTER i konferencije „Prijatelji kohezije" doprinijet će pripremi mišljenja Europskog odbora regija o europskom semestru izvjestitelja Roba Jonkmana (NL/ECR).

Danas smo ovdje u Dubrovniku potvrdili stav Europskog odbora regija da je kohezijska politika temeljna politika Europske unije, važna ne samo za slabije razvijena područja, već i za cijelu Europsku uniju. Kao razvojna politika EU-a ona koristi ne samo slabije razvijenim regijama, već i razvijenim regijama i državama, " rekao je Nikola Dobroslavić (HR/EPP), izvjestitelj za mišljenje OR-a „Paket višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027." Dodao je kako je „poruka Europskog odbora regija Vijeću, Europskom parlamentu i vladama država članica da se sredstva za kohezijsku politiku ne bi smjelo smanjivati, kao što to predlaže Europska komisija, već da ona trebaju ostati barem na istoj razini kao u sadašnjem financijskom razdoblju".

Stajalište Europskog odbora regija dijeli i ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac. Osvrnuvši se na promjene koje predlaže Europska komisija kao što su povećanje sufinanciranja projekata i skraćenje roka provedbe s tri na dvije godine, ministrica Žalac je izjavila kako  „restriktivna pravila, neostvarenje ciljeva te povrat alociranih sredstava znače potkopavanje osnovnih načela i dodane vrijednosti kohezijske politike. EU ne smije ugroziti ostvarenje cilja kohezijske politike u slabije razvijenim državama. To su stavovi za koje ćemo se boriti,“ poručila je ministrica.

Potpredsjednica Vijeća Regije Nova Akvitanija i predsjednica povjerenstva COTER Isabelle Boudineau (FR/PES)  kazala je kako je „potrebno uspostaviti čvršću povezanost između regionalne politike i usklađivanja gospodarskih politika država članica te regionalnu perspektivu jasno uključiti u europski semestar". Također je istaknula ulogu lokalnih i regionalnih vlasti, rekavši kako bi one trebale biti u većoj mjeri uključene kao partneri u postupak donošenja politika „s obzirom na to da najbolje poznaju situaciju u regijama i gradovima te stoga mogu osigurati da teritorijalni učinak javnih politika doprinese smanjenju razlika i povećanju socijalne uključenosti."

 

Kontakt:
Nina Pauković
Tel. +32 22822533
nina.paukovic@cor.europa.eu

Share: