Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Pravedna tranzicija prema zelenom gospodarstvu mora početi od teritorijalnih potreba  

OR-ovim višerazinskim dijalogom naglašava se ključna potreba za uključivanjem lokalnih i regionalnih vlasti u nacionalne planove za postupno ukidanje ugljena i uspješnu provedbu EU-ova Fonda za pravednu tranziciju

Dok države članice definiraju svoje planove i prioritetna ulaganja u okviru mehanizma za pravednu tranziciju , Europski odbor regija (OR) okupio je lokalne i regionalne vlasti i institucije EU-a u raspravi o uključenosti gradova i regija u postupno ukidanje ugljena, smanjenje ugljičnog otiska industrija s visokim emisijama ugljika i rješavanje pitanja socijalnih i gospodarskih učinaka tranzicije prema klimatski neutralnom gospodarstvu. Na višerazinskom dijalogu OR-a sudjelovali su predstavnici glavnih korisnika mehanizma za pravednu tranziciju, čiji proračun iznosi 150 milijardi eura, među njima Njemačka, Poljska i Rumunjska. Događanje se odvijalo u sklopu sastanka platforme za pravednu tranziciju čiji je cilj državama članicama i regijama EU-a pomoći na putu prema klimatskoj neutralnosti.

U ponedjeljak, 26. travnja, Vijeće EU-a i Europski parlament postigli su politički dogovor o posljednjem od tri stupa mehanizma za pravednu tranziciju , novog financijskog instrumenta koji će EU-u pomoći u provedbi europskog zelenog plana i postizanju klimatske neutralnosti do 2050. Očekuje se da će se u razdoblju 2021. – 2027. u okviru mehanizma za pravednu tranziciju mobilizirati do 150 milijardi eura za ublažavanje socioekonomskog učinka energetske tranzicije u najugroženijim regijama. Na poziv Elise Ferreire, europske povjerenice za koheziju i reforme, ovotjedni četverodnevni sastanak platforme za pravednu tranziciju uključivao je višerazinski dijalog koji je organizirala skupština gradova i regija EU-a i u okviru kojeg se razmatrao potencijal biogospodarstva za pravednu tranziciju. Rasprave su se odvijale u trenutku kada države članice oblikuju svoje teritorijalne planove za pravednu tranziciju koje moraju imati da bi mogle koristiti sredstva mehanizma za pravednu tranziciju. OR želi da višerazinski dijalog postane redovita platforma za komunikaciju lokalnih i regionalnih vlasti iz regija bogatih ugljenom i energetski intenzivnih regija.

Višerazinski dijalog otvorio je Juan Espadas (ES/PES), gradonačelnik Seville i predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE i Radne skupine za zeleni plan na lokalnoj razini , koji je tom prilikom rekao: „Europski zeleni plan mora biti kamen temeljac svih politika EU-a. Fond i mehanizam za pravednu tranziciju nude nam priliku da u našim gradovima i regijama ostvarimo ciljeve zelenog plana i klimatsku neutralnost. Taj proces mora biti uključiv i osigurati da tim putem ka održivoj budućnosti krenu i svi naši građani. Današnji višerazinski dijalog važan je dio procesa pokretanja zelene transformacije. Ne smijemo gubiti vrijeme.“

Vojko Obersnel (HR/PES), gradonačelnik Rijeke i OR-ov izvjestitelj o Fondu za pravednu tranziciju izjavio je: „U procesu pravedne tranzicije moramo poslušati što imaju za reći gradovi i regije. Na tom prvom sastanku višerazinskog dijaloga OR je politički ocijenio konačni kompromis i aktualnu provedbu te razmotrio najbolje prakse na terenu. Znatnim mogućnostima financiranja, revidiranim smjernicama o regionalnim državnim potporama i novim instrumentom za kreditiranje u javnom sektoru osigurat će se postizanje ciljeva europskog zelenog plana i prelazak na održivu budućnost za sve.”

Jácint Horváth (HU/PES), predstavnik lokalnih vlasti grada županije Nagykanizse i izvjestitelj OR-a o održivom biogospodarstvu za Europu izjavio je: „Gradovi i regije trebali bi na temelju svojih prednosti razvijati vlastite planove za pravednu tranziciju i pritom razmotriti potencijal bioindustrije i biogospodarstva koji mogu pomoći u udaljavanju od linearnog gospodarstva, u velikoj mjeri ovisnog o fosilnim i mineralnim resursima“. Zelena tranzicija sistemska je promjena načina proizvodnje i potrošnje koja, da bi bila uspješna, mora biti čvrsto ukotvljena u regionalnoj i lokalnoj razini. Kružno i održivo biogospodarstvo dragocjen je saveznik u pravednoj tranziciji.“

Zastupnik u Europskom parlamentu Jan Olbrycht (PL/EPP) pridružio se raspravi ističući da će „priprema teritorijalnih planova za pravednu tranziciju pokazati postoji li politička volja za provedbu višerazinskog upravljanja u praksi.“

Jakub Piotr Chełstowski (PL/ECR), predsjednik Šleskog vojvodstva, naglasio je: „U Šleskom vojvodstvu rasprave o izazovima procesa transformacije počele su 2019. godine i tada su vlasti odlučile osnovati regionalni tim za inicijativu šleskih rudarskih regija. Važno je da timu sudjeluju predstavnici vrlo različitih okruženja, primjerice svih razina državne uprave: socijalnog sektora, lokalne uprave i poslovnog svijeta.“

Javier Vila Ferrero (ES/PES), glavni direktor Odjela za europska pitanja autonomne zajednice Asturias dodao je: „Najveća poteškoća s kojom će se regije u predstojećim godinama suočavati bit će kako na dobar i učinkovit način koordinirati sva sredstava koja će se koristiti. Treba znati koliko se točno sredstava može dodijeliti svakom području, bez povećanja broja prihvatljivih regija. Nadalje, da bi mogle odabrati najprikladnije mjere za svoje državno područje regije u tranziciji moraju imati dovoljan stupanj samouprave i biti dovoljno fleksibilne, a potrebno im je omogućiti i intenzivniju pomoć nego drugim regijama.“

Klaus Freytag , povjerenik predsjednika Vlade savezne zemlje Brandeburg za regiju Lužice, izjavio je: „Lužičko rudarsko područje obuhvaća dijelove Njemačke, Češke i Poljske. Vrlo smo zainteresirani za daljnju i trajnu međuregionalnu suradnju i smatramo da platforma za pravednu tranziciju pruža dobru priliku za raspravu o procesu regionalne zelene tranzicije u europskom kontekstu. U okviru već uspostavljene trilateralne suradnje s poljskim i češkim regijama naš je pristup izričito usmjeren na gospodarsku i socijalnu dimenziju strukturnih promjena, a u raspravu želimo uključiti i prekogranični aspekt pravedne tranzicije.“

Florin-Tiberiu Iacob-Ridzi , gradonačelnik rumunjskog grada Petroșani, napomenuo je: „Tranzicija prema klimatski neutralnom gospodarstvu mora u svakom smislu biti pravedna. Sredstva će se koristiti za ljude i obitelji, što podrazumijeva pravednu društvenu i gospodarsku preobrazbu tih regija, čime će se našoj djeci i budućim generacijama osigurati preduvjeti za pristojan i prosperitetan život u čistom i zdravom okolišu.“

Četverodnevni sastanak platforme za pravednu tranziciju otvorili su u ponedjeljak, 26. travnja, Elisa Ferreira , povjerenica za koheziju i reforme, i Kadri Simson , povjerenica za energetiku. Povjerenica Ferreira izjavila je: „Sada je čas da ispunimo obećanje da nećemo zaboraviti niti jednu regiju. Treba uključiti lokalne partnere, koji moraju preuzeti odgovornost za sredstva koja se u okviru mehanizma za pravednu tranziciju ulažu u njihovo područje.“ Povjerenica Simson napomenula je: „Ovaj sastanak platforme za pravednu tranziciju održao se u ključnom trenutku i omogućit će državama članicama i dionicima na svim razinama da u otvorenom dijalogu raspravljaju o napretku.“

Kontekst:

Mehanizam za pravednu tranziciju , kojim se suzbijaju socijalne i gospodarske posljedice tranzicije, novi je financijski instrument EU-a usmjeren na regije, gospodarske sektore i radnike koji će se pri prelasku na zeleno gospodarstvo suočiti s najvećim izazovima. Predviđeno je da će se mehanizmom (kombinacija bespovratnih sredstava, zajmova, instrumenata, javnih i privatnih ulaganja) mobilizirati do 150 milijardi eura u okviru tri stupa: novog Fonda za pravednu tranziciju u iznosu od 17,5 milijardi eura, programa za pravednu tranziciju u okviru fonda InvestEU, za koji se očekuje da će mobilizirati do 45 milijardi eura, i instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru, koji se sastoji od bespovratnih sredstava (1,5 milijarde eura) iz proračuna EU-a i zajmova (10 milijardi eura) od Europske investicijske banke. Očekuje se da će se instrumentom za kreditiranje u javnom sektoru u sljedećih sedam godina mobilizirati javna ulaganja u iznosu od 25 do 30 milijardi eura.

U ponedjeljak, 26. travnja, Europski parlament i Vijeće EU-a postigli su politički dogovor o prijedlogu novog instrumenta za kreditiranje u javnom sektoru. Svi prijedlozi mehanizma za pravednu tranziciju prihvaćeni su, a za stupanje na snagu čeka se konačno odobrenje Europskog parlamenta i Vijeća.

Platforma za pravednu tranziciju pomaže zemljama i regijama EU-a u tranziciji. Sastoji se od jedinstvene pristupne točke i službe za pomoć i pruža sveobuhvatnu tehničku i savjetodavnu potporu.  

U skladu s prijedlogom Europske komisije , glavni korisnici Fonda za pravednu tranziciju bit će Poljska, Njemačka i Rumunjska.

Ovdje pročitajte intervju s Vojkom Obersnelom (HR/PES) , gradonačelnikom Rijeke i izvjestiteljem OR-a za mišljenje o Fondu za pravednu tranziciju (lipanj 2020.).

Mehanizam za pravednu tranziciju u nadležnosti je OR-ove Radne skupine za zeleni plan na lokalnoj razini . Skupina je osnovana u lipnju 2020. i sastavljena je od 13 lokalnih i regionalnih izabranih predstavnika , a cilj joj je osigurati da gradovi i regije EU-a budu izravno uključeni u definiranje, provedbu i ocjenjivanje brojnih inicijativa u okviru europskog zelenog plana, strategije održivog rasta EU-a za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

David Crous

Tel. +32 (0)470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Berta López Domènech

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Podijeli :