Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Financijski rezovi prihvatljivi samo u slučaju sustavnih povreda vladavine prava  
Temeljitiji nadzor od strane EU-a koristio bi građanima, lokalnoj demokraciji i lokalnim gospodarstvima.

Lokalni i regionalni čelnici diljem Europske unije podržali su prijedloge Europske komisije i Europskog parlamenta za jačanje vladavine prava, uključujući mogućnost sankcioniranja država za „teška i sustavna“ kršenja. Europski odbor regija (OR) također je pozvao institucije EU-a da promiču kulturu poštovanja vladavine prava većim uključivanjem lokalnih zajednica, pa tako i javne uprave i „mreža“ pučkih pravobranitelja koji djeluju na lokalnoj i regionalnoj razini.

U preporukama usvojenim 12. veljače na prvoj plenarnoj sjednici novog petogodišnjeg saziva Odbora naglašena je potreba za opsežnijim i temeljitijim postupkom nadzora uz potporu odgovarajućim sredstvima. To bi dovelo do objektivne i transparentne procjene temeljene na, primjerice, kontrolnom popisu za vladavinu prava koji je izradio europski vrhovni nadzornik za ljudska prava, Vijeće Europe, a koji proizlazi iz niza cjelogodišnjih sastanaka na regionalnoj i nacionalnoj razini. Postupak bi kulminirao godišnjom konferencijom u gradu koji je posebno predan dobrom upravljanju. U mišljenju OR-a izričito se naglašava vrijednost savjetovanja s pravosudnim mrežama i lokalnim pravnim zajednicama te povećanje financijske potpore civilnom društvu i neovisnim medijima, osobito na lokalnoj razini.

Mišljenje je predstavio Christophe Rouillon , predsjednik Kluba zastupnika Stranke europskih socijalista i gradonačelnik Coulainesa (Francuska). On je izjavio: „Vladavina prava nije samo jedna od temeljnih zajedničkih vrijednosti Europske unije, nego je i egzistencijalni uvjet za njezino funkcioniranje. Civilno društvo i lokalne i regionalne vlasti imaju važnu ulogu u jačanju vladavine prava. Smatramo da su sankcije nužne za one koji krše vladavinu prava, ali za počinitelje, a ne za žrtve. Odbor već dugo zagovara da se regije i gradovi Europe ne sankcioniraju u slučajevima kada nacionalne vlade krše vladavinu prava. Ovim smo mišljenjem utvrdili načine na koje dublja suradnja s lokalnim zajednicama – njihovim civilnim društvom, njihovim pravnim braniteljima i njihovim javnim upravama – može doprinijeti obrani i promicanju kulture prava.“

Nadalje, g. Ruillon je rekao: „Naše preporuke važne su iz dva razloga. Prvo, ovo mišljenje pokazuje da lokalni i regionalni političari iz cijele Europe podupiru napore za jačanje vladavine prava. Drugo, tim se preporukama pružaju konkretne ideje za djelovanje na lokalnoj i regionalnoj razini. Jačanje vladavine prava nije samo pitanje načela; riječ je i o isplativosti. Smatramo da je usmjeravanje novca kroz sustave sa slabom vladom – ili u kojima se, što je negdje slučaj, sustavno ugrožava vladavina prava – kontraproduktivno te da može ugroziti povjerenje Europljana na kojem se projekt integracije temelji. Dublji i temeljitiji nadzor od strane EU-a koristio bi građanima, lokalnoj demokraciji i lokalnim gospodarstvima.“

Izvješće je predložio i izradio Franco Iacop (IT/PES), predsjednik Regionalnog vijeća Regije Furlanija – Julijska krajina. Izvješće je predstavio g. Rouillon jer je g. Iacop u prosincu izgubio mandat u OR-u.

Preporuke odražavaju uvjerenje da je za stvarno upravljanje u Europskoj uniji, koje uključuje europske, nacionalne, regionalne i lokalne političare i javne uprave, potrebno da nadzor vladavine prava ne bude ograničen na nacionalnu razinu. Slijedeći istu logiku OR je pozvao da EU, kao pravni subjekt, također bude podložan nadzoru, zalažući se da EU ponovno pokrene postupak pridruživanja Europskom sudu za ljudska prava.

Ideje koje bi OR želio istražiti uključuju načine za iskorištavanje potencijala Agencije EU-a za temeljna prava u sustavu nadzora. OR je također predložio stvaranje pilot-projekta za utvrđivanje kriterija za mjerenje vladavine prava, koji bi uključivao skupinu zainteresiranih gradova i regija.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :