Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni čelnici i čelnice u suradnji sa slovenskim predsjedništvom, Komisijom i Europskim parlamentom nastoje ubrzati provedbu planova oporavka EU-a  

Na prvom forumu na visokoj razini o regionalnom oporavku i otpornosti izneseni su prijedlozi o tome kako poboljšati upravljanje i izbjeći preklapanja s kohezijskom politikom.

Regionalni i lokalni čelnici i čelnice okupili su se 24. rujna u Lipici (Slovenija) kako bi raspravljali o tome kako pravodobno ostvariti ulaganja u oporavak na terenu i izbjeći kašnjenja i preklapanja među politikama EU-a. Povjerenik za gospodarstvo Paolo Gentiloni i slovenski ministar financija Andrej Sircelj te vodeći zastupnici i zastupnice u Europskom parlamentu naglasili su da nacionalni planovi oporavka mogu uspjeti samo u suradnji s regijama i gradovima.

Otvarajući forum na visokoj razini, koji su zajedno organizirali Europski odbor regija (OR) i slovensko predsjedništvo Vijeća EU-a, predsjednik OR-a Apostolos Tzitzikostas izjavio je: „Sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost počinju dopirati do država članica. Sada je naša zajednička dužnost iskoristiti svaki euro koji su porezni obveznici uložili u naš oporavak. Potrebno nam je istinsko partnerstvo europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih aktera unatoč tome što propisi nisu dovoljno jasni u pogledu uključenosti regija i gradova. Odbor pomno prati provedbu Mehanizma na terenu i njegovu koordinaciju s kohezijskom politikom. Ne smijemo donositi odluke „odozgo prema dolje“ i time zanemariti očekivanja i potrebe naših građana i građanki.“

Andrej Šircelj , ministar financija Republike Slovenije, izjavio je: „Vjerujem da možemo postići odlične rezultate uspješnom provedbom Mehanizma za oporavak i otpornost, a najbolje rezultate postići ćemo samo uključivom suradnjom. Ova nas je kriza naučila kako surađivati u teškim vremenima na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Sada samo moramo zamisliti što se tek može postići suradnjom u povoljnijim vremenima i učiniti korak u tom smjeru.”

Povjerenik EU-a za gospodarstvo Paolo Gentiloni istaknuo je OR-ov „konstruktivni angažman u oblikovanju konačnog izgleda Mehanizma za oporavak i otpornost“ i ključnu važnost snažnog partnerstva među različitim razinama vlasti u predstojećoj fazi. „Više od dvije trećine svih nacionalnih planova za oporavak i otpornost već je ušlo u fazu provedbe. Lokalne i regionalne vlasti bit će ključne za ostvarivanje tih planova i nastavit ćemo poticati države članice da ih doista uključe u provedbu“, rekao je. „Sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost i kohezijska politika moraju se nadopunjavati, a ne međusobno zamjenjivati, pri čemu su ključne riječi dodatnost i apsorpcija.“

Rasprava na forumu uzet će se u obzir u mišljenju OR-a o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, za koje je zadužen Rob Jonkman (NL/ECR) i čije je usvajanje u Povjerenstvu za gospodarsku politiku (ECON) predviđeno za 29. rujna. Odbor je izradio prvu procjenu pripreme nacionalnih planova oporavka i svoje zaključke o utjecaju pandemije na regionalne i lokalne zajednice iznijet će u Godišnjem lokalnom i regionalnom barometru EU-a 2021., koji će se predstaviti 12. listopada tijekom 19.  Europskog tjedna regija i gradova .

Ovdje možete ponovno pogledati otvaranje i prvu panel-raspravu foruma na visokoj razini o oporavku i otpornosti.

Forum na visokoj razini održan je prilikom vanjskog sastanka Predsjedništva OR-a u Lipici u Sloveniji. Uoči sastanka Predsjedništva, u sklopu OR-ova Programa za mlade izabrane političare i političarke (YEP) organizirano je događanje o kohezijskoj politici na kojem su se mladim lokalnim čelnicima i čelnicama iz cijelog EU-a pridružili članovi i članice OR-a, slovenska državna tajnica za razvoj i europsku kohezijsku politiku Monika Kirbiš Rojs, predstavnici Europske komisije i drugi istaknuti govornici.

Ovdje možete ponovno pogledati događanje u organizaciji YEP-a „Kohezija kao vrijednost – prednosti i nedostaci za mlade povezani s tranzicijom u svijet nakon bolesti COVID-19“.

STAJALIŠTA IZNESENA NA FORUMU NA VISOKOJ RAZINI
O REGIONALNOM OPORAVKU I OTPORNOSTI

(prema redoslijedu izlaganja):

Aleksander Jevšek (SI/PES), potpredsjednik slovenskog izaslanstva OR-a i gradonačelnik Grada Murske Sobote, izjavio je: „Učinkovita uporaba svakog eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost u velikoj mjeri ovisi o partnerstvu s lokalnim i regionalnim vlastima. Kako bi se maksimalno iskoristila sredstva iz Mehanizma za oporavak, kao i programâ kohezijske politike, nacionalne vlade moraju saslušati gradove i regije i vjerovati im da će ta sredstva transparentno trošiti.“

Michael Murphy (IE/EPP), gradonačelnik Clonmela i predsjednik OR-ova Povjerenstva za gospodarsku politiku (ECON), izjavio je: „Izazovi s kojima se suočavamo nisu za sve isti, već se među europskim regijama, gradovima i ruralnim područjima razlikuju po naravi i intenzitetu. Trebamo prilagođena rješenja koja se provode u suradnji s lokalnom razinom. Pristupimo li oporavku odozgo prema dolje, moglo bi se desiti da ulaganja i reforme jednostavno ne odgovaraju stvarnim prilikama i izazovima na terenu.“

Rob Jonkman (NL/ECR), izvjestitelj OR-a za mišljenje o provedbi Mehanizma za oporavak i otpornost, izjavio je: „Europski oporavak, digitalna i održiva tranzicija ovise o izravnom uključivanju lokalnih i regionalnih vlasti. Stoga ih je potrebno strukturno uključiti u provedbu planova oporavka. Budući da se ta uključenost razlikuje među državama članicama, moramo razmjenjivati iskustva i učiti jedni od drugih.”

Alexandra Geese (DE/Zeleni), zastupnica u Europskom parlamentu i izvjestiteljica za mišljenje o Instrumentu za tehničku potporu, izjavila je: „Socijalno uključiva, zelena i digitalna tranzicija predstavljaju višestruke izazove na koje se može odgovoriti samo uz aktivnu ulogu lokalnih i regionalnih vlasti. Cilj je Instrumenta za tehničku potporu lokalnim i regionalnim vlastima pružiti mogućnost da prikupe znanje prilagođeno njihovim potrebama, odnosno da zatraže od stručnjaka da izrade prilagođene strategije i planove, da organiziraju seminare i radionice ili međusobno razmjenjuju pozitivna iskustva. Praćenje klimatskih promjena, donošenje rodno osjetljivog proračuna i rješenja otvorenog koda za promicanje digitaliziranih i iznimno dostupnih uprava samo su neki od primjera brojnih prilagođenih rješenja koja omogućuje Instrument za tehničku potporu.”

María Del Valle Miguelez Santiago , potpredsjednica Konferencije rubnih primorskih regija ( CPMR ), regionalna ministrica za poduzetništvo, zapošljavanje i visoko obrazovanje i glasnogovornica regije Murcije, izjavila je: „Regije su ključni akteri u ostvarivanju klimatskih i digitalnih prioriteta EU-a i njihove su nadležnosti povezane s brojnim ciljevima planova oporavka. S obzirom na to da jasno razumiju potrebe za ulaganjima na lokalnoj razini, regije zaslužuju sudjelovati u relevantnim forumima za donošenje političkih odluka o definiranju i provedbi financiranja oporavka. Zbog toga u predstojećim mjesecima možemo osigurati dodanu vrijednost učinkovitim korištenjem europskih fondova i postići željene ciljeve.”

Hanna Zdanowska (PL/EPP), članica OR-ove Radne skupine za zeleni plan na lokalnoj razini, izjavila je: „75 % građana EU-a živi u gradovima koji su glavni proizvođači emisija stakleničkih plinova. No to su i središta i izvori djelovanja i inovacija u području ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama. Globalni forum o djelovanju u području klime koji se održava u Glasgowu važna je prilika za lokalne i regionalne čelnike i čelnice da pokažu što gradovi i regije mogu učiniti i što već čine kako bi postigli klimatsku neutralnost.”

Zvone Černač , slovenski ministar za razvoj i europsku kohezijsku politiku, izjavio je: „Ključni cilj i istovremeno izazov jest uspostaviti okvir kojim će se, s jedne strane, potaknuti sinergije između kratkoročnih i dugoročnih mehanizama, a s druge strane pojednostavniti postupci provedbe, pri čemu lokalne i regionalne vlasti imaju, uz nacionalne vlade, presudnu ulogu.“

Isabelle Boudineau (FR/PES), predsjednica OR-ova Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun (COTER), izjavila je: „Europa je uložila dosad nezabilježene napore kako bi ograničila socijalne i gospodarske posljedice pandemije. No nije sve u novcu – ne zaboravimo način na koji je to postignuto: partnerstvo i višerazinsko upravljanje pokazali su se korisnima u okviru kohezijske politike. Rješenje nije ponovna nacionalizacija europskih politika putem planova oporavka. Pouzdajmo se u to da regije štite građane i MSP-ove.”

Juraj Droba (SK/ECR), izvjestitelj OR-a za mišljenje „Uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u pripremu sporazuma o partnerstvu i operativnih programa za razdoblje 2021. – 2027.“, izjavio je: „Partnerstvo, zajedno s načelom supsidijarnosti, najvažnije je načelo iz perspektive gradova i regija i moramo osigurati njegovu potpunu provedbu u svim fazama novog programskog razdoblja.“

Ulrika Landergren (SV/Renew Europe), predsjednica OR-ova Povjerenstva za prirodne resurse (NAT), izjavila je: „Već nekoliko godina svjedočimo sve većem raskoraku između urbanih i ruralnih područja kada je riječ o pozornosti koja im se posvećuje i dostupnim sredstvima. Nažalost, Europska komisija usvojila je svoju dugoročnu viziju ruralnog razvoja tek nakon što su utvrđeni programi financiranja do 2027. OR će podupirati Komisiju u toj viziji, ali ne možemo čekati do 2028. Moramo premostiti jaz između ruralnih i urbanih područja već sada.

Eddy van Hijum (NL/EPP), izvjestitelj OR-a za strategiju za MSP-ove, izjavio je: „Mi, lokalne i regionalne vlasti, možemo biti partneri Europskoj komisiji time što smo u kontaktu s našim MSP-ovima i lokalnim organizacijama, kao što su gospodarske komore. Želimo li ostvariti postavljene ciljeve i postati jači nakon COVID-a 19, moramo biti partneri u toj tranziciji. Od najmanjih MSP-ova u našim matičnim regijama do Komisije, svi možemo na svoj način pridonijeti uspješnoj tranziciji.”

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023