Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Financiranje vala obnove: poticanje zapošljavanja i ušteda energije u EU-u  

Europski odbor regija i Europska komisija udružuju snage kako bi se ubrzala obnova javnih i privatnih zgrada u lokalnim i regionalnim zajednicama diljem EU-a

Obnova zgrada u EU-u ključna je za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. i poticanje zapošljavanja u razdoblju oporavka nakon COVID-a 19. Iako se 75 % postojećih zgrada u EU-u smatra energetski neučinkovitima, trenutačno ih se svake godine obnavlja samo 1 %. Na zgrade otpada 40 % potrošnje energije u Europi i 36 % emisija stakleničkih plinova. Procjenjuje se da val obnove može otvoriti dodatnih 160 000 radnih mjesta u građevinskom sektoru do 2030. Zdravstvena kriza uzrokovana COVID-om 19 povećala je potrebu za modernizacijom naših zgrada i iskorjenjivanjem energetskog siromaštva, koje i dalje pogađa oko 40 milijuna građana EU-a.

Na sastanku o temi „Financiranje vala obnove“ predstavnici EU-a, lokalni i regionalni čelnici te stručnjaci iz cijelog EU-a raspravljali su o izazovima i mogućnostima financiranja za gradove i regije kako bi se ubrzala obnova zgrada. Cilj je vala obnove ukloniti prepreke obnovi zgrada, kao što su strukturne i administrativne prepreke, nedostatak ulaganja, nefunkcioniranje tržišta, regulatorne prepreke i nedostatak stručnog znanja.

Raspravu je otvorio Juan Espadas (ES/PES) , gradonačelnik Seville i predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE i Radne skupine za zeleni plan na lokalnoj razini , riječima: „Danas znamo da se velik dio borbe protiv klimatske krize sastoji od poboljšanja našeg fonda zgrada. Val obnove, kao ključni stup europskog zelenog plana, prilika je da naše javne zgrade, kao što su škole i bolnice, socijalni stanovi i naši domovi postanu održiviji, zeleniji i energetski učinkovitiji. Za uspjeh te opsežne urbane revolucije neophodna su financijska sredstva, ali ne samo to – klimatske ciljeve moramo ostvarivati usporedno sa socijalnim ciljevima kako bismo se pobrinuli da nijedan građanin ili građanka i nijedno područje ne bude zapostavljeno.”

Bivši predsjednik Regije Toskana (2010. – 2020.) Enrico Rossi (IT/PES) , izvjestitelj OR-a za val obnove ( informativni članak o mišljenju ) i član Općinskog vijeća Signe (Firenca), izjavio je: „17 % Europljana živi u prenapučenim domovima, a najmanje 34 milijuna građana pogođeno je energetskim siromaštvom. Val obnove mora povećati solidarnost i socijalnu uključenost te suzbiti siromaštvo povećanjem ulaganja u energetski učinkovito javno i socijalno stanovanje. Učinci zdravstvene krize na gospodarstvo iznimno su ozbiljni. Poticanje javnih ulaganja u građevinskom sektoru ključna je mjera koja će doprinijeti oporavku od pandemije bolesti COVID-19.“

Nacrt mišljenja OR-a o valu obnove usvojit će se na sljedećem sastanku povjerenstva ENVE 1. veljače , a usvajanje konačnog teksta predviđeno je za plenarno zasjedanje u ožujku 2021.

Vlasta Krmelj (SI/EPP) , načelnica Općine Selnica ob Dravi, potpredsjednica radne skupine za financiranje i ulaganja federacije FEDARENE i direktorica agencije ENERGAP , naglasila je da su „energetske agencije diljem Europe spremne pretvoriti val obnove u konkretne programe kojima se potiču velika ulaganja. One su posrednici na tržištu s javnim ovlastima, pružaju tehničku pomoć općinama, regijama, poduzećima i građanima te imaju sposobnost povezivanja dionika i razina upravljanja. Posjeduju kompetencije i stručno znanje u području građevinarstva, tehnologije i lanaca vrijednosti, kao i iskustvo u strukturiranju modela financiranja s višestrukim tokovima.“

Mikel Irujo (ES/EA) , glavni direktor za vanjsko djelovanje Vlade Navarre, izjavio je: „Naše iskustvo u partnerstvu za energetsku učinkovitost Plana za gradove vrlo je pozitivno. Neke od mjera koje smo predložili uzete su u obzir u prijedlogu Europske komisije o valu obnove, kao što je potreba za stvaranjem jedinstvene kontaktne točke kako bi se građane osnažilo da aktivno sudjeluju u prijelazu na održivu energiju.“

Gostujući govornici, među ostalima, bili su član kabineta povjerenice EU-a za energetiku Kadri Simson i predstavnici GU-a ENER , GU-a REGIO i EASME-a (Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća). Predstavnik EIB-a podsjetio je da javna ulaganja neće biti dovoljna za popunjavanje postojećeg manjka ulaganja u energetsku učinkovitost. Prošli su tjedan OR i EIB obnovili svoju suradnju u vidu zajedničkog akcijskog plana za 2021.

Sve države članice EU-a trebaju donijeti dugoročne nacionalne strategije obnove kao sastavni dio svojih nacionalnih energetskih i klimatskih planova . Uspjeh nacionalnih strategija obnove uvelike će ovisiti o suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima jer su one često vlasnici velikog fonda zgrada ili upravljaju njime i odgovorne su za trećinu javne potrošnje i dvije trećine javnih ulaganja u EU-u. Nažalost, savjetovanje OR-a i Vijeća europskih općina i regija ( CEMR ) održano u siječnju 2021. upućuje na to da „mnoge vlade EU-a isključuju regije i gradove iz pripreme planova oporavka nakon COVID-a”.

Kontekst:

„Financiranje vala obnove” događaj je koji se održava u okviru inicijative „Zeleni plan na lokalnoj razini”. Kao dio OR-ova prioriteta „izgradnje otpornih zajednica“ , Zeleni plan na lokalnoj razini inicijativa je čiji je cilj postaviti gradove i regije u središte europskog zelenog plana i osigurati da strategija održivog rasta EU-a i planovi oporavka od COVID-a 19 dovedu do izravnog financiranja za gradove i regije te konkretnih projekata na svim geografskim područjima. Zeleni plan na lokalnoj razini pokrenut je 15. lipnja 2020. osnivanjem posebne radne skupine sastavljene od 13 članova i članica . U okviru inicijative izrađen je internetski zemljovid s 200 najboljih praksi, čiji je cilj potaknuti i ubrzati djelovanje.

Val obnove pokrenut je 14. listopada 2020. komunikacijom Europske komisije „Val obnove za Europu – ozelenjivanje zgrada, otvaranje radnih mjesta, poboljšanje života“ . Riječ je o ključnom stupu plana provedbe europskog zelenog plana.

Cilj je vala obnove ukloniti prepreke obnovi zgrada. Grupa financijskih institucija za energetsku učinkovitost ( EEFIG ) identificirala je šest vrsta prepreka: strukturne prepreke, prepreke u informiranju, nefunkcioniranje tržišta, nedostatak stručnog znanja, kombinacija čimbenika koji otežavaju objedinjavanje projekata i/ili primjenu učinkovitijih lokalnih pristupa te regulatorne prepreke. Sve te prepreke izravno utječu na lokalne i regionalne vlasti i ograničavaju njihovu sposobnost da više ulažu u energetski učinkovite projekte.

Obnova fonda zgrada EU-a, zajedno s dekarbonizacijom prometnog sektora i ozelenjivanjem gradova, ključni je prioritet zelenog plana , ne samo zbog svojeg potencijala da smanji potrošnju energije i emisije CO 2 već i kao pokretač održivog rasta i otvaranja radnih mjesta. Građevinski sektor najveći je generator radnih mjesta po milijunu uloženih eura (prema podacima Međunarodne agencije za energiju, IEA 2020. ).

Ova tjedan Klub PES-a Europskog odbora regija organizira niz događanja pod nazivom „Stanovanje za sve: vrijeme je da Europa ostvari ono što je obećala“ .

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :