Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Pošten, pravedan i ostvariv: ‎ uspjeh klimatskog paketa EU-a „Spremni za 55“ ovisi o uključivanju svakog grada i regije  

Reagirajući na paket „Spremni za 55“ Europske komisije uz pomoć kojeg se emisije ugljika u EU-u nastoje smanjiti za 55 % do 2030., Europski odbor regija (OR) poziva na donošenje novih i ažuriranih pravila kojima bi se osigurala središnja uloga i izravno financiranje gradova i regija, koji imaju pravnu nadležnost za tranziciju prema klimatskoj neutralnosti i najbliskiji su građanima i građankama.

Klimatski paket koji je danas predložila Europska komisija, usmjeren na smanjenje emisija iz industrije, zgrada, prometa i korištenja zemljišta, znatno će utjecati na sve europske regije, poduzeća i građane, a njime će se načelo „onečišćivač plaća” prenijeti u praksu. Važno je da se paketom, čiju okosnicu čini obnovljena vizija za određivanje cijena ugljika, doprinese teritorijalnoj koheziji. Paketom se moraju zadovoljiti potrebe svih geografskih područja te povećati sudjelovanje, raspodjela prihoda i pristup izravnom financiranju zelenih ulaganja i klimatskih socijalnih izdataka za lokalne i regionalne vlasti koje su odgovorne za provedbu 90 % mjera za prilagodbu klimatskim promjenama i 70 % mjera za ublažavanje tih promjena.

Apostolos Tzitzikostas , predsjednik Europskog odbora regija i guverner grčke regije Središnje Makedonije, izjavio je: „Tranzicija Europe prema klimatskoj neutralnosti postići će se samo ako fokus bude na potrebama ljudi, ako se bude vodilo računa o posebnostima svih geografskih područja i ako nijedna osoba ni regija ne budu zapostavljene. Za početak moramo smanjiti birokraciju kako bismo europskim lokalnim i regionalnim vlastima osigurali izravan pristup sredstvima EU-a. Europi je potreban zeleni i pravedan oporavak kojim se prevladava klimatska kriza, jača otpornost, podupiru inovacije i otvaraju radna mjesta na lokalnoj razini. Moramo osnažiti gradove i regije koji imaju nadležnosti u, primjerice, području energetske učinkovitosti zgrada, održivog prometa, zaštite biološke raznolikosti i borbe protiv energetskog siromaštva, kao i sve naše građane i građanke, kako bi se ubrzala zelena tranzicija. Zato smo na razini Europe pokrenuli kampanju Zeleni plan na lokalnoj razini .“

Gradonačelnik Seville Juan Espadas (PES/ES), predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE i Radne skupine za Zeleni plan na lokalnoj razini , izjavio je: „Paket ʽSpremni za 55ʼ polazište je nove klimatske revolucije. Mora biti ambiciozan, ali svjesni smo da to donosi i troškove. Stvarnost klimatskih promjena pogodit će svaku osobu i svako geografsko područje, ali će prije svega utjecati na najranjivije u društvu. Kad je riječ o stanovanju, mobilnosti, energiji i drugim temama, da bismo bili „spremni za 55“, moramo odigrati veliku ulogu u osiguravanju jednakosti i snažne socijalne potpore kako nitko ne bi bio zapostavljen.”

Novim i ažuriranim skupom zakona u području energije i klime EU nastoji smanjiti emisije za 55 % do 2030. i postići nultu neto stopu emisija do 2050. Paket „Spremni za 55“ važna je okosnica strategije Unije za klimatsku politiku i rast. Sastoji se od 13 zakonodavnih prijedloga koji se bave raznim aspektima zelene tranzicije, a kao uporište mu služi revitalizirani sustav trgovanja emisijama. Revizijom Direktive o ETS-u EU-a nastoji se potaknuti trgovanje emisijama u građevinskom sektoru i sektoru cestovnog prometa, u kojem lokalne i regionalne vlasti imaju i stručno znanje i nadležnosti za ostvarivanje ciljeva europskog zelenog plana i socijalno pravednu tranziciju.

Europske regije i gradovi moraju biti priznati u okviru Socijalnog fonda za klimu, baš kao i Fonda za pravednu tranziciju, jer prekomjerna centralizacija može ugroziti teritorijalnu koheziju i socijalnu pravednost zelene tranzicije. Paket „Spremni za 55“ odnosi se i na energetsku učinkovitost zgrada, područje u kojem je u ožujku 2021. pokrenuta pojačana suradnja između Europskog odbora regija i Europske komisije.

Postojeći zakonodavni akti EU-a koji se ažuriraju paketom „Spremni za 55“:

 • revizija sustava trgovanja emisijama EU-a (EU ETS),
 • revizija Uredbe o korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu (LULUCF),
 • revizija Uredbe o raspodjeli tereta (ESR),
 • izmjena Direktive o energiji iz obnovljivih izvora (RED),
 • izmjena Direktive o energetskoj učinkovitosti (EED),
 • revizija Direktive o infrastrukturi za alternativna goriva (AFID),
 • izmjena Uredbe o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za automobile i kombije,
 • revizija Direktive o energetskom oporezivanju.

Novi zakonodavni prijedlozi sadržani u paketu „Spremni za 55“:

 • Nova strategija EU-a za šume,
 • Mehanizam za prilagodbu ugljika na granicama (CBAM),
 • Socijalni instrument klimatske politike,
 • ReFuelEU Aviation – o održivim gorivima za zrakoplovstvo,
 • FuelEU Maritime – o ozelenjivanju europskog pomorskog prostora.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023