Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski zeleni plan – male zajednice mogu dati velik doprinos  
Okolišna politika na podlokalnoj razini ključna je za prilagodbu razornim posljedicama globalnog zatopljenja

Veliki industrijski planovi i globalne strategije ulaganja u dekarbonizaciju svjetskog gospodarstva možda se i kuju u velikim europskim metropolama, ali oluja Gloria najviše je pogodila male priobalne zajednice na Sredozemlju. Zajednice na podlokalnoj razini, koje su najizloženije utjecaju klimatskih promjena, ujedno su i ključne za provedbu mjera prilagodbe globalnom zatopljenju. S obzirom na to da Zeleni plan postaje glavni prioritet EU-a, Europski odbor regija poziva na izdvajanje veće količine sredstava i uvođenje programa prilagođenih podlokalnim zajednicama, uključujući otoke, slabo naseljene zajednice, sela i četvrti.

Europski odbor regija (OR) usvojio je mišljenje „Prema održivim četvrtima i malim zajednicama – Okolišna politika na podlokalnoj razini“ izvjestitelja Gaetana Armaoa (IT/EPP) , potpredsjednika i regionalnog ministra gospodarstva Regije Sicilije te predsjednika OR-ove Međuregionalne skupine za otočne regije .

Izvjestitelj Armao poručuje: „Mi kao skupština lokalnih i regionalnih vlasti EU-a imamo dužnost prenositi glas podlokalnih zajednica i podupirati inicijative koje će pridonijeti povećanju njihova blagostanja i održivosti. Bez obzira na to jesu li posrijedi mali otoci, gradske četvrti ili nenaseljena planinska područja, potrebno je uvesti prilagođene mehanizme za svladavanje specifičnih ekoloških izazova s kojima se trenutačno suočavaju podlokalne zajednice. Za početak moramo pojednostaviti i racionalizirati pravila o prihvatljivosti kako bismo podlokalna tijela potaknuli na izravno sudjelovanje u programima EU-a za zaštitu okoliša.“

Članovi podsjećaju na to da podlokalne zajednice nemaju dovoljnu kontrolu nad donošenjem odluka povezanih s ključnim aspektima ekološke tranzicije, kao što su promet, otpad, upravljanje vodama ili kvaliteta zraka, te smatraju da se ti aspekti moraju uzimati u obzir u mišljenjima OR-a. OR poziva Europsku komisiju da ocijeni prijedlog za pokretanje europskog dana održivih sela i četvrti kako bi se promicalo i poticalo njihovo izravno uključivanje u napore koje Europa poduzima na putu prema klimatskoj neutralnosti.

OR traži i da se primjenjuju mjere i mehanizmi za maksimalno povećanje pozitivnog učinka politika EU-a u području okoliša na podlokalnoj razini. Članovi predlažu da se objave posebni pozivi na iskaz interesa i izrade posebni programi rada kako bi se ubrzao prelazak na energiju iz obnovljivih izvora i ojačali novi participativni programi i dinamika zajednice radi poticanja održivog razvoja na lokalnoj razini. EU trenutačno podupire razvojne strategije na podlokalnoj razini uz pomoć posebnih inicijativa kao što su lokalne akcijske grupe LEADER .

Na podlokalnoj razini u Europi postoji čitav niz različitih institucionalnih oblika i njihovih naziva. Zaseoci, naselja, četvrti, susjedstva, sela, župe... samo su neki od naziva koji se koriste za označavanje zajednica ispod lokalne razine. Od gusto naseljenih gradskih područja do malih otoka i planinskih sela, podlokalne zajednice suočavaju se s posebnim ekološkim izazovima i često nemaju dovoljno kapaciteta i resursa za njihovo svladavanje.

Članovi traže da se u politikama EU-a u području okoliša uzimaju u obzir sve vrste zajednica, što je u skladu s mišljenjem OR-a „Ususret 8. programu djelovanja za okoliš“.

Skupština lokalnih i regionalnih predstavnika EU-a obvezuje se na pokretanje dijaloga s Europskom komisijom, među ostalim u okviru Tehničke platforme za suradnju u području okoliša , kako bi osiguralo da se pri provedbi konkretnih politika EU-a u području okoliša na odgovarajući način vodi računa o malim podlokalnim zajednicama. To bi se moglo nadovezati na postojeće napore u pružanju smjernica i alata.

Usvojeno mišljenje povezano je sa studijom koja sadrži pregled uloga koje podlokalne zajednice iz svih država članica imaju u području okoliša.

Kontakt: David Crous // +32 470 88 10 37 // david.crous@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023