Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski zeleni plan i dalje je kompas za EU-ov plan oporavka nakon COVID-a 19  

S obzirom na treći val pandemije COVID-a 19, kojeg nije pošteđena gotovo nijedna regija, lokalni i regionalni čelnici i čelnice za 2021. stavljaju naglasak na postizanje održivog i uključivog gospodarskog oporavka u kojem se nijedan građanin ni građanka ne smiju zapostaviti

Povjerenstvo ENVE Europskog odbora regija danas je predstavilo svoj program rada za 2021. Glavni je prioritet lokalnih i regionalnih čelnika i čelnica osigurati da se oporavak od COVID-a 19 pretoči u konkretne projekte kojima se ubrzava prijelaz na klimatsku neutralnost uz istodobno otvaranje radnih mjesta i poboljšanje socijalne uključivosti na svakom području. Klimatske ambicije, obnova zgrada u EU-u, biološka raznolikost i Osmi program djelovanja za okoliš neke su od tema o kojima se raspravljalo na sastanku kojem je prisustvovala Florika Fink-Hooijer , nova glavna direktorica Glavne uprave za okoliš Europske komisije. Članovi i članice razmijenili su pouke i iskustva stečena tijekom pandemije COVID-a 19. OR održava plenarno zasjedanje 3. – 5. veljače 2021.

Gradonačelnik Seville Juan Espadas (ES/PES) otvorio je sastanak rekavši: „Gradovi i regije imaju ključnu ulogu u suočavanju s pandemijom COVID-a 19 i sada moraju biti u prvom planu kada je riječ o oporavku i napretku naših područja. Djelovanje u području okoliša i klime naš je najveći saveznik za oporavak, ali je za uspjeh ključno ojačati višerazinsku suradnju, uz odgovarajuće financiranje. Samo ako uključimo lokalne i regionalne vlasti u oblikovanje strategija održivog oporavka i samo ako uvažimo geografske i socijalne značajke svakog područja, uspjet ćemo izgraditi gradove otporne na izazove budućnosti i postići ciljeve klimatske neutralnosti i zaštite okoliša iz europskog zelenog plana.“ Juan Espadas predsjednik je povjerenstva ENVE i Radne skupine za zeleni plan na lokalnoj razini .

„Svakako smo svjesni važnosti suradnje s lokalnim i regionalnim vlastima radi uspješne provedbe politika zaštite okoliša na terenu, a to ne možemo postići bez suradnje s OR-om“, rekla je Florika Fink-Hooijer , nova glavna direktorica Glavne uprave za okoliš. „Zeleni plan i dalje je kompas za EU-ov plan oporavka”, dodala je Florika Fink-Hooijer i zatim navela prioritete Komisije u području okoliša za 2021. Među njima su akcijski plan za nultu stopu onečišćenja ( savjetovanje je otvoreno do 10. veljače 2021.), Komisijinu inicijativu za održive proizvode , novu strategiju za šume i povećanje ambicija u pogledu klime i biološke raznolikosti uoči velikih svjetskih sastanaka na vrhu koji će se održati 2021. Florika Fink-Hooijer predložila je da OR bude domaćin nove platforme dionika za predstojeći akcijski plan za nultu stopu onečišćenja.

Tijekom svog obraćanja izvjestitelj OR-a za europski zeleni plan Andries Gryffroy (BE/EA) podsjetio je na prijedlog OR-a da se izradi pregled regionalnih pokazatelja kako bi se ocijenila provedba strategije održivog rasta EU-a na lokalnoj razini.

Gradonačelnik Kallithee Dimitrios Karnavos (EL/EPP) predstavio je glavne točke svojeg nacrta mišljenja o Osmom programu djelovanja za okoliš i naglasio da je pandemija COVID-a 19 povećala potrebu za „boljim povezivanjem zdravlja i okoliša”. Gradonačelnik Karnavos smatra da je Osmi program djelovanja za okoliš „alat za promicanje održivog poslovnog okruženja i poticanje zelenih ulaganja“. U mišljenju izvjestitelja Karnavosa traži se od Europske komisije da u svoj prijedlog Osmog programa djelovanja za okoliš uvrsti Tehničku platformu za okoliš , o kojoj se trenutačno pregovara na međinstitucijskoj razini. Usvajanje je zakazano za ovaj tjedan tijekom plenarnog zasjedanja OR-a koje će se održati 3. – 5. veljače 2021. Zastupnica u Europskom parlamentu Grace O'SULLIVAN (IE/Zeleni) , izvjestiteljica EP-a za Osmi program djelovanja Unije za okoliš do 2030., javila se za riječ kako bi potvrdila predanost suradnji s OR-om radi ostvarenja napretka u pogledu programa zaštite okoliša.

Članovi i članice povjerenstva ENVE usvojili su nacrt mišljenja „Val obnove za Europu – ozelenjivanje zgrada, otvaranje radnih mjesta, poboljšanje života” . Izvjestitelj Enrico ROSSI (IT/PES) , bivši predsjednik Regije Toskane (2010. – 2020.), a sada član Općinskog poglavarstva Općine Signa (Firenza), rekao je: „Za nadolazeće godine stavljeni su na raspolaganje izvanredni europski resursi. Oporavak se može popratiti poticanjem javnih ulaganja u građevinskom sektoru. Insistiramo na višerazinskom upravljanju, i kad je riječ o financiranju, a osobito na instrumentu tehničke pomoći koji bi bio dostupan svim regionalnim i lokalnim vlastima za provedbu vala obnove te na fleksibilnijim proračunskim pravilima za gradove i regije kako bi se poduprli njihovi kapaciteti za ulaganje u obnovu zgrada. Val obnove prilika je koju ne smijemo propustiti.“ Internetski seminar o financiranju vala obnove održao se 27. siječnja . Nacrt mišljenja Enrica Rossija bit će usvojen na plenarnom zasjedanju 17. – 19. ožujka 2021.

Članovi i članice razmijenili su stajališta o sljedećim mišljenjima:

Povećanje europskih klimatskih ambicija za 2030. ususret konferenciji COP 26 . Izvjestitelj je Vincent CHAUVET (FR/RE) , načelnik Općine Autun. Nacrt mišljenja bit će usvojen 26. ožujka 2021., a konačno glasanje zakazano je za plenarno zasjedanje OR-a 30. lipnja – 2. srpnja 2021.

Sigurne i održive kemikalije za netoksični okoliš u europskim gradovima i regijama . Izvjestitelj je član Skupštine Mazovjeckog vojvodstva Adam STRUZIK (PL/EPP) . Usvajanje nacrta mišljenja predviđeno je za 26. ožujka 2021., a konačno glasanje za plenarno zasjedanje OR-a 5. – 7. svibnja 2021.

Lokalne i regionalne vlasti za zaštitu morskog okoliša , Emma Nohrèn (SE/Zeleni) , zamjenica načelnika Općine Lysekil. Usvajanje nacrta mišljenja predviđeno je za 26. ožujka 2021., a konačno glasanje za plenarno zasjedanje OR-a 5. – 7. svibnja 2021.

Sastanku povjerenstva ENVE prisustvovala je Joke SCHAUVLIEGE (BE/EPP) , članica Flamanskog parlamenta i izvjestiteljica za mišljenje „Iskustva i pouke koje su regije i gradovi stekli tijekom krize izazvane COVID-om 19“ . Usvajanje nacrta mišljenja predviđeno je na plenarnom zasjedanju OR-a u ožujku 2021.

Sljedeći sastanak povjerenstva ENVE održat će se 26. ožujka 2021.

Kontekst:

U Izvješću o stanju okoliša za 2020. Europska agencija za okoliš upozorava da se Europa suočava s ekološkim izazovima dosad nezabilježenih razmjera i hitnosti.

Ovdje možete pročitati internetski intervju OR-a s Dimitriosom Karnavosom (EL/EPP) o Osmom programu djelovanja za okoliš.

Saznajte više o OR-ovoj inicijativi „Zeleni plan na lokalnoj razini“ i pogledajte OR-ovu internetsku kartu najboljih praksi.

Kontakt:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023