Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europa se neće oporaviti bez snažne kohezijske politike i istinskog partnerstva europskih, nacionalnih, regionalnih i lokalnih aktera  

Koalicija na razini EU-a upozorava države članice da se u kompromisnom rješenju koje se postigne o proračunu EU-a i planu oporavka moraju zadržati ulaganja u regije i gradove

Kriza izazvana pandemijom COVID-a 19 potkopava gospodarsku, teritorijalnu i socijalnu koheziju Europe i njezinu sposobnost da ostvari zeleniji, uključivi i pametniji prijelaz na održiviju budućnost. Zato Savez za koheziju (#CohesionAlliance) – koalicija na razini EU-a koja okuplja više od 12 000 potpisnika – potiče države članice EU-a da podrže snažan višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. – 2027. i planove oporavka. I VFO i planovi oporavka moraju podržavati koheziju kao temeljnu vrijednost Europske unije i ključni cilj svih njezinih politika i ulaganja. Ti su zahtjevi sadržani u deklaraciji predanoj povjerenici EU-a za koheziju Elisi Ferreiri i predsjedniku odbora REGI Younousu Omarjeeu tijekom videokonferencije održane 14. srpnja, tri dana prije sastanka Europskog vijeća u Bruxellesu.

Kriza izazvana COVID-om 19 pokazala je da su solidarnost, odgovornost i kohezija potrebnije no ikad kako bi se osiguralo da nitko u Europskoj uniji ne bude zapostavljen. Savez #CohesionAlliance poziva na snažnu, djelotvornu i fleksibilnu kohezijsku politiku, utemeljenu na dugoročnim perspektivama i načelima partnerstva, koja u sve mjere oporavka uključuje lokalne i regionalne vlasti. To će pomoći u pokretanju i obnovi gospodarstva, poticanju održivosti i jačanju teritorijalne i socijalne kohezije u Europskoj uniji.

„Prijedlozi Komisije i predsjednika Michela kreću se u pravom smjeru. Potičemo države članice da djeluju smjesta i da jednoglasno i brzo usvoje odgovarajući proračun za razdoblje 2021. – 2027. i čvrst plan oporavka kako bi našim zajednicama pomogle da postanu otpornije, održivije i uključivije i tako nadvladaju krizu. To je u izravnom interesu svih država EU-a, uključujući i one koje zahtijevaju slabiju investicijsku sposobnost za našu uniju, a ostvaruju najveću korist od jedinstvenog tržišta “, izjavio je predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas i dodao: „Zajedno sa svim akterima na razini EU-a te nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini Odbor se odlučno protivi centralizaciji, proračunskim rezovima i neizdrživim rokovima provedbe koji potkopavaju učinak ulaganja EU-a. Korištenje svih politika i instrumenata EU-a za povećanje kohezije i otpornosti jedini je način da se građani stave na prvo mjesto i da se podrži oporavak u kojem nitko nije zapostavljen.”

Predsjednici osnivačke partnerske organizacije saveza #CohesionAlliance predali su obnovljenu izjavu europskoj povjerenici zaduženoj za koheziju i reforme Elisi Ferreiri i predsjedniku odbora REGI Europskog parlamenta Younousu Omarjeeu.

Elisa Ferreira , povjerenica za koheziju i reforme izjavila je: „ Gospodarske prognoze Europske komisije objavljene prošli tjedan ukazuju na to da je recesija dublja od očekivane, da ima pogubne posljedice i da je dovela do još većih razlika i nejednakosti. Zbog toga nam je potrebna snažna kohezijska politika te pravedan i koherentan oporavak. Nit kohezije provlači se kroz sve Komisijine prijedloge za oporavak: iz fonda za oporavak i drugih izvora izdvajaju se velikodušna sredstva za koheziju i kohezijsku metodu. Za to sam se uvijek borila i za to ću se boriti i dalje. Oslanjamo se na vas, lobirajte u svojim zemljama i regijama. Vremena je malo, moramo brzo djelovati kako bismo odaslali poruku, pripremili svoje planove i programe te osigurali da nijedna regija ne bude zapostavljena .”

Younous Omarjee , predsjednik odbora REGI Europskog parlamenta, rekao je: „ Ova je kriza izobličila Europu. Plan oporavka i ambiciozan proračun stoga su od ključne važnosti. Kratkoročni oporavak mora se uklopiti u ostvarenje dugoročnih ciljeva, posebno u području gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije. Pozivamo Vijeće da zauzme jedinstven stav u pogledu snažnog proračuna. Također je ključno da plan oporavka bude izravno dostupan regijama i podložan demokratskoj kontroli. To su zahtjevi Europskog parlamenta.”

Svi koji vjeruju u snažnu kohezijsku politiku EU-a mogu se potpisivanjem nove deklaracije pridružiti savezu #CohesionAlliance. Poziva se svih 12 000 potpisnika prvotne deklaracije da potvrde svoju političku predanost podizanjem svijesti o ključnoj ulozi kohezijske politike i potrebi za snažnom kohezijskom politikom u sljedećem dugoročnom proračunu EU-a i planu oporavka.

Izlaganja s konferencije (po abecednom redu) : Snimku događanja možete pogledati ovdje .

  • Ann-Sofi Backgren , predsjednica Udruge europskih pograničnih regija ( AEBR) i članica Regionalnog vijeća Regije Ostrobotnija, naglasila je da novim VFO-om i Fondom za oporavak treba ojačati kohezijsku politiku, vodeći računa o europskim regijama (pograničnim, planinskim, perifernim, otočnim, primorskim itd.) koje se suočavaju sa specifičnim poteškoćama, dodatnim ograničenjima poput rijetke naseljenosti i/ili ostarjelog stanovništva, odljevom mozgova, nedostatkom infrastrukture i javnih usluga, kao i, naravno, općim izazovima kao što su klimatske i demografske promjene, prijelaz na održiviji razvoj i održivije izvore energije, optimalna digitalizacija i otpornost na globalne prijetnje poput COVID-a 19. Te su okolnosti prisutne u mnogim pograničnim regijama, a postoje i dodatne poteškoće zbog sve veće potrebe za usklađivanjem različitih nacionalnih propisa, čija bi neusklađenost mogla dovesti do problema na nacionalnim granicama.

  • Ilaria Bugetti , članica Regionalnog vijeća Regije Toskane i glasnogovornica za teritorijalni razvoj Vijeća europskih općina i regija (CEMR): „ Kao instrument solidarnosti, kohezijska politika EU-a bit će nam od ključne važnosti ne samo da bismo se oporavili već i da bismo se pripremili za budućnost. Poslužit će nam kao podrška za dugoročnu razvojnu perspektivu i pomoći da svoja društva učinimo otpornijima i doprinesemo ostvarenju ciljeva održivog razvoja.

  • Isabelle Boudineau, predsjednica Povjerenstva za politiku teritorijalne kohezije i proračun EU-a (COTER) Europskog odbora regija i potpredsjednica francuske Regije Nove Akvitanije: „ Da bi se mogao pripremiti za budućnost EU-u je potrebna kombinacija jakog proračuna i ambicioznog plana obnove. Zelena i digitalna tranzicija od presudne su važnosti želimo li izgraditi održivo i kohezivno europsko društvo. Svoje dugoročne ciljeve ne smijemo žrtvovati zbog hitnih mjera. Naša jedina opcija je solidarnost. Na čelnicima naših država i vlada 17. i 18. srpnja velika je odgovornost. Mi na lokalnoj i regionalnoj razini rezultate trebamo odmah. EU mora dokazati da ih može ostvariti. Europski je projekt na kocki i ne možemo ponovno razočarati europske građane.”

  • Paula Fernández , regionalna ministrica za poslove Predsjedništva, unutarnje poslove, pravosuđe i vanjske poslove Španjolske vlade u Autonomnoj zajednici Kantabriji i članica Konferencije rubnih primorskih regija (CPMR): „ Želimo da plan za oporavak EU-a ima jaku teritorijalnu dimenziju. Zabrinuti smo zbog toga što regionalne vlasti možda neće u dovoljnoj mjeri sudjelovati u fondu za oporavak i otpornost. Ne bude li se vodilo računa o posebnim teritorijalnim potrebama i ne zajamči li se naše sudjelovanje u izradi nacionalnih planova, fond za oporavak i otpornost mogao bi imati manji učinak od očekivanog. Lokalne i regionalne vlasti bolje su od ikoga upoznate s potrebama za ulaganjima i mogu dati ključan doprinos jačanju demokratske i političke odgovornosti prema instrumentu za oporavak u cjelini. Također je ključno da fondovi za oporavak služe kao dopuna strukturnim fondovima, da su s njima dobro koordinirani i da teritorijalnu koheziju zadrže kao jedan od glavnih ciljeva.”

  • Jean-Claude Marcourt, predsjednik Parlamenta Valonije i predsjednik Radne skupine za javna ulaganja pri  Konferenciji europskih regionalnih zakonodavnih skupština (CALRE): „Glavni izazovi proračuna za razdoblje 2021. – 2027. leže u izdavanju europskih obveznica, jačanju zelenog plana i istinskoj solidarnosti u cijeloj Europskoj uniji, kao i u pružanju potpore onima najpogođenijima zdravstvenom, gospodarskom i socijalnom krizom. "

  • Begoña Villacís , zamjenica gradonačelnika Madrida i članica mreže EUROCITIES , izjavila je: „Pruža nam se prilika da osiguramo da dobrobit naših građana i zaštita njihovih prava dođu u prvi plan i time preoblikujemo budućnost naših gradova. Upravo se u gradovima, gdje su svi ti izazovi prisutni, već ulažu napori za njihovo rješavanje. Međutim, dugoročni oporavak od COVID-a 19 zahtijevat će blisku suradnju svih razina vlasti, upotrebu postojećih alata poput kohezijske politike EU-a i pronalaženje novih načina za izradu javnih politika na temelju potreba građana.”

Kontekst:

Da bi među građanima i građankama podigao svijest o važnosti kohezijske politike, Europski odbor regija je u listopadu 2017. pokrenuo #CohesionAlliance u partnerstvu s vodećim udrugama gradova i regija – Udrugom europskih pograničnih regija (AEBR) , Skupštinom europskih regija (AER) , Konferencijom europskih regionalnih zakonodavnih skupština (CALRE) , Vijećem europskih općina i regija (CEMR) , Konferencijom perifernih primorskih regija Europe (CPMR) i mrežom EUROCITIES . Deklaraciju Saveza potpisalo je od njegova pokretanja više od 12 000 pojedinačnih potpisnika, 121 regija, 135 gradova i okruga, 50 udruga regionalnih i lokalnih vlasti, 40 zastupnika u Europskom parlamentu i 35 europskih sektorskih udruženja.

Obratite se tajništvu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPE-RECOVERY-WILL-FAIL-WITHOUT-STRONG-COHESION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023