Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Osnažiti regije i gradove EU-a radi zaštite radnih mjesta i socijalnih prava  

Povjerenik Schmit i OR zajedno podupiru razvoj vještina i otvaranje radnih mjesta na lokalnoj razini

EU i države članice moraju osnažiti svoje gradove i regije radi zaštite radnih mjesta i socijalnih prava. Taj je poziv Europski odbor regija (OR) uputio s ciljem ublažavanja razornih socijalnih posljedica pandemije COVID-a 19. Skupština lokalnih i regionalnih predstavnika EU-a traži i jačanje vještina potrebnih za oporavak kao i potporu regionalnim i lokalnim vlastima u upravljanju zelenom i digitalnom tranzicijom.

U svojem Regionalnom i lokalnom barometru za 2020. OR naglašava da koronakriza naročito utječe na prihode samozaposlenih osoba, osoba zaposlenih na određeno vrijeme i radnika s nepunim radnim vremenom, među kojima je mnogo mladih, migranata i pripadnika drugih ranjivih skupina. Negativne posljedice na zapošljavanje posebno se osjećaju u regijama koje se u velikoj mjeri oslanjaju na turizam: u njima bi moglo biti ugroženo do 40 % radnih mjesta. Iz Barometra se može iščitati i da bi 43 % Europljana željelo da lokalne i regionalne vlasti imaju veći utjecaj na politike zapošljavanja i socijalne politike.

Predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas izjavio je: „Tijekom pandemije COVID-a 19 regije i gradovi diljem Europe djelovali su brzo i odlučno da građanima pruže potrebnu pomoć. Europa sada u fokus svojih aktivnosti mora staviti borbu protiv siromaštva i nezaposlenosti, a posebno protiv sve veće nezaposlenosti mladih. To je od presudne važnosti za snažnu socijalnu Europu u kojoj se ne smiju zapostaviti nijedna osoba i nijedno mjesto.“

Kako bi se konkretnim mjerama poduprla lokalna gospodarstva i usklađenost vještina s radnim mjestima, predsjednik Tzitzikostas najavio je da će Odbor i Glavna uprava Europske komisije za zapošljavanje raditi na tome da zajedno s regijama i gradovima pokrenu internetske sajmove lokalnih radnih mjesta.

Povjerenik za socijalna prava i radna mjesta Nicolas Schmit na plenarnom zasjedanju OR-a 14. listopada kazao je: „Moramo se oporaviti od nezapamćene krize i za to nam trebaju regije. Naše mjere za mlade i razvoj vještina moraju donijeti rezultate na terenu. Europski stup socijalnih prava bio je i bit će naša smjernica za bolju budućnost europskih građana. Zato smo predsjednik OR-a i ja najavili da ćemo ojačati suradnju između službi za koje sam nadležan i Europskog odbora regija. Ta suradnja pruža priliku da se građanima pokaže da smo u potpunosti mobilizirani i da ih slušamo.“

Na ovotjednom plenarnom zasjedanju usvojeno je i mišljenje „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju“ , koje će omogućiti pripremu akcijskog plana za provedbu europskog stupa socijalnih prava . Izvjestiteljica i predsjednica povjerenstva SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), članica Gradskog vijeća Grada Kerave, poručila je: „Pandemija COVID-a 19 ukazala je na hitnu potrebu za uklanjanjem postojećeg digitalnog jaza i svladavanjem njegovih znatnih posljedica na socijalna prava, s obzirom na to da nemogućnost pristupa novim tehnologijama i informacijskom društvu stvara nove oblike socijalne isključenosti. Digitalna kohezija dio je pravedne tranzicije i temelj teritorijalne i socijalne kohezije. Mjere oporavka ujedno moraju obuhvaćati i socijalnu dimenziju ekološke i digitalne tranzicije. U ugljično neutralnom gospodarstvu budućnosti potrebno nam je pravedno tržište rada koje će se temeljiti na pristojnim radnim mjestima, snažnoj socijalnoj zaštiti i prilikama za zapošljavanje ondje gdje ljudi žive.“

Upućujući na komunikaciju Europske komisije objavljenu u siječnju, u mišljenju OR-a ističe se da bi Fond za pravednu tranziciju – fond EU-a za potporu zelenoj tranziciji u najugroženijim regijama – trebao biti usklađen s europskim stupom socijalnih prava. Ujedno se iznova poziva na bolju koordinaciju ekonomskih i socijalnih politika između europske razine vlasti i nacionalnih vlada u kontekstu europskog semestra, kao i na to da se osigura uključenost lokalnih i regionalnih vlasti u tu koordinaciju uz pomoć zajedničkog upravljanja zasnovanog na načelu supsidijarnosti.

OR naglašava i ključnu ulogu socijalnih partnera u trenutačnom kontekstu sve veće digitalizacije obrazaca rada. Stoga poziva na ažuriranje europskih propisa kojima se uređuju radni uvjeti i radno vrijeme, uključujući odredbe kojima se uvodi pravo na isključivanje.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023