Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
EU mora postaviti uključivost u prvi plan digitalne i ekološke tranzicije  

U raspravi s finskim ministricom europskih poslova Tytti Tuppurainen, lokalni i regionalni predstavnici iz EU-a pozvali su EU da osigura da sve regije i njihovi građani imaju koristi od digitalne i ekološke tranzicije koja oblikuje naša društva. Europski odbor regija (OR) usvojio je 9. listopada dva mišljenja koja je zatražilo finsko predsjedništvo Vijeća EU-a, a koja su usmjerena na rješavanje problema digitalnog jaza i osiguravanje kohezije i solidarnosti za sve Europljane.

S ciljem postizanja ugljične neutralnosti u EU-u do 2050., finska ministrica Tuppurainen izjavila je: „Dužnost je EU-a da, zajedno s drugim velikim gospodarstvima, preuzme vodeću ulogu u prijelazu na digitalno, održivo i klimatski neutralno gospodarstvo. Tu tranziciju treba smatrati prilikom. Moramo prigrliti i oblikovati promjene koje donose ekološka tranzicija, tehnološki razvoj i globalizacija, tako da nitko ne bude zapostavljen.”

Ministrica je dodala da „kohezijska politika znatno doprinosi održivom i uključivom rastu u svim regijama EU-a te nam pomaže u prevladavanju izazova s kojima se EU suočava. To je važno sredstvo za poticanje održivog gospodarskog rasta i smanjenje regionalnih razlika. Istovremeno, buduća kohezijska politika mora biti usmjerenija na rezultate, učinkovitija i tematski određenija.”

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija, rekao je: „Sve regije i gradovi moraju iskoristiti prednosti digitalnog gospodarstva ako želimo izgraditi konkurentnu, uključivu i održivu Europu. Digitalna transformacija naših gospodarstava, koja ide ruku pod ruku s gospodarskom, socijalnom i teritorijalnom kohezijom Europe, neće pridonijeti samo otvaranju radnih mjesta, već i pomoći regijama i gradovima, osobito u ruralnim i tranzicijskim područjima, da se hitno usmjere prema ugljičnoj neutralnosti, koju Europa mora postići do 2050. Međutim, bez dovoljno ulaganja regije i gradovi neće moći ostvariti rezultate. Obujam i struktura sljedećeg proračuna EU-a odredit će našu zajedničku budućnost za nadolazeće godine. Rezovi u regionalnim ulaganjima i centralizacija sredstava samo će kočiti napredak Europe.”

Prvim od tih dvaju mišljenja ističe se da su pristup digitalnom društvu i aktivno sudjelovanje u njemu ključni za uspješan budući lokalni i regionalni razvoj te se naglašava digitalna kohezija kao važna dodatna dimenzija tradicionalnog koncepta gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije definiranog u Ugovorima EU-a. Međutim, OR žali što se prioritetima budućeg političkog programa Europske komisije ne stavlja dovoljno naglaska na uključivo jedinstveno digitalno tržište koje koristi svim građanima u cijeloj Europskoj uniji.

Izvjestiteljica Anne Karjalainen (FI/PES), članica Gradskog vijeća Kerave, tvrdi da se „digitalna transformacija treba temeljiti na održivom i konkurentnom podatkovnom gospodarstvu u EU-u, koje pokreće ljudski čimbenik. Umjesto razvoja proizvoda zasnovanog na tehnologiji pozornost treba posvećivati razvoju metoda, usluga i proizvoda kojima je u središtu čovjek, što uključuje dizajn usmjeren na korisnika, zajedničko stvaranje i brzo pokusno uvođenje.“

Kako bi se svim europskim građanima zajamčilo pravo na povezivost, OR poziva na veću potporu za uvođenje širokopojasnih mreža i mreža 5G u lokalnim zajednicama, bez obzira na njihovu veličinu i gustoću naseljenosti. U mišljenju gđe Karjalainen također se poziva na veća ulaganja u digitalne vještine i medijsku pismenost, kibersigurnost i zaštitu potrošača u području digitalnog gospodarstva te se ističe uloga regionalnih mreža digitalnoinovacijskih središta u provedbi novog programa Digitalna Europa.

Digitalizacija i uvođenje pametnih rješenja u javne službe, osobito prometni i energetski sektor, također su ključni za ubrzavanje održivog razvoja na lokalnoj i regionalnoj razini. Mišljenje koje je sastavio Andries Gryffroy (BE/EA), zastupnik u Flamanskom parlamentu, odnosi se na ulogu pametnih gradova u jamčenju pravedne tranzicije prema klimatskoj neutralnosti i provedbi ciljeva održivog razvoja na lokalnoj razini.

Izvjestitelj g. Gryffroy naglasio je da „gradovi i zajednice imaju važnu ulogu u prijelazu na resursno učinkovitu, klimatski neutralnu i bioraznoliku Europu. Moramo stvoriti brojnije i bolje mogućnosti kako bismo lokalnim i regionalnim akterima pružili pomoć i potporu u tim promjenama. Bit će potreban zauzeti pristup odozdo prema gore i poduzeti pametne mjere koje proizlaze iz lokalne suradnje. Ta je uključivost jednako nužna za prevladavanje digitalnog jaza kako bi se osiguralo da najslabiji ne zaostaju u tranziciji prema digitalnom društvu.”

Kontekst

Kohezijska politika glavni je izvor financijskih sredstava EU-a za poboljšanje povezivosti. U EU-ovom tekućem višegodišnjem financijskom okviru (2014. – 2020.) 6 940 milijuna EUR iz europskih strukturnih i investicijskih fondova namijenjeno je uvođenju širokopojasnog pristupa internetu, uglavnom iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Do kraja 2020. očekuje se da će zahvaljujući tim sredstvima još 14,6 milijuna kućanstava dobiti širokopojasni pristup internetu, 77 500 poduzeća primit će potporu za povećanje upotrebe informatičkih usluga, a 41,7 milijuna ljudi imat će pristup poboljšanim zdravstvenim uslugama, uključujući e-zdravstvo. Financijska sredstva osiguravaju se i iz Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) i Instrumenta za povezivanje Europe, uključujući Fond za širokopojasno povezivanje pokrenut 2018. Saznajte više .

OR od 2017. surađuje s Europskom komisijom u zajedničkoj Platformi za širokopojasni pristup u okviru koje lokalni donositelji odluka i stručnjaci istražuju rješenja za uvođenje bržeg, boljeg i održivog širokopojasnog interneta velike brzine u svim europskim regijama, radeći na prevladavanju digitalnog jaza izazvanog geografskom lokacijom ili nefunkcioniranjem tržišta. Platforme širi svoje djelovanje kako bi obuhvatila šire aspekte digitalnog društva i gospodarstva. Dokument o stajalištu Digitalna Europa za sve , koji su pripremili predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz i prvi potpredsjednik Markku Markkula, predstavljen je na Digitalnoj skupštini 2019. .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu