Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Nakon što je UN dao znak za uzbunu, biološka raznolikost i klimatske promjene moraju postati glavni prioriteti EU-a  
Predsjednik Europskog odbora regija poziva EU da uloži više napora u odgovor na „izrazito zabrinjavajuće“ izvješće UN-a.

Europska unija mora uvrstiti biološku raznolikost među svoje glavne prioritete zajedno s naporima za radikalno smanjenje emisija ugljika, izjavio je 7. svibnja predsjednik Europskog odbora regija odgovarajući na izvješće Ujedinjenih naroda u kojem se upozorava na to da je „naš sustav koji omogućuje život“ – prirodni svijet – izložen sve većoj opasnosti, uz milijun vrsta kojima prijeti izumiranje. Predsjednik Karl-Heinz Lambertz opisao je izvješće kao „hitan poziv na suradnju na svim razinama vlasti“.

Izvješće IPBES-a (Međuvladine znanstveno-političke platforme za biološku raznolikost i usluge ekosustava), čije je ključne rezultate UN objavio 6. svibnja, odraz je zaključaka znanstvenika iz cijelog svijeta iznesenih u 15 000 akademskih studija. U izvješću se otvoreno iznose ozbiljna upozorenja. Navodi se da se biološka raznolikost smanjuje brzinom dosad nezabilježenom u ljudskoj povijesti, da vrste još brže izumiru te da čovječanstvo „diljem svijeta narušava same temelje gospodarstava, egzistencije, sigurnosti opskrbe hranom, zdravlja i kvalitete života“.

Predsjednik Lambertz (BE/PES) izjavio je: „Priroda nam daje život, a mi je uništavamo. Tijekom proteklih pola stoljeća suočili smo se s izazovom prehranjivanja brzorastućeg svjetskog stanovništva s velikim uspjehom, ali i uz znatan trošak za prirodni svijet. Moramo hitno pronaći način da prehranimo svijet i osiguramo održivi razvoj, a da se pritom obnovi biološka raznolikost. Ta kriza iziskuje zajednički odgovor svih razina vlasti, uključujući gradove i regije. Zaštitu biološke raznolikosti, zajedno s borbom protiv klimatskih promjena, treba uvrstiti među glavne prioritete programa EU-a. Nije prekasno da bi se osigurao biološki raznolik svijet bez ugljika, no za to su potrebni usklađeni napori i ulaganja s rezultatima na lokalnoj razini.“

Roby Biwer (LU/PES), prvi potpredsjednik OR-ova povjerenstva ENVE i izvjestitelj za biološku raznolikost , izjavio je: „Biološka raznolikost treba se smatrati temeljem našeg zdravlja i dobrobiti. Ona je osnova za funkcioniranje ekosustava o kojima ovisimo, a s obzirom na to da se radi o okolišu u kojem živimo, moramo je zaštititi i naučiti živjeti u skladu s našim ekosustavima.“

G. Biwer istaknuo je da europski birači razumiju duboku povezanost biološke raznolikosti i klimatskih mjera, navodeći istraživanje Eurobarometra objavljeno 6. svibnja u kojem je utvrđeno da se „dvije trećine Europljana u potpunosti slaže da je briga o prirodi ključna za borbu protiv klimatskih promjena“.

OR je uključen u razvoj globalnog i europskog okvira politika za biološku raznolikost za razdoblje nakon 2020. godine. U preporukama koje je OR usvojio u listopadu 2018. ustraje se – kao i u izvješću IPBES-a – na potrebi da europski gradovi i regije postanu održivi subjekti koji čuvaju prirodu, obnavljaju biološku raznolikost, održavaju i unapređuju usluge ekosustava, istovremeno zadovoljavajući ključne potrebe svojeg stanovništva. OR je pozvao na razvoj ambiciozne, vremenski ograničene i znanstveno utemeljene strategije EU-a za biološku raznolikost za razdoblje nakon 2020. kako bi se očuvali raznolikost i obilje života na Zemlji. Ustraje i na tomu da se u politikama EU-a i UN-a izričito prepozna neizostavna uloga lokalnih i regionalnih vlasti u promicanju biološke raznolikosti i da se gradovima i regijama pruži potpora koja im je potrebna.

Konkretne mjere koje je preporučio OR uključuju: više prekogranične zelene infrastrukture i zelenih koridora kako bi životinje mogle prelaziti s jednog mjesta na drugo; jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih vlasti u kontekstu borbe protiv invazivnih vrsta; veću ulogu lokalnih i regionalnih vlasti u suzbijanju nezakonite trgovine divljom faunom i florom; više istraživanja o načinima za povećanje biološke raznolikosti u urbanim područjima; i više financijskih sredstava za aktivnosti na području biološke raznolikosti.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Podijeli :