Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Ulaganjima EU-a u radna mjesta, obrazovanje i socijalnu uključenost mora se upravljati u partnerstvu s regijama i gradovima  

Između 2007. i 2014. godine 9,4 milijuna europskih građana pronašlo je zaposlenje, dok ih je 8,7 milijuna steklo stručnu kvalifikaciju zahvaljujući potpori Europskog socijalnog fonda (ESF) i partnerstvu između EU-a i nacionalnih i regionalnih vlada. Europski odbor regija ulaže napore kako bi osigurao da se ta postignuća na odgovarajući način uvaže te da se u idućem dugoročnom proračunu EU-a sredstva za taj fond neće smanjiti ili preusmjeriti za poticanje izrazito centraliziranih mjera.

ESF je glavni instrument EU-a za podupiranje politika zapošljavanja, sa sredstvima u vrijednosti od više od 80 milijardi u razdoblju 2014. – 2020. Svrha mu je smanjiti nejednakosti između i unutar europskih regija i gradova promicanjem otvaranja radnih mjesta, veće produktivnosti rada, jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti. Među njegovim su prioritetima jačanje prilagodljivosti radnika i poduzeća; poboljšanje pristupa zaposlenju, olakšanje prijelaza iz škole u svijet rada i jačanje strukovnog osposobljavanja; pomaganje osoba iz skupina u nepovoljnom položaju da nađu zaposlenje; suzbijanje siromaštva; i smanjenje broja osoba koje rano napuštaju školovanje.

Lokalni i regionalni čelnici EU-a istaknuli su ključnu ulogu tog fonda za budućnost Europe u mišljenju „Revizija ESF-a sredinom provedbenog razdoblja u sklopu priprema prijedloga za razdoblje nakon 2020.“ za koje je izvjestiteljica Catiuscia Marini (IT/PES), predsjednica regije Umbrija i predsjednica kluba PES-a pri OR-u.

„Želimo da u idućem proračunu EU-a građani budu na prvom mjestu te da se na europskoj razini osigura konkretan odgovor na socijalne izazove. Europski socijalni fond najučinkovitiji je alat koji lokalne i regionalne vlasti imaju na raspolaganju za osiguravanje tih odgovora. Zato se Europski odbor regija odlučno protivi svakom planu da se osnuje novi fond koji bi bio izvan okvira kohezijske politike te kojim bi se podupirala koordinacija makroekonomskih politika država članica „odozgo prema dolje“ bez povezivanja sa stvarnim potrebama lokalnih zajednica“ , izjavila je gđa Marini i dodala: „ESF mora ostati jedan od europskih strukturnih i investicijskih fondova i ključan element kohezijske politike kako bi se iskoristile sve potencijalne sinergije s drugim strukturnim fondovima, a naročito s fondovima za regionalni i ruralni razvoj.“

Rješavanju ključnih izazova idućeg desetljeća – od prilagodbe vještina u sektorima u kojima dolazi do digitalizacije do smanjenja broja osoba koje rano napuštaju školovanje te od pomaganja radnicima migrantskog podrijetla da se integriraju do osiguravanja dobre usklađenosti između ponude osoba koje traže posao i potražnje poslodavaca – može se pristupiti na učinkovit način samo ako u obzir uzimamo specifične lokalne potrebe i mobiliziramo lokalne dionike. Odbor zbog toga želi da ESF ostane jedan od ključnih elemenata regionalne kohezijske politike kojim na temelju partnerstva zajedno upravljaju europske institucije, države članice, regionalne i lokalne vlasti te gospodarski i društveni dionici na određenom području.

To je posebno važno imajući u vidu prijedloge reformi koji se sastavljaju u okviru pripremnog rada za višegodišnji financijski okvir (VFO), financijski plan u kojem se određuju gornji iznosi sredstava za sve politike EU-a za razdoblje 2021. – 2027. Među opcijama koje se trenutno razmatraju je spajanje ESF-a s drugim instrumentima za poticanje zapošljavanja i ljudskog kapitala (tj. Inicijativom za zapošljavanje mladih i Europskim fondom za prilagodbu globalizaciji) kako bi se stvorio „krovni fond“ uređen zajedničkim pravilima. Iz tog bi se fonda podupirala provedba preporuka za pojedinu zemlju koje Europska komisija priprema svake godine u okviru europskog semestra (postupak za koordinaciju makroekonomskih politika u cijelom EU-u).

U tom bi slučaju zajednički sustav programiranja u koji su trenutačno uključene Europska komisija, nacionalne vlade i regije bio zamijenjen ugovornim sustavom prema kojem bi se sredstva iz ESF-a dodjeljivala državama članicama pod uvjetom da postignu ciljeve na području strukturnih reformi određene tijekom europskog semestra.

Članovi OR-a odlučno se protive toj opciji te predlažu da se poboljša poveznica između kohezijske politike i makroekonomskog upravljanja EU-a tako da se lokalne i regionalne vlasti na strukturiran način uključe kao partneri u europski semestar i da se, kad god je to moguće, oslanja na teritorijalne analize i specifične preporuke za određena područja.

Kad je riječ o integraciji drugih fondova u ESF, lokalni čelnici ističu da će to proizvesti pozitivnu sinergiju samo ako se u velikoj mjeri zadrži regionalna dimenzija, a stvaranje krovnog ESF-a ne dovede do općeg smanjenja sredstava namijenjenih zapošljavanju i socijalnoj uključenosti.

Odbor smatra da bi smanjenje sredstava za ESF bilo u totalnoj suprotnosti s nedavnim pokretanjem europskog stupa socijalnih prava te da bi se time ugrozila mogućnost da se taj stup ostvari. Štoviše, OR smatra da bi se 20 ključnih načela tog stupa trebalo jasno odražavati u programima koji će se tijekom predstojećih godina podupirati iz ESF-a.

Napomena za urednike

ESF je među glavnim instrumentima kohezijske politike EU-a, a njegova je budućnost trenutačno ugrožena zbog financijskih posljedica Brexita te potrebe za financiranjem novih mjera na području obrane, sigurnosti i migracije. Kako bi ukazao na potrebu za jačom kohezijskom politikom nakon 2020., OR je , zajedno s vodećim teritorijalnim udrugama EU-a, pokrenuo #CohesionAlliance (Savez za kohezijsku politiku): pokret građana otvoren svima koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje predstavljati jedan od temelja budućnosti EU-a. Od svog pokretanja u listopadu prošle godine, Savez svakodnevno privlači nove potpisnike, uključujući lokalne i regionalne vlasti, poslovne udruge, akademsku zajednicu, sindikate i skupine za strateško promišljanje.

Više informacija o inicijativama, izjavama i dokumentima o stajalištu u vezi sa savezom #CohesionAlliance dostupno je na adresi https://cohesionalliance.eu.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobile: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-INVESTMENT-IN-JOBS-EDUCATION-AND-SOCIAL-INCLUSION-MUST-BE-MANAGED-IN-PARTNERSHIP-WITH-REGIONS-AND-CITIES.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023