Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Gradovi i regije EU-a odlučno se hvataju u koštac s izazovom na području ulaganja  

Smanjenje birokracije, unapređenje stručnog znanja lokalne i regionalne uprave, podizanje svijesti o investicijskim instrumentima EU-a, kao i prilagođavanje gospodarskog upravljanja doprinijet će nadoknađivanju manjka ulaganja u europsko gospodarstvo. To je poruka lokalnih i regionalnih čelnika, koji su na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija (OR), u prisutnosti potpredsjednika EIB-a Vazila Hudaka, usvojili mišljenje o investicijskom jazu i rezoluciju o Godišnjem pregledu rasta za 2017.

 

Oporavak gospodarstva EU-a teče usprkos sve većoj nesigurnosti diljem svijeta. Međutim, stopa nezaposlenosti i dalje je previsoka u gotovo svim regijama Europe, a nekoliko godina nedovoljnih ulaganja – tzv. investicijski jaz – i dalje snažno utječe na europsku konkurentnost i koheziju.

 

Europsko gospodarstvo suočava se s manjkom javnih i privatnih ulaganja koji se procjenjuje na otprilike 250 milijardi eura u usporedbi s ulaganjima prije financijske i gospodarske krize. Za napredak su regijama i gradovima potrebna novčana sredstva. Kao lokalnom političaru iz finskog grada Espooa poznato mi je da su resursi oskudni, a usluge pod velikim pritiskom. Sve starija infrastruktura i nedovoljna ulaganja u digitalnu i ekološku tranziciju i inovacije ne samo da usporavaju oporavak, već i predstavljaju prijetnju europskoj konkurentnosti i budućem potencijalu za rast i inovacije “, izjavio je Markku Markkula, predsjednik OR-a i izvjestitelj za mišljenje „ Premošćivanje investicijskog jaza: kako pristupiti izazovima? " ( vidi infografiku ) .

 

Investicijski jaz prisutan je u mnogim dijelovima našeg kontinenta. Stoga je i dalje u velikoj mjeri potrebno povećano kreditiranje EIB-a kojim se potiče gospodarstvo. No pametna i održiva ulaganja moguća su tek kad su projekti spremni. U mnogim dijelovima EU-a svjedoci smo slabog kapaciteta za pripremu projekata, kako s tehničkog tako i s financijskog stajališta. Iz tog razloga EIB želi u znatnoj mjeri povećati svoju ponudu savjetodavnih usluga – ne samo u svom sjedištu u Luxembourgu, već i na lokalnoj razini diljem Europe“ , kazao je Vazil Hudak , potpredsjednik Europske investicijske banke (EIB).

 

S obzirom na to da su lokalne i regionalne vlasti nadležne za više od pola (54 %) javnih ulaganja, uzroci prepreka, ali slijedom toga i rješenja, često su upravo u gradovima i regijama, tvrdi Markkula . „ Strateška ulaganja u složenim globalnim okružjima iziskuju nove vrste administrativnih i upravljačkih kapaciteta. Prečesto upravo manjak svijesti i znanja na lokalnoj i regionalnoj razini o europskim fondovima, financiranju i mogućnostima ulaganja koče i javna i privatna ulaganja.“

 

Među 178 pitanja u vezi s teritorijalnom razinom koja se ističu u preporukama za pojedine zemlje 2016. u okviru europskog semestra, gotovo 60 % odnosi se na prepreke ulaganjima koje se uglavnom tiču opterećujućih propisa, nedostatne kvalitete javne uprave te posebnih prepreka na tržištu rada i u financiranju malih i srednjih poduzeća. Članovi OR-a u svom mišljenju i rezoluciji pozivaju na dalekosežne strukturne reforme. Prijedlozi obuhvaćaju:

 

Administrativni kapaciteti:

- smanjenje pretjerane birokracije kako bi se stvorilo pristupačnije investicijsko okruženje

- replikaciju i proširenje instrumenta „TAIEX REGIO PEER 2 PEER

- potporu platformi Fi-Compass, kao i standardnim financijskim instrumentima Komisije

- izradu europskog skupa pokazatelja na području lokalnih i regionalnih ulaganja, uključujući podatke o postojećim projektima ulaganja, svjedočanstva i pitanja koja zabrinjavaju dionike na terenu

 

Manjak svijesti:

- bolje iskorištavanje Europskog portala projekata ulaganja, čija je svrha premostiti jaz između promicatelja projekata EU-a koji traže financiranje i ulagača

- uspostavljanje programa „Ambasador OR-a za InvestEU“ namijenjenog lokalnim i regionalnim vlastima

- decentralizaciju usluga savjetovanja i stručne pomoći uz istodobno jačanje uloge Europskog savjetodavnog centra za ulaganja radi rješavanja pitanja geografske neravnoteže u okviru EFSU-a

- promicanje prekograničnih veza i višerazinske suradnje aktivnim promicanjem međuregionalnih ulaganja radi ubrzavanja uspostave paneuropskog jedinstvenog tržišta i unije tržišta kapitala

 

Financijski instrumenti:

- usmjeravanje investicijskih instrumenata EU-a prema korištenju zajmova i inovativnih financijskih instrumenata kad je to moguće

- osiguravanje kohezijske politike EU-a nakon 2020. kao okosnice investicijske politike EU-a

- daljnje pojednostavljenje fondova EU-a sa zajedničkim upravljanjem

- ocjenjivanje i doradu postojećih instrumenata poput kohezijskih fondova i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) radi ostvarivanja komplementarnosti i sinergije među njima

Gospodarsko upravljanje:

- neobustavljanje isplata iz ESIF-a, što je izravna posljedica makroekonomske uvjetovanosti u okviru Pakta o stabilnosti i rastu

- potpuno iskorištavanje fleksibilnosti omogućene Paktom o stabilnosti i rastu te isključivanje ulaganja lokalnih i regionalnih vlasti u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova iz izračuna gornjih granica deficita i duga

- snažnije i strukturiranije uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti u europski semestar na temelju kodeksa postupanja

- određivanje minimalnih ciljeva za javna ulaganja u preporukama za pojedine zemlje u okviru europskog semestra

- izradu bijele knjige kojom bi se na razini EU-a uspostavila tipologija kvalitete javnih ulaganja te prepoznala važna i sve veća uloga regionalnih i lokalnih vlasti u planiranju i provedbi javnih ulaganja

 

 

Kontakt:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
carmen.schmidle@cor.europa.eu

 

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLOSING-EUROPES-INNOVATION-DIVIDE-HORIZON-EUROPE-FUNDING-ALONE-IS-NOT-ENOUGH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
Closing Europe's innovation divide: Horizon Europe funding alone is not enough
01.10.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-AND-MEMBER-STATES-MUST-TACKLE-THE-GENDER-GAP-AND-BOOST-INVESTMENT-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

EU and Member States must tackle the gender gap and boost investment in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education
EU and Member States must tackle the gender gap and boost investment in science, technology, engineering and mathematics (STEM) education
27.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EER-EMPOWERING-SUSTAINABILITY-GELDERLAND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
Empowering Sustainability Gelderland Top Climate Entrepreneurs
17.06.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HORIZON-EUROPE-REGIONS-WELCOME-AGREEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
Agreement on Horizon Europe: Regions and cities expect to be at the core of EU's new research programme
25.03.2019

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/TAKE-YOUR-CHANCE-AND-WIN-THE-2019-TRANSFORMATIVE-ACTION-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DETERMINED-TO-TACKLE-THE-INVESTMENT-CHALLENGE.ASPX

Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
Take your chance and win the 2019 Transformative Action Award!
08.03.2019