Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Proračun EU-a: rezovi sredstava za kohezijsku politiku ugrozit će obećanja EU-a u pogledu socijalnog napretka  

G odinu dana nakon proglašenja europskog stupa socijalnih prava postavlja se ključno pitanje: kako ispuniti obećanja koja su dali čelnici država i vlada na Socijalnom samitu u Göteborgu u studenom 2017.? Na međuinstitucijskoj konferenciji koju je u ponedjeljak organizirao Odbor regija (OR), predstavnici regija i gradova naglasili su pred povjerenicom EU-a Marianne Thyssen da je u okviru kohezijske politike EU-a potrebno i dalje podupirati provedbu europskog stupa socijalnih prava uz aktivnu uključenost lokalnih i regionalnih vlasti.

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Europskog odbora regija, istaknuo je: „EU mora uvijek nastojati osnaživati svoje građane stvaranjem dostojanstvenih radnih mjesta i zaštitom zdravlja, te osigurati da nitko ne bude zapostavljen. Europski stup socijalnih prava vratio je socijalnu zaštitu i uključenost u središte programa EU-a, ali njegova provedba iziskuje zajedničku predanost na svim razinama upravljanja. Sada više no ikad trebamo ambiciozan proračun EU-a sa snažnom kohezijskom politikom nakon 2020. Regije i gradovi spremni su na obnovu Europe, ali smanjenje ili centraliziranje fondova EU-a, osobito Europskog socijalnog fonda, kočit će naše ambicije.“

Marianne Thyssen , europska povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: „Iako je naša politika lokalna, izazovi s kojima se suočavamo su europski ili čak svjetski. Odbor regija pomiruje te suprotnosti: pomažete nam da mislimo europski, ali da djelujemo lokalno. Europski stup socijalnih prava ima jednaku ulogu. Suočava se s europskim izazovima putem mjera koje nisu samo europske, nego su i nacionalne, regionalne i lokalne.“

Budući da OR smatra da socijalna prava trebaju biti jednako važna kao i gospodarska prava, pozvao je na uvođenje poglavlja o socijalnom napretku u Ugovore EU-a i na uspostavu obvezujućih socijalnih ciljeva za države članice. Također smatra da bi pregled pokazatelja kojim se podupire europski stup socijalnih prava trebao uključivati teritorijalne podatke radi smanjenja regionalnih razlika. Regije i gradovi također pozivaju na široku mobilizaciju vještina i obrazovanja kako bi se potakla ulaganja u ljudski kapital te radi boljeg usklađivanja vještina i potreba tržišta rada.

José Ignacio Ceniceros (ES/EPP), predsjednik OR-ovog Povjerenstva za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu (SEDEC) i predsjednik Vlade Autonomne zajednice La Rioja, izjavio je: „Socijalne i ekonomske razlike među europskim regijama i unutar njih uzrok su velikih demografskih promjena kao što su odljev mozgova, imigracija i populizam. Odgovarajućim financiranjem i snažnom političkom voljom, socijalni stup može postati oružje protiv nejednakosti i izoliranosti te osobama u nepovoljnijem položaju pružiti potrebno osposobljavanje i vještine za snalaženje na tržištu rada na kojem vlada velika konkurencija te za to da postanu aktivni i produktivni članovi svojih zajednica.“

Heinz-Joachim Höfer (DE/PES), gradonačelnik Grada Altenkirchena i OR-ov izvjestitelj za europski stup socijalnih prava, istaknuo je: „Kako bi načela stupa socijalnih prava postala stvarnost za sve Europljane, od Europske komisije očekujemo mnogo veće ambicije i brzo djelovanje. I dalje čekamo europsku strategiju za cjenovno pristupačno stanovanje, europski plan protiv siromaštva kako bi se smanjio broj ljudi kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost, te adekvatne mjere za zaštitu radnika na platformama. Još više zabrinjava što će proračunski rezovi predviđeni za razdoblje 2021. – 2027., na primjer za Europski socijalni fond, narušiti uspješno ostvarivanje stupa socijalnih prava osobito u regijama koje zaostaju.“

Izvjestiteljica Europskog parlamenta Maria João Rodrigues (PT/S&D) također je naglasila da „sljedećim proračunom EU-a treba ispuniti obećanja dana u Göteborgu kako bi se izgradila pravednija Europa i ojačala socijalna dimenzija EU-a prije europskih izbora 2019. Lokalne i regionalne vlasti trebaju biti adekvatno uključene u pripremu i provedbu programa koji se financiraju iz sljedećeg proračuna. Zahvaljujući njihovom konkretnom poznavanju regionalnih i lokalnih potreba one su važni partneri za učinkovitu provedbu socijalnog stupa.“

Austrijsko predsjedništvo Vijeća EU-a predstavljao je glavni savjetnik Andrä Ruppechter , koji je naglasio da bi se zalaganjem za gospodarsku i socijalnu konvergenciju moglo postići stabilnije i produktivnije europsko gospodarstvo.

Luca Jahier , predsjednik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), zaključio je: „EGSO i OR moraju udružiti snage ako želimo ostvariti stup socijalnih prava za dobrobit svih građana. U najboljem smo položaju da ocijenimo provedbu i s teritorijalnog aspekta i s aspekta civilnog društva. Na nama je da se žurno suočimo s razdornom nejednakošću i dovedemo do promjena za kojima građani žude.“

Galerija fotografija

Više informacija:

Europska komisija za sljedeće proračunsko razdoblje 2021. – 2027. predlaže fleksibilniju i jednostavniju inačicu trenutačnog Europskog socijalnog fonda spajanjem brojnih postojećih fondova i programa. Novi Europski socijalni fond plus podupirat će načela europskog stupa socijalnih prava i provedbu preporuka u okviru europskog semestra. Međutim, ukupna razina financiranja smanjila bi se za 6 %. U nacrtu mišljenja OR-a , koje će se usvojiti na plenarnom zasjedanju u prosincu (izvjestiteljica Susana Díaz Pacheco (ES/PES), predsjednica Vlade Autonomne zajednice Andaluzije), također se upozorava na centralizaciju upravljanja Fondom na štetu lokalnih i regionalnih vlasti.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :