Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Europski parlament uzeo u obzir zahtjeve Saveza za koheziju (#CohesionAlliance)  
Paneuropska koalicija pozdravlja činjenicu da je Europski parlament pozvao na osiguravanje odgovarajućih financijskih sredstava i jednostavnijih pravila financiranja za sve regije te na prestanak zamrzavanja sredstava radi provođenja fiskalne discipline

Glasovanje o Europskom socijalnom fondu plus (ESF+) održano 4. travnja obilježilo je kraj rada Europskog parlamenta na oblikovanju buduće kohezijske politike izmjenom zakonodavnih prijedloga koje je prošlog svibnja predstavila Europska komisija. Glasovanjem su upotpunjena stajališta o Europskom fondu za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskom fondu, o Uredbi o zajedničkim odredbama i o posebnim odredbama za europsku teritorijalnu suradnju (ETS), usvojena 26. i 27. ožujka. Savez za koheziju – paneuropski savez koji se zalaže za snažniju kohezijsku politiku nakon 2020. – pozdravlja rezultate rada Parlamenta i potiče države članice EU-a da ubrzaju pregovore kako bi se novi planovi ulaganja pokrenuli na vrijeme.

Kohezijska politika glavni je instrument EU-a za ulaganja kojim se mobilizira više od 350 milijardi EUR iz proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020. radi ostvarivanja uključivog i održivog rasta u svim europskim područjima uključivanjem lokalnih dionika. Uloga i učinak te politike ugroženi su zbog proračunskih rezova koje zahtijevaju neke države članice i zbog kontinuiranih pokušaja da se centralizira upravljanje i ugrozi sudjelovanje regionalnih i lokalnih vlasti.

Stoga je Europski odbor regija (OR) 2018. godine, u partnerstvu s Udrugom europskih pograničnih regija (AEBR), Skupštinom europskih regija (AER), Konferencijom europskih regionalnih zakonodavnih skupština (CALRE), Vijećem europskih općina i regija (CEMR), Konferencijom perifernih primorskih regija Europe (CPMR) i mrežom EUROCITIES , pokrenuo Savez za koheziju (#CohesionAlliance) koji okuplja sve one koji žele snažnu kohezijsku politiku zasnovanu na doprinosu lokalnih aktera.

Stajalište Europskog parlamenta (EP) o zajedničkim pravilima i posebnim propisima o europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF) za razdoblje 2021. – 2027. u skladu je s prioritetima koje je odredilo 12 000 potpisnika Saveza za koheziju (#CohesionAlliance), koji obuhvaća 121 regiju, 135 gradova, 50 nacionalnih udruga lokalnih i regionalnih vlasti, 40 zastupnika u Europskom parlamentu i 35 europskih udruženja javnih i privatnih aktera.

Savez je institucije EU-a pozvao da za kohezijsku politiku osiguraju financijsku omotnicu koja iznosi najmanje jednu trećinu budućeg proračuna EU-a , a to je stajalište iznio i EP u izvješću o Uredbi o zajedničkim odredbama. Na ponovno osiguravanje odgovarajućih financijskih sredstava pozvano je nakon što je Komisija predložila smanjenje ukupnih dodijeljenih sredstava za kohezijsku politiku za 10 %. To je uključivalo znatno smanjenje sredstava za Kohezijski fond, ETS i ESF+, u okviru kojih su uvedene nove zadaće, a da pritom nisu osigurani dodatni resursi. U pogledu ETS-a Europski parlament pozvao je, uz osiguravanje odgovarajućih proračunskih sredstava, i na jačanje prekogranične suradnje, među ostalim i u morskim bazenima, te međuregionalne suradnje. U tom će se kontekstu novim ulaganjima u međuregionalne inovacije potaknuti razvoj europskih lanaca vrijednosti i uspostaviti veze između manje razvijenih regija i vodećih regija.

Još jedan ključni zahtjev koji je iznio i EP odnosi se na izbjegavanje bilo kakvog oblika centralizacije ili reforme koja se temelji na načelu „odozgo prema dolje”. Umjesto toga, novim se pravilima mora očuvati i ojačati načelo partnerstva – kojim se osigurava uključivanje regionalnih i lokalnih aktera u utvrđivanje i provedbu planova ulaganja – i lokalizirani pristup , u okviru kojeg se izazovi povezani s politikama utvrđuju na regionalnoj i lokalnoj razini, a učinak politika procjenjuje na temelju dosljednih pokazatelja. To je vrlo važno s obzirom na konkretne rizike koje centralizacija upravljanja EFRR-om i ESF-om i njihove uloge predstavlja za institucije EU-a, ali i za nacionalne vlade. Parlament je odbio prijedlog da se umjesto regionalnih odrede nacionalni pragovi kako bi se sredstva EFRR-a usmjerila na strateške ciljeve te je ojačao lokalnu dimenziju fonda tako što je predložio da se najmanje 10 % sredstava dodijeljenih državama članicama ulaže u urbana područja, a najmanje 5 % u integrirani teritorijalni razvoj neurbanih područja u nepovoljnom položaju. Što se tiče ESF-a, nakon što je Komisija revidirala ulogu tog fonda uspostavivši snažnu poveznicu s koordinacijom makroekonomskih politika država članica u okviru europskog semestra, EP je ponovno potvrdio njegovu ključnu ulogu u kohezijskoj politici EU-a i njegov doprinos postizanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije.

Partneri i potpisnici Saveza za koheziju (#CohesionAlliance) pozivaju na to da kohezijska politika bude instrument za dugoročna ulaganja u svim regijama , a s tim se stajalištem slažu i Europska komisija i Europski parlament, čiji prijedlozi omogućavaju i određenu fleksibilnost u reprogramiranju sredstava u slučaju nepredviđenih kriza i prirodnih katastrofa.

Općenita usuglašenost s EP-om postignuta je i u pogledu poziva na bolju koordinaciju s drugim politikama EU-a, pojednostavljenja i protivljenja uvjetima koji su izvan utjecaja lokalnih i regionalnih vlasti ili drugih korisnika. U tom pogledu stajalište EP-a protiv zamrzavanja europskih strukturnih i investicijskih fondova kao sankcije za kršenje fiskalne discipline EU-a predstavlja važan pomak i radikalnu promjenu u usporedbi s prethodnim godinama.

Iako će tijekom idućih tjedana i mjeseci Vijeće nastaviti raditi na kohezijskoj politici, pregovori s Europskim parlamentom i Komisijom vjerojatno će ponovno započeti tek nakon europskih izbora. Savez za koheziju nastavit će vršiti pritisak na države članice i institucije EU-a kako bi europski građani mogli i ubuduće računati na snažnu kohezijsku politiku koja smanjuje razlike i otvara više mogućnosti za sve lokalne zajednice.

Obratite se tajništvu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023