Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Dombrovskis se pridružuje pozivu lokalnih vlasti nacionalnim vladama da na djelotvorniji način uključe regije i gradove u pripremu nacionalnih planova oporavka  

Savjetovanje OR-a pokazalo je da je velika većina regija i gradova isključena iz pripreme planova oporavka nakon COVID-a unatoč tome što su ključni za rješavanje izvanrednog stanja. Europska komisija obvezuje se taj ključni čimbenik uzeti u obzir pri ocjenjivanju nacionalnih planova.

Rezultati nedavnog savjetovanja OR-a i Vijeća europskih općina i regija (CEMR) pokazuju da mnoge vlade EU-a isključuju regije i gradove iz pripreme planova oporavka nakon COVID-a. Regionalni i lokalni čelnici na plenarnoj sjednici Europskog odbora regija (OR) u ožujku svoju su zabrinutost iznijeli izvršnom potpredsjedniku Europske komisije za gospodarstvo u interesu građana Valdisu Dombrovskisu.

Nakon rasprave o ulozi regija i gradova u osmišljavanju i provedbi nacionalnih planova oporavka i novog Akcijskog plana za europski stup socijalnih prava, te upravljanju njima, uslijedilo je predstavljanje mišljenja o reviziji europske trgovinske politike koje je sastavio Willy Borsus (BE/Renew Europe), potpredsjednik i ministar gospodarstva i vanjske trgovine Valonije.

Otvarajući raspravu na plenarnom zasjedanju, predsjednik OR-a Apostolos Tzitzikostas naglasio je da bi „prihodi odozgo prema dolje i centralizacija mogli ozbiljno ugroziti učinak financiranja oporavka EU-a. Moramo se pobrinuti da se ključna uloga regija, gradova i sela u području borbe protiv pandemije na odgovarajući način odražava u upravljanju planovima oporavka, kao i u radu na europskom semestru. Pozdravljamo činjenicu da se Europska komisija obvezala taj ključni čimbenik uzeti u obzir pri procjeni i donošenju nacionalnih planova.“

Izvršni potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis rekao je: „Države članice mukotrpno rade na sastavljanju planova za oporavak i otpornost . Jaki osjećaj odgovornosti na regionalnoj I lokalnoj razini bit će važan za njihov uspjeh na terenu, kao i podrška socijalnih partnera i civilnog društva. U nacionalnim planovima trebat će objasniti kako se provode savjetovanja s dionicima te kako se odražavaju na predložena ulaganja i reforme te na koji način doprinose jačanju kohezije, vodeći računa o lokalnim, regionalnim i nacionalnim razlikama. U fazi provedbe od jednake će važnosti biti uključenost regionalnih i lokalnih vlasti i dionika."

Članovi i članice OR-a raspravljali su i o tome koliko bi reforma trgovinske politike EU-a mogla doprinijeti gospodarskom oporavku. Uzimajući u obzir i vanjske izazove poput povećane geopolitičke napetosti i unutarnje izazove poput europskog zelenog plana i digitalne tranzicije, tražili su reviziju trgovinske politike EU-a kako bi je se uskladilo s općim socijalnim i gospodarskim usmjerenjima EU-a. Radi povećanja legitimnosti trgovinske politike EU-a, OR je pozvao na snažnije i ranije uključivanje lokalnih i regionalnih vlasti te organizacija civilnog društva u buduće zakonodavne prijedloge povezane s trgovinom.

Willy Borsus (BE/Renew Europe), potpredsjednik i ministar gospodarstva i vanjske trgovine Valonije, izjavio je: „ Da bi ojačao svoj položaj globalnog predvodnika u otvorenom, poštenom, održivom i na pravilima utemeljenom međunarodnom trgovinskom poretku, EU mora temeljito promisliti o svojoj trgovinskoj politici.

Usto, rasprava je pružila priliku za prvu političku razmjenu mišljenja među lokalnim, regionalnim i europskim predstavnicima o novom Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava , koji je Komisija EU-a predstavila prije dva tjedna. „U našem svakodnevnom radu, na prvoj liniji borbe protiv pandemije, moglo se uočiti kako zdravstvena kriza sve više prerasta u socijalnu krizu. Stoga pozdravljamo Akcijski plan za provedbu socijalnog stupa kao alat za usmjeravanje ulaganja u socijalnu koheziju, koji se temelji na jasnim ciljevima koje treba postići integriranjem resursa i politika EU-a s nacionalnim i regionalnim resursima i politikama“, izjavio je predsjednik OR-a.

Kontekst:

Europski odbor regija i Vijeće europskih općina i regija ( CEMR ) proveli su zajedničko savjetovanje o uključenosti lokalnih i regionalnih vlasti u pripremu nacionalnih planova za oporavak i otpornost. Rezultati su izneseni na sastanku OR-ova Povjerenstva za gospodarsku politiku 22. siječnja. U njima se ističe da je samo nekoliko zemalja uvažilo doprinos lokalnih i regionalnih vlasti, te je time uspješna provedba europskog plana oporavka dovedena u opasnost.

Više informacija možete pronaći ovdje .

Europska komisija pokrenula je 16. lipnja 2020. savjetovanje o trgovinskoj i ulagačkoj politici EU-a . Najvažniji cilj savjetovanja bio je ocijeniti kako trgovinska politika može pridonijeti brzom i održivom društveno-gospodarskom oporavku, ojačati konkurentnost EU-a i pomoći u promicanju njegovih vrijednosti i standarda. Sljedeći cilj bio je revidirati trgovinsku politiku po modelu „ otvorene strateške autonomije .“ Model otvorene strateške autonomije omogućit će europskim poduzećima, radnicima i potrošačima da ubiru plodove otvorenosti, štiteći ih istovremeno od nepoštenih praksi te gradeći otpornost EU-a na nepoznate buduće izazove. OR je pridonio tom radu podnošenjem nacrta mišljenja o Komisijinoj reviziji trgovinske politike.

Europska komisija predstavila je 4. ožujka akcijski plan za provedbu europskog stupa socijalnih prava . Njime se utvrđuju tri ambiciozna glavna cilja koja mogu poslužiti kao temelj za odluke o politikama u državama članicama i njihovim regijama kako bi se ostvarili ciljevi stupa, među ostalim potpunim iskorištavanjem raznih financijskih sredstava EU-a za poticanje socijalnih ulaganja.

Novi glavni ciljevi podrazumijevaju da bi do 2030. najmanje 78 % stanovništva EU-a u dobi od 20 do 64 godine trebalo biti zaposleno, najmanje 60 % svih odraslih osoba trebalo bi svake godine sudjelovati u osposobljavanju, a broj ljudi izloženih riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti trebao bi se smanjiti barem za 15 milijuna.

Priopćenje za medije o reakcijama na predstavljanje akcijskog plana možete pronaći ovdje .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Podijeli :