Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Koalicija na razini cijelog EU-a potiče nacionalne vlade da regije i gradove uključe u pripremu planova oporavka nakon COVID-a kako bi se izbjegao jaz u dostupnosti cjepiva u Europi  

Uoči sastanka Europskog vijeća Savez za koheziju (#Cohesion Alliance) – savez od 12 000 potpisnika na razini cijelog EU-a koji se zalažu za snažniju kohezijsku politiku nakon 2020. – poziva države članice da u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima rade na osmišljavanju i provedbi nacionalnih planova za oporavak i otpornost te upravljanju tim planovima. Savez za koheziju poziva i nacionalne parlamente da što prije ratificiraju odluku o vlastitim sredstvima i time Europskoj komisiji omoguće da pozajmi do 750 milijardi EUR na tržištima kapitala kako bi odgovorila na negativne posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Usto, Savez upozorava čelnike i čelnice EU-a na opasnost od utrke za cjepivima jer će se time povećati nejednakosti između europskih regija, gradova i sela.

Lokalne i regionalne vlasti, koje su od samog početka na prvoj liniji borbe u ovoj zdravstvenoj krizi, bit će ključne za ostvarenje pravednog, održivog i otpornog oporavka u cijeloj Europi. Međutim, dok su države članice pripremale svoje nacionalne planove oporavka, postalo je jasno da naše regije, gradovi i općine, kao i naši socioekonomski partneri, u mnogim zemljama nisu na smislen način uključeni u postupak planiranja .

Oporavak Europe bit će onoliko otporan koliko bude otporan i oporavak u svim njezinim regijama, gradovima i selima. Njihove se potrebe razlikuju i učinkovit oporavak moguć je samo ako prepoznamo i svladamo brojne izazove i podjele s kojima se suočavaju sva europska područja, od ruralnih i najizoliranijih do onih najurbaniziranijih, otočnih, planinskih, rijetko naseljenih i pograničnih. Ulaganja moraju odgovarati teritorijalnim potrebama. Ako lokalne i regionalne vlasti ne budu mogle iznositi svoje stavove tijekom osmišljavanja i provedbe nacionalnih planova za oporavak i otpornost te upravljanja tim planovima, postoji ozbiljna opasnost da će mnoge regije biti zapostavljene. Lokalne i regionalne vlasti odgovorne su za trećinu javnih rashoda i pola javnih ulaganja u EU-u. Bez njihova sudjelovanja oporavka jednostavno neće biti.

Europska solidarnost znači da se djelovanjem potvrđuje kohezija kao temeljna vrijednost EU-a. Stoga pozivamo sve države članice da u suradnji s lokalnim i regionalnim vlastima, socioekonomskim partnerima i civilnim društvom rade na osmišljavanju i provedbi nacionalnih planova oporavka i provedbi tih planova koji će biti dostavljeni Europskoj komisiji do kraja travnja. Naglašavamo da pritom treba u potpunosti poštovati načela partnerstva i višerazinskog upravljanja te potrebu lokaliziranog pristupa.

Savez za koheziju pozdravio je uspostavu instrumenta za oporavak Next Generation EU u vrijednosti od 750 milijardi EUR, poznatog i pod imenom europski plan oporavka , kao povijesni trenutak za Europsku uniju. Sada je vrijeme da se najmoćniji plan ulaganja koji je EU ikad osmislio provede u djelo. Međutim, prevelik broj država još uvijek nije ratificirao odluku o vlastitim sredstvima , zakonodavni akt kojim će se Europskoj komisiji omogućiti da pozajmi do 750 milijardi EUR na tržištu kapitala kako bi odgovorila na posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Njegova brza ratifikacija od strane svih zemalja EU-a ključna je za poticanje oporavka u Europi novim sredstvima. Nacionalni parlamenti stoga moraju što prije tu odluku ratificirati.

Europska solidarnost podrazumijeva i suradnju na provedbi istinski europske kampanje cijepljenja. Rascjepkana kampanja nikome ne koristi i ugrozila bi oporavak jer bi povećala nejednakosti među europskim regijama. Zbog toga Savez za koheziju uoči Europskog sastanka na vrhu upozorava čelnike EU-a na opasnost od utrke za cjepivima na terenu. Pozivamo na blisku koordinaciju EU-a, regionalnih i nacionalnih vlada kako bi se osiguralo ispunjavanje potreba i očekivanja svih naših građana i građanki.

Moramo uložiti sve napore u izbjegavanje jaza u dostupnosti cjepiva koji bi povećao nejednakosti među našim regijama, gradovima i selima.

Obratite se tajništvu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Call for applications for the EU Organic Awards launched
Call for applications for the EU Organic Awards launched
27.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-STATEMENT.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023