Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Oporavak EU-a neće biti djelotvoran bez čvrste kohezijske politike izrađene u istinskom partnerstvu s europskim gradovima i regijama  

Paneuropska koalicija potiče institucije EU-a i nacionalne vlade da promiču sinergije između instrumenata oporavka i strukturnih fondova kako bi se maksimalno povećao učinak europskih mjera.

Kriza uzrokovana COVID-om 19 pokazala je da je kohezijska politika potrebnija no ikada da bi se povećala otpornost Europe, zaštitili građani i građanke te oporavak doveo do svakog kutka Europske unije, a da pritom nitko ne bude zapostavljen. Od svojeg osnutka u listopadu 2017. Savez za koheziju (#CohesionAlliance) , čijih se 12 000 potpisnika iz cijelog EU-a zalaže za snažniju kohezijsku politiku, uspio je spriječiti drastične proračunske rezove nakon 2020., zadržati kohezijsku politiku za sve regije u Uniji i predložiti jednostavnija i fleksibilnija pravila. Na videokonferenciji o novom usmjerenju Saveza za koheziju njegovi osnivači ponovno su izrazili svoju predanost udruživanju snaga i zadržavanju kohezijske politike među glavnim prioritetima EU-a. Savez za koheziju posebno će paziti na to da u oblikovanju i provedbi kohezijske politike za razdoblje 2021. – 2027. države članice u potpunosti primjenjuju načelo partnerstva. Usklađenost i sinergije između instrumenata oporavka i strukturnih fondova od presudne su važnosti kako bi se izbjeglo preklapanje i maksimalno povećao učinak europskih mjera.

Dva mjeseca nakon stupanja na snagu novih uredbi o kohezijskoj politici za razdoblje 2021. – 2027. Savez za koheziju (#CohesionAlliance) analizirao je rezultate svojih dosadašnjih aktivnosti i, na temelju ažurirane Deklaracije 2.0 donesene u srpnju 2020., predstavio pitanja za koja će se zalagati. Posvetit će se uspješnoj provedbi kohezijske politike i ostvarivanju njenih ciljeva, i to bez daljnjih kašnjenja te u duhu istinskog partnerstva i u sinergiji s drugim instrumentima, čime se promiče koncept kohezije kao opće i temeljne vrijednosti Europske unije.

Lokalne i regionalne vlasti istaknule su hitan zahtjev za produljenje mjera fleksibilnosti koje su uvedene prošle godine kako bi se u borbi protiv COVID-a 19 mobilizirali strukturni fondovi EU-a i državne potpore. To je pitanje postavljeno i u razmjeni dopisa s predsjednicom Ursulom von der Leyen, koja je uvažila činjenicu da se zbog pandemije mnoge regionalne i lokalne vlasti lako moguće trenutačno suočavaju s proračunskim ograničenjima. Što se tiče mogućeg produljenja stope sufinanciranja od 100 % za strukturne fondove, partneri Saveza za koheziju izrazito cijene to što je Komisija preuzela obvezu da će pomno pratiti situaciju i razmotriti mogućnost uvođenja dodatnih mjera ako se budu smatrale primjerenima.

Iz rasprave je vidljivo da misija Saveza za koheziju nije ni blizu kraja. Oporavak Europe mora početi od građana na terenu i neće biti uspješan ako institucije EU-a i nacionalne vlade ne uzmu u obzir mišljenje građana, kao i lokalnih i regionalnih političara i političarki, koji su najbliži njihovim potrebama.

Apostolos Tzitzikostas , predsjednik Europskog odbora regija (OR) i guverner regije Središnja Makedonija, izjavio je: „Rad Saveza za koheziju (#CohesionAlliance) doprinio je tome da se izbjegnu velika smanjenja proračuna nakon 2020. i da se u okviru planova oporavka EU-a kohezija promiče kao vodeće načelo. Sada se moramo usredotočiti na programiranje i provedbu. U tu svrhu, moramo pažljivo razmotriti ključne aspekte, kao što su primjena načela partnerstva u novim programima; učinak mjera povezanih s COVID-om 19 i posljedica ograničenja kretanja koje je tim mjerama uvedeno, što je tema koju smo obradili u korisnoj razmjeni dopisa s predsjednicom von der Leyen; ruralna i urbana dimenzija kohezijske politike; i sinergije između kohezije i Mehanizma za oporavak i otpornost.”

Povjerenica za kohezijsku politiku i reforme Elisa Ferreira u svom je izlaganju poručila: „Kohezija mora ostati kamen temeljac oporavka. Asimetrije se povećavaju upravo nakon kriza. Savez za koheziju potrebniji je nego ikad prije. Sporazumi o partnerstvu za kohezijsku politiku za razdoblje 2021. – 2027. od velike su važnosti. Moramo ubrzati pregovore o njima, ali kvaliteta se ne smije ugroziti. Računam na vašu potporu kako bismo osigurali da se u provedbi naših drugih politika i instrumenata uvažavaju posebnosti lokalnih područja te da se njima podupire dugoročni razvoj svih regija. Zatražila sam od država članica da u pripremi svojih planova za oporavak i otpornost vode računa o teritorijalnoj dimenziji, kako prilikom savjetovanja i uključivanja regionalnih dionika, tako i u fazi provedbe. Ciljeve ćemo postići samo ako osiguramo da naši instrumenti vode prema istom cilju. Promicanje kohezije ne može biti odgovornost samo kohezijske politike. Zato moramo mobilizirati sve relevantne dionike, uključujući lokalne dionike i građane kao punopravne partnere, pazeći pritom da novi zeleni i digitalni prioriteti funkcioniraju za sve.”

Younous Omarjee , predsjednik Odbora Europskog parlamenta za regionalni razvoj poručio je: „Od presudne je važnosti da se sredstva za oporavak prioritetno dodjeljuju najslabije razvijenim regijama i regijama koje su najviše pogođene socioekonomskim posljedicama COVID-a 19. Pozivam države članice da što je više moguće uključe regije i gradove te da osiguraju da se ta sredstva koriste na terenu što bliže potrebama. Ujedno ih pozivam da budu dosljedne. Kratkoročni oporavak i dugoročna kohezijska politika dvije su strane iste medalje i moraju služiti istoj svrsi. Ako kratkoročni oporavak ne bude u skladu s dugoročnim ciljevima kohezijskih fondova, ekonomske, socijalne i teritorijalne nejednakosti samo će se povećati, a napori koje ulažemo za dugoročno razdoblje bit će beskorisni.”

ČLANOVI I ČLANICE SAVEZA ZA KOALICIJU (#COHESIONALLIANCE) PORUČUJU:

Ilaria Bugetti , glasnogovornica za teritorijalni razvoj u Vijeću europskih općina i regija  (CEMR) i članica Regionalnog vijeća Toskane (IT): „U fazi programiranja kohezijskih fondova EU-a još uvijek je bilo slučajeva da lokalne i regionalne vlasti nisu bile adekvatno uključene, ili zbog nedovoljno vremena za savjetovanje ili zbog neodgovarajućih kontakata na ministarskoj razini. U predstojećim godinama moramo prevladati preostale prepreke korištenju fondova i nadzoru nad njima. To znači da rad Saveza za koheziju nije ni blizu kraja.“

Cees Loggen , predsjednik Konferencije rubnih primorskih regija  (CPMR) i član Izvršnog vijeća Pokrajine Sjeverna Holandija (NL): „Zbog kašnjenja u usvajanju zakonodavstva moglo bi doći do dosad najvećih kašnjenja u provedbi buduće kohezijske politike. To će najviše pogoditi regije jer ne mogu započeti s potrošnjom, a regionalna gospodarstva vape za ulaganjima za potporu oporavku. Pozivamo Komisiju da olakša neometanu provedbu kohezijskih programa i sudjelovanje regija u planovima oporavka jer sinergije među fondovima pomažu u bržem ostvarivanju rezultata.”

Karl-Heinz Lambertz , predsjednik Udruge europskih pograničnih regija i zastupnik u Parlamentu Njemačke jezične zajednice u Belgiji: „Prekogranična suradnja bitan je element kohezijske politike EU-a. Ono što se događa na unutarnjim granicama Unije u znatnoj mjeri utječe na sposobnost EU-a da odgovori na velike izazove našeg doba. Sposobnost djelovanja EU-a znatno bi se povećala kad bi Vijeće napokon usvojilo mehanizam prekogranične suradnje koji je predložila Komisija.“ 

Kata Tüttő , članica mreže Eurocities i zamjenica gradonačelnika Budimpešte (HU): „Predstojeća ulaganja putem kohezijske politike EU-a bit će važnija no ikada. Bit će od presudne važnosti financirati projekte i reforme koji mogu usmjeriti sve europske gradove i regije prema zelenom i pravednom oporavku. Kao lokalne čelnice i čelnici imamo važnu ulogu pobrinuti se za to da se taj novac ulaže tamo gdje je najpotrebniji i gdje građanima donosi najveću korist. Kad se načelo partnerstva u potpunosti primijeni posvuda u EU-u, postat ćemo ključni partneri EU-a. Ulaganja u europska gradska područja poduprijet će dugoročniju otpornost Europe i svima nam pomoći da budemo jači u suočavanju s budućom krizom.“

Jean-Claude Marcourt , predsjednik Radne skupine za europsko zakonodavstvo i javna ulaganja Konferencije europskih regionalnih zakonodavnih skupština (CALRE) i predsjednik Parlamenta Valonije (BE): „Ambicija gradova i regija mora biti jačanje kohezije njihovih područja i smanjenje razlika i nejednakosti uz istovremeno podizanje ekonomskih, socijalnih i okolišnih standarda u skladu s demokratskim vrijednostima i načelima koji su temelji prosperitetne i održive Europske unije.“ 

Magnus Berntsson , predsjednik Skupštine Europskih regija (AER) i potpredsjednik Regije Västra Götaland (SE): „Nova kohezijska politika može donijeti istinske promjene u ruralnim zajednicama diljem Europe. Skupština Europskih regija predana je suradnji s nacionalnim vladama i Europskom komisijom kako bi se provela kohezijska politika zahvaljujući kojoj će oporavak ruralnim regijama donijeti boljitak, odnosno osigurati da do 2040. godine budu bolje povezane, otpornije, pune života i prosperitetne.“

Obratite se tajništvu:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ONLINE-EUREGIONSWEEK-COMMUNITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Online #EURegionsWeek community
Online #EURegionsWeek community
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-9-SEPTEMBRE_2021.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023