Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Klimatske promjene: za provedbu Pariškog sporazuma potrebni su veća ambicioznost i nov način upravljanja  
Gradovi i regije pozivaju EU da bude ambiciozniji i da poveća ulaganja u borbu protiv klimatskih promjena na lokalnoj razini te istovremeno predlažu promjenu u upravljanju kako bi se formalno uključile lokalne vlade

Pet mjeseci prije UN-ovih pregovora o klimi COP24 , koji će se održati u Katowicama (Poljska), Europski odbor regija (OR) održao je raspravu na visokoj razini o klimatskim aktivnostima. Lokalni i regionalni čelnici EU-a usvojili su mišljenje Upravljanje na području klime nakon 2020. u kojem iznose svoje stajalište o načinu provedbe Pariškog sporazuma, odnosno o tzv. Pariškom pravilniku. Ako se lokalne i regionalne vlade ne uključe na formalni način, nećemo uspjeti premostiti jaz između preuzetih obveza i ostvarenih rezultata na području klime, koji su potrebni kako bi se globalno zagrijavanje zadržalo znatno ispod 2°C. OR podržava prijedlog izvjestitelja Andrewa Coopera (UK/EA) da se obveze u pogledu emisija ispune uz pomoć doprinosa utvrđenih na lokalnoj razini.

Otvarajući raspravu održanu u Bruxellesu, predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz osvrnuo se na nedavno usvojene energetske i klimatske ciljeve EU-a do 2030. i poručio: „EU i dalje ima vodeću ulogu na području klimatskih promjena, ali ako ne postavimo ambicioznije ciljeve, ne osiguramo veća ulaganja na lokalnoj razini i ne promijenimo iz temelja upravljanje klimom, nećemo ispuniti naša obećanja iz Pariza. I na razini UN-a i na razini EU-a hitno nam je potreban nov model upravljanja klimom s trajnim strukturama koje uključuju gledišta, rješenja i doprinose gradova i regija.”

Povjerenik EU-a za klimu i energiju Miguel Arias Cañete izjavio je: „Višerazinski dijalozi o klimi i energiji koje moraju organizirati države članice radi osmišljavanja nacionalnih akcijskih planova za energiju predstavljaju priliku za regionalne i lokalne vlasti da utječu na razvoj energetske unije. Zahvaljujući novim ciljevima EU-a možemo biti ambiciozniji u pogledu smanjenja emisija CO 2 te postojeće ciljne vrijednosti povećati sa sadašnjih 40 % na nešto više od 45 % do 2030. To EU-u daje jake karte za sljedeću konferenciju UN-a o klimi koja će se održati u Katowicama. Potreban nam je snažan i transparentan okvir upravljanja za Pariški sporazum, a dijalog i sudjelovanje gradova i regija od presudne su važnosti.”

Govoreći o financijama, povjerenik Arias Cañete istaknuo je da su između 2021. i 2030. godine potrebna godišnja ulaganja u vrijednosti od 379 milijardi eura i podsjetio na to da je 25 % rashoda EU-a za isto razdoblje usmjereno na ciljeve na području klime. Španjolski povjerenik ukratko je predstavio glavne financijske programe EU-a za podupiranje klimatskih aktivnosti, kao što su Europski fond za regionalni razvoj i Kohezijski fond, Instrument za povezivanje Europe, program InvestEU, program Obzor Europa u kojem je 15 milijardi eura namijenjeno klimi, energiji i mobilnosti te novi potprogram „Prijelaz na čistu energiju“ predložen u okviru programa LIFE uz proračun od jedne milijarde eura. Kako bi se osigurala potpora najugroženijim regijama, EU je uspostavio posebne programe kao što su „Rudarske regije u tranziciji“ i „Čista energija za otoke EU-a“.

Tomasz Chruszczow, posebni izaslanik za klimatske promjene i glavni poljski stručnjak za klimu, izjavio je: „Gradovi i regije donose promjene. Pariški klimatski sporazum može uspjeti samo ako ga svi provode: sve zemlje, svi gradovi i regije, poduzeća, zajednice i pojedinci. Slogan je poljskog predsjedanja konferencijom COP24 „Promjene ostvarujemo zajedno”. Doista se nadamo da naši zajednički napori mogu dovesti do promjena koje su nam potrebne te da ćemo to i ostvariti.”

Očekuje se da će se na konferenciji u Katowicama, kao sljedeći korak u pogledu ciljeva na području klime dogovorenih u Parizu 2015., predložiti smjernice i modaliteti o tome kako osigurati da se globalno zagrijavanje zadrži znatno ispod 2°C. Ključni je aspekt okvir za transparentnost kojim bi se trebao odrediti način na koji zemlje prate napredak u pogledu smanjenja emisija i izvješćuju o njemu, što je od presudne važnosti za izgradnju povjerenja u međunarodnoj zajednici.

Andrew Cooper, član općinskog vijeća Kirkleesa (Ujedinjena Kraljevina) i izvjestitelj za mišljenje Upravljanje u području klime nakon 2020. , izjavio je: „Od usvajanja Pariškog sporazuma lokalne i regionalne vlade imaju sve važniji položaj u međunarodnim pregovorima o klimi. Sada je vrijeme da se prizna važnost višerazinskog upravljanja i formalizira uloga lokalnih i regionalnih vlasti u globalnom upravljanju klimom. Doprinosi određeni na nacionalnoj razini nisu dovoljni za postizanje ciljeva Pariškog sporazuma o ograničavanju porasta temperature na znatno manje od 2 °C, a kamoli na 1,5 °C. Predlažemo sustav određivanja doprinosa na lokalnoj i regionalnoj razini kako bi se dopunile nacionalne obveze. Gradovi i regije ne samo da mogu premostiti jaz u pogledu smanjenja emisija već smo upravo mi oni koji mogu pokazati da je veća ambicija moguća.”

Ashok-Alexander Sridharan, gradonačelnik Bonna i predsjednik udruge ICLEI , napomenuo je: Gradovi i regije u prvim su redovima provedbe klimatskih aktivnosti. Sa sastanka na vrhu lokalnih i regionalnih čelnika o klimi održanom u Bonnu prošle godine poslan je jasan znak međunarodnoj zajednici: podržavamo dodatne i brže mjere kako bi se proveo Pariški sporazum. Pariški pravilnik mora sadržavati sustav na temelju kojeg bi se smanjenja emisija ostvarena u gradovima i regijama unosila u sustave praćenja na nacionalnoj razini. Moramo osigurati da doprinosi određeni na lokalnoj razini budu vidljivi u Pariškom pravilniku.”

Mariusz Skiba , zamjenik gradonačelnika Katowica, rekao je: „Grad Katowice na konferenciji COP24 želi pokazati na koji način jedan grad može provesti temeljit postupak restrukturiranja u kratkom vremenskom razdoblju. Povijesno gledajući, Katowice je grad koji je oduvijek povezan s ugljenokopima i proizvodnjom teških strojeva, kao i cijela Šleska. Zahvaljujući procesima revitalizacije i reindustrijalizacije, Katowice je sada privlačan i zaista zelen grad, specijaliziran u intenzivnim razvojnim tehnologijama, poslovnim uslugama, bankovnom i akademskom sektoru te turizmu. Želimo svima pokazati te promjene.”

Danas postoji nekoliko globalnih inicijativa za praćenje napretka koji na području klime ostvaruju lokalne i regionalne vlade. Sporazum gradonačelnika i platforma Carbon Climate Registry dva su dobra primjera. Unatoč svemu tome, u Pariškom sporazumu i dalje nije predviđen formalni način za praćenje emisija i izvješćivanje o smanjenjima na razini gradova i regija – ni u okviru nacionalno utvrđenih doprinosa ni putem izravnog sustava UN-a.

Fotografije s plenarnog zasjedanja i putovanja za novinare u vezi s klimatskim aktivnostima dostupne su ovdje .

Dodatne informacije

Mišljenja OR-a povezana s Pariškim sporazumom o klimatskim promjenama:

Ususret globalnom klimatskom sporazumu u Parizu , izvjestiteljica: Annabelle Jaeger (FR/PES), članica Regionalnog vijeća regije Provansa-Alpe-Azurna obala (listopad 2015.).

Ostvarivanje Pariškog klimatskog sporazuma – teritorijalni pristup konferenciji COP22 u Marakešu , izvjestitelj: Francesco Pigliaru (IT/PES), predsjednik regije Sardinije, bivši predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE (listopad 2016.).

Financiranje borbe protiv klimatskih promjena: ključni alat za provedbu Pariškog sporazuma , izvjestitelj: Marco Dus (IT/PSE), član Općinskog vijeća Vittorio Veneto, Treviso (listopad 2017.).

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CLIMATE-CHANGE-MORE-AMBITION-NEEDED.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023