Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
COVID-19: Pozivamo sve institucije i države članice EU-a na donošenje ambicioznog plana oporavka u cilju stvaranja održive, otporne i socijalno pravedne Europe u kojoj neće biti zapostavljeno nijedno područje i nijedna osoba  

Zajednička izjava Konferencije predsjednika Europskog odbora regija

Kao gradonačelnici, predsjednici regija te članovi lokalnih i regionalnih izvršnih vlasti, nalazimo se u prvim redovima borbe protiv koronavirusa. Dosad nezabilježena priroda šoka koji je uzrokovao COVID-19 iziskuje hitne mjere i odlučan socijalni i gospodarski plan oporavka Europske unije utemeljen na solidarnosti, održivosti, otpornosti i socijalnoj pravdi, u skladu s europskim zelenim planom i agendom za digitalnu tranziciju. U suradnji sa svim razinama vlasti u cijeloj Europi predani smo tome da se udruženim snagama borimo protiv pandemije, da zaštitimo naše građane i doprinesemo gospodarskom, društvenom i financijskom oporavku.

U ovim teškim trenucima, kao regionalnim i lokalnim vlastima, prioritet nam je kontinuirano pružanje zdravstvenih i javnih usluga našim zajednicama, pri čemu moramo paziti na to da nitko ne bude zapostavljen. Ulažemo sve naše napore u podupiranje lokalnog gospodarstva, očuvanje radnih mjesta, stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje, pomaganje svim poduzećima da nastave s poslovanjem i u pružanje kvalitetnog obrazovanja. Naš rad na terenu dopunjuje napore koji se ulažu na razini EU-a i država članica, no potrebno je učiniti više, posebno u pogledu solidarnosti koja nadilazi granice.

Stoga je za nas izuzetno važno da se uspostavi mehanizam EU-a za zdravstvenu zaštitu u izvanrednim okolnostima kao alat za sinergiju kojim bi se objedinili i racionalizirali europski, nacionalni i regionalni/lokalni resursi u svrhu financiranja kupovine medicinske opreme i uređaja, čime bi se intenzivirali napori koje je Europska komisija već uložila u tu svrhu. EU također mora financirati regionalni zdravstveni i bolnički program čija bi svrha bila procijeniti, izmijeniti i pratiti kapacitete regionalnih zdravstvenih sustava na terenu i ulagati u njihovu održivost. Regije i gradovi trebali bi biti izravno uključeni u rad novog koordinacijskog centra EU-a za pandemije. Potrebno je uspostaviti učinkovitiju prekograničnu koordinaciju za pružanje zdravstvenih usluga građanima. EU, države članice te gradovi i regije trebali bi u skladu s načelom supsidijarnosti u budućnosti razmotriti načine za novu raspodjelu nadležnosti za zdravstvo.

Kako bi se kompenzirali gubici na području poreza na dohodak, trebalo bi razviti mehanizme EU-a kojima bi se lokalnim i regionalnim vlastima omogućio izravan pristup programima financiranja. Regionalnim i lokalnim zajednicama mora se pružiti potpora da reorganiziraju javne usluge kako bi one postale digitalne, održive i otporne. EU bi trebao osigurati nova sredstva i pojednostavljene postupke za održivu lokalnu infrastrukturu te podupirati MSP-ove uz pomoć postpandemijskog potprograma u okviru programa InvestEU. Potrebno je uspostaviti i poseban program potpore za mala poduzeća pogođena poremećajima u lancu opskrbe hranom. Potrebno je razviti plan za uključivanje ruralnih područja kako bi se u tim područjima potaknule inovacije, poduzetništvo i povezanost.

Pozivamo na donošenje ambicioznog plana oporavka za održivu, otpornu i socijalnu Europu kojim bi se gradilo novo kružno i uključivo gospodarstvo te aktivirali svi postojeći instrumenti radi osiguravanja financijske solidarnosti. Tim bi se planom trebali razviti novi zajednički financirani financijski instrumenti i izvori prihoda koji bi bili dovoljno veliki i imali dovoljno dug rok dospijeća da budu u potpunosti učinkoviti. U središtu takvog plana oporavka trebao bi biti fond EU-a za oporavak, koji bi bio povezan s proračunom EU-a i temeljio se na europskom osiguranju duga. Taj bi fond, čija bi vrijednost trebala biti oko 500 milijardi EUR, trebao omogućavati ulaganja usmjerena na budućnost. Novi proračun EU-a mora biti okosnica oporavka i mora se znatno povećati kako bi bio istinski instrument solidarnosti i kohezije. Samo ambiciozan višegodišnji financijski okvir, u okviru kojeg bi proračunska ulaganja EU-a dosegla dosad neviđene razmjere, može biti na razini izazova koji predstavlja pravedan i održiv oporavak.

Jedan od načina da se oslobode potrebna sredstva i osigura učinak poluge i mobilizacija dodatnih javnih i privatnih ulaganja jest povećanje kapaciteta ulaganja iz proračuna EU-a prekoračivanjem, barem privremeno, gornje granice proračuna EU-a koja trenutačno iznosi 1,2 % BND-a EU-a te razmatranjem uvođenja novih vlastitih sredstava. Nema sumnje da je potrebno ojačati proračun EU-a kako bi se omogućila dodatna ulaganja i jamstva te kako bi se nacionalnim vladama, regijama i gradovima pružila potpora u ponovnom pokretanju gospodarstva i osiguravanju pravedne tranzicije. Od velike je važnosti osnažena kohezijska politika usmjerena na smanjenje nejednakosti i poboljšanje otpornosti država članica, regija, gradova i sela u cijeloj Europi. 

U okviru svih novih mjera i sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira moraju se uzeti u obzir konkretna iskustva regionalnih i lokalnih vlasti te im se osigurati potpora za pružanje socijalne skrbi i svih osnovnih usluga za građane. Lokalne i regionalne vlasti odgovorne su za trećinu javne potrošnje i dvije trećine svih javnih ulaganja u EU-u: one će biti nezamjenjive u postupku obnove naših gospodarstava, u provedbi ekološke tranzicije i uvođenju socijalnih inovacija na način da nijedno područje i nijedna osoba ne budu zapostavljeni, pa moraju imati glavnu ulogu u osmišljavanju i provedbi planova obnove.

* Konferencija predsjednika Europskog odbora regija:

Apostolos Tzitzikostas , predsjednik Europskog odbora regija i guverner Regije Središnja Makedonija (Grčka)

Vasco Ilídio Alves Cordeiro , prvi potpredsjednik Europskog odbora regija i predsjednik Regionalne vlade Azora (Portugal)

Olgierd Geblewicz , predsjednik Kluba EPP-a u Europskom odboru regija i predsjednik Zapadnopomeranskog vojvodstva (Poljska)

Christophe Rouillon , predsjednik Kluba PES-a u Europskom odboru regija i gradonačelnik Coulainesa (Francuska)

François Decoster , predsjednik Kluba „Renew Europe” u Europskom odboru regija i gradonačelnik Saint-Omera (Francuska)

Władysław Ortyl , predsjednik Kluba ECR-a u Europskom odboru regija i predsjednik Potkarpatskog vojvodstva (Poljska)

Kieran McCarthy , predsjednik Kluba EA-a u Europskom odboru regija i član Gradskog vijeća Corka (Irska)

Satu Haapanen , supredsjednica Kluba Zelenih u Europskom odboru regija i članica Gradskog vijeća Oulua (Finska)

Glasnogovornik predsjednika:

Michele Cercone

Tel. +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023