Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
OR i Europska komisija udružuju snage za snažan poticaj istraživanju i inovacijama na lokalnoj i regionalnoj razini  

Akcijski plan potpisan sa službama povjerenice Gabriel (GU EAC, GU RTD i JRC) također će se baviti pitanjem odljeva mozgova i nejednakosti u obrazovanju.

Kako bi se ojačala europska baza znanja na lokalnoj i regionalnoj razini te podržao oporavak od krize koju je izazvao COVID-19, Europski odbor regija (OR) pojačat će suradnju sa službama Europske komisije u području istraživanja i inovacija, obrazovanja i kulture. Novim akcijskim planom koji su potpisale te dvije institucije nastojat će se regijama i gradovima pružati najnovije podatke i znanje te im pomoći u prevladavanju inovacijskog jaza i odljeva mozgova, uklanjanju nejednakosti u obrazovanju i ostvarivanju političkih prioriteta EU-a, kao što je zeleni plan.

Na sastanku povjerenstva SEDEC održanom 25. studenoga Mariya Gabriel , povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, istaknula je: „Regije i gradovi imaju ključnu ulogu u ostvarivanju naše zelene i digitalne tranzicije. Zajednički akcijski plan i ponovno pokrenut plan rada Platforme za razmjenu znanja , koje Odbor regija i Komisija danas usvajaju, temelji su naše europske strategije znanja i usmjereni su na konkretna rješenja za poboljšanje života građana.”

Predsjednik Europskog odbora regija Apostolos Tzitzikostas rekao je: „Približavanje Europe građanima, izgradnja održivih, otpornih i inovativnih regionalnih i lokalnih zajednica te težnja za našim vrijednostima s pomoću obrazovanja i kulture: to su nam glavni prioriteti. Akcijski plan koji smo potpisali s povjerenicom Gabriel bit će potpora našem radu na postizanju tih ciljeva.”

Anne Karjalainen (FI/PES), predsjednica OR-ova povjerenstva SEDEC, izjavila je: „Djelovanje u području obrazovanja, istraživanja, inovacija i kulture mora se čvrsto ukorijeniti na lokalnoj i regionalnoj razini. To je ključno za koheziju, održivi oporavak i nesmetan prijelaz na ugljično neutralno gospodarstvo u Europi. Zajednički akcijski plan u potpunosti odražava političku volju za daljnjim zajedničkim djelovanjem na terenu uz poticanje snažne sinergije između politika i instrumenata tako da nijedna osoba i nijedno područje ne budu zapostavljeni.”

Pandemija bolesti COVID-19 u prvi je plan stavila istraživačke napore i inovativna rješenja u zdravstvu, kao i u drugim sektorima društva. Kako bi se dodatno potaknuo razvoj regionalnih inovacijskih ekosustava, jačanje uspješne inicijative OR-a i Europske komisije za Platformu za razmjenu znanja ključan je dio akcijskog plana. Ta će se inicijativa unaprijediti na stratešku razinu i u potpunosti uskladiti s prioritetima europskog istraživačkog prostora (EIP), kako je najavila Komisija u svojoj nedavnoj komunikaciji o novom EIP-u.

Cilj je obnovljene Platforme za razmjenu znanja pomoći gradovima i regijama da postanu aktivni pokretači promjena i predvodnici u inovacijama, vrednovati nova znanja stečena u okviru programa Obzor Europa i povećati doseg EIP-a te približiti njegove glavne koncepte i poruke građanima. OR će sudjelovati u mapiranju ekosustava znanja diljem EU-a kako bi se uspostavila središta EIP-a kao strukture koje okupljaju regionalne dionike.

„Središta EIP-a mogu biti prilika da regionalni ekosustavi i inovacijski centri dobiju puno priznanje od institucija i da se u potpunosti vrednuje teritorijalizirani pristup znanosti i inovacijama. Međutim, ne smiju biti samo sredstvo za smanjenje inovacijskog jaza, nego mogu postati izvrstan okvir za poticanje nastajanja kolektivnih istraživačkih i inovacijskih projekata koji povezuju nekoliko regionalnih ekosustava i inovacijskih središta po načelu pristupa odozdo prema gore“, naglasio je izvjestitelj OR-a Christophe Clergeau (FR/PES), član Regionalnog vijeća Regije Pays de la Loire. O njegovu nacrtu mišljenja o novoj komunikaciji o EIP-u raspravljalo se na sastanku SEDEC-a.

Akcijskim planom predviđena je i istaknuta uloga OR-a u podupiranju pet misija programa Obzor Europa , primjerice uspostavom partnerstava i mreža regija i gradova. Nadalje, naglašava se da regije i gradovi mogu djelovati kao katalizatori u promicanju sinergija između programa Obzor Europa i financiranja kohezijske politike.

Isto tako, pilot-projekt Znanost u regijama proširit će se kako bi se poduprlo donošenje znanstveno utemeljenih politika na regionalnoj i lokalnoj razini, kao i suradnja i razmjena najboljih praksi među regijama. Zajednički istraživački centar Europske komisije pomoći će regijama i gradovima pružajući im više podataka na podnacionalnoj razini.

U području obrazovanja i kulture obje institucije obvezuju se na utvrđivanje nejednakosti u obrazovanju, posebno u pogledu pristupa e-učenju. Planom se predviđa snažna uključenost gradova i regija u koaliciju „Obrazovanje za klimu”, čiji je cilj promicanje obrazovanja za okolišnu održivost, te u provedbu ažuriranog Akcijskog plana za digitalno obrazovanje . Cilj je i na regionalnoj i lokalnoj razini promicati zajedničke europske vrijednosti, identitet i građanstvo putem obrazovanja i kulture.

Dodatne informacije:

SEDEC je OR-ovo Povjerenstvo za socijalnu politiku, obrazovanje, zapošljavanje, istraživanje i kulturu. Sastanak 25. studenog održao se u potpunosti na daljinu zbog zdravstvenog stanja u Europi. Osim mišljenja o EIP-u Christophea Clergeaua, sljedeća tri nacrta mišljenja također su podnesena na usvajanje:

Program vještina za Europu za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost

Izvjestitelj Csaba Borboly (RO/EPP), predsjednik Vijeća okruga Harghita, izjavio je: „Lokalne i regionalne vlasti imaju značajnu ulogu u potpori obrazovanju, integraciji radne snage i inicijativama za razvoj vještina na lokalnoj razini. Međutim, potrebno je uvidjeti da univerzalni pristup nije održiv zbog digitalnih i gospodarskih razlika među regijama. Stoga moramo blisko surađivati s institucijama EU-a, MSP-ovima i svim dionicima i potrebno je brzo dodijeliti sredstva lokalnim i regionalnim vlastima i lokalnim akterima za uspješno prilagođene lokalne strategije i akcijske planove.”

Potpora zapošljavanju mladih: lakši prelazak u svijet rada za novu generaciju i jačanje Garancije za mlade

Izvjestiteljica Romy Karier (LU/EPP), članica Općinskog vijeća Općine Clervaux, poručila je: „Prijedlog o jačanju Garancije za mlade osobito je značajan u kontekstu krize koju je izazvao COVID-19, koja nerazmjerno utječe na mlade. Lokalne i regionalne vlasti mogu biti poveznica između različitih dionika kao što su obrazovne ustanove, organizacije mladih i javne službe za zapošljavanje kako bi podržale učinkovitu provedbu Garancije za mlade, što bi trebalo dovesti do stabilnih i održivih radnih mjesta.”

Ponovno pokretanje kulturnog i kreativnog sektora

Izvjestitelj Giuseppe Varacalli (IT/Renew E.), vijećnik u Općinskom vijeću Općine Gerace, izjavio je: „Sam kulturni i kreativni sektor čini 4,2 % europskog BDP-a, a ako se pridodaju povezane djelatnosti, taj se postotak penje iznad 5 %. Unatoč upotrebi novih tehnologija, velika većina aktivnosti u tom sektoru temelji se na fizičkoj prisutnosti, tako da mnogi subjekti iz tog sektora nisu mogli nastaviti s aktivnostima tijekom krize koju je izazvao COVID-19. U mišljenju se od Europe traži da djeluje kao poticaj državama članicama da iskoriste sva raspoloživa sredstva i mjere za potporu kulturi, u nastojanju da nitko ne bude zapostavljen.”

O svim četirima mišljenjima raspravljat će se i ona će se usvojiti na plenarnom zasjedanju Odbora regija u veljači 2021.

Kako bi se otvorio put pravednom i uključivom oporavku od krize koju je izazvao COVID-19, regije i gradovi jačaju i svoju suradnju s Glavnom upravom Europske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (GU EMPL). Nakon rasprave s glavnim direktorom GU-a EMPL Joostom Korteom , članovi SEDEC-a usvojili su plan u kojem su utvrđena posebna područja pojačane suradnje u vezi sa socijalnim samitom u Portu (svibanj 2021.), Akcijskim planom za provedbu europskog stupa socijalnih prava i Programom vještina za Europu . OR može olakšati razmjenu informacija i najboljih praksi kada je riječ o financiranju iz programa REACT-EU i Europskog socijalnog fonda plus za potporu mjerama za zapošljavanje mladih, te promicati dijalog između lokalnih i regionalnih vlasti u razvoju koncepata za borbu protiv nezaposlenosti mladih u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima.

Sastanak SEDEC-a održan je na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Izjavu predsjednice SEDEC-a Anne Karjalainen i izvjestiteljice OR-a Conche Andreu možete pročitati ovdje .

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CULTURAL-POLICIES-GENDER-BASED-VIOLENCE-EUROPEAN-SPORTS-MODEL-AND-INNOVATION-KEY-TOPICS-DISCUSSED-BY-SEDEC-MEMBERS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Cultural policies, gender-based violence, European sports model and innovation key topics discussed by SEDEC members
Cultural policies, gender-based violence, European sports model and innovation key topics discussed by SEDEC members
03.10.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023