Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
COP24: gradovi i regije traže formalnu ulogu u Pariškom sporazumu  
Europski odbor regija u Katowicama udružuje snage sa svjetskim mrežama lokalnih vlasti kako bi za regije i gradove zatražio formalnu ulogu u Pariškom sporazumu

U gradovima se ispušta 70 % svjetskih emisija stakleničkih plinova, a lokalne vlade odgovorne su za više od 70 % mjera za ublažavanje klimatskih promjena i za do 90 % mjera za prilagodbu klimatskim promjenama. Međutim, Pariški sporazum ne sadrži sustav za praćenje obveza i postignuća gradova i regija u smanjenju emisija CO 2 i izvješćivanje o njima. Poziv da se doprinosima određenima na podnacionalnoj razini u okviru Pariškog sporazuma dopunjuju nacionalne obveze naišao je na velik odjek u Katowicama jer se sve više uviđa da se samo tako mogu ostvariti ciljevi na području emisija. Europski odbor regija uzeo je riječ na plenarnom zasjedanju konferencije Ujedinjenih naroda (UN) COP24 o klimatskim promjenama kako bi za gradove i regije zatražio formalnu ulogu u provedbi Pariškog sporazuma, čiji je cilj ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5 °C iznad razine u predindustrijskom dobu. Kliknite ovdje kako biste pristupili fotoalbumu izaslanstva OR-a na konferenciji @COP24.

Europski odbor regija na konferenciji COP24 u Katowicama ima jasan mandat, a to je obrana formalne uloge lokalnih i regionalnih vlasti u globalnom upravljanju na području klime i u provedbi Pariškog sporazuma. Tri godine nakon potpisivanja Pariškog sporazuma konferencija u Katowicama predstavlja dobrovoljni rok za usvajanje odlučnog programa rada kako bi se taj sporazum počeo provoditi.

Slijedi sažetak glavnih aktivnosti i izjava OR-a na konferenciji COP24.

13. prosinca 2018.

Prvi potpredsjednik OR-a Markku Markkula (FI/EPP) održao je u paviljonu EU-a glavni govor na zatvaranju posebnog zasjedanja posvećenog glavnim čimbenicima postizanja ugljične neutralnosti u europskoj industriji. Predsjednik Gradskog vijeća Espooa poručio je: „Pozdravljamo pozitivne namjere i trendove energetski intenzivnih industrija u pogledu smanjenja ugljičnog otiska. Možete računati na našu potporu u razvijanju partnerstava radi punog iskorištavanja potencijala strateškog plana za energetske tehnologije i u promicanju istraživanja i inovacija dok istovremeno predvodimo suradnju između EU-a, država članica, regija, industrije i istraživačkih institucija. Industrijska transformacija Europe mora biti prioritet programa Obzor Europa, kao i regionalnih i privatnih ulaganja. Ako ne dođe do dekarbonizacije industrijskog sektora, nećemo uspjeti ostvariti energetske i klimatske ciljeve za 2030. ni ispuniti svoje obveze iz Pariškog sporazuma, a kamoli postići ciljeve klimatski neutralne strategije do 2050. Danas moramo zajedno raditi na prijelazu na niskougljično gospodarstvo za opće dobro.“ Događanje „Ususret uspješnoj ugljično neutralnoj industriji u Europi“ zajedno su organizirali Glavna uprava RTD Europske komisije te udruge Carbon Market Watch i SPIRE PPP.

12. prosinca 2018.

COP24 bio je domaćin završne sjednice talanoa-dijaloga gradova i regija na kojem je uvodne napomene iznio glavni tajnik UN-a António Guterres . U neuobičajenom formatu, tim su zasjedanjem na visokoj razini predsjedali predsjednik konferencije COP23 i premijer Fidžija Josaia Voreqe Bainimarama i državni tajnik u poljskom Ministarstvu energetike i opunomoćenik za predsjedništvo konferencije COP24 Michał Kurtyka .

Cor Lamers (NL/EPP) , gradonačelnik Schiedama i predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE, uzeo je riječ na plenarnom zasjedanju u ime lokalnih vlasti cijelog svijeta kako bi zatražio formalno uključivanje gradova i regija u Pariški sporazum. Cor Lamers iznio je političku poruku u ime Skupine lokalnih vlada i općinskih vlasti (LGMA). Ta skupina – i udruga ICLEI kao njezino središnje tijelo – koordinira promatrače lokalnih vlada na međuvladinim pregovorima o klimi u okviru UNFCCC-a.

Cor Lamers izjavio je sljedeće: „U ime skupine LGMA pozivamo stranke Pariškog sporazuma da prošire talanoa-dijaloge izvan okvira konferencije COP24 te da u Pariški sporazum uključe regionalno i lokalno utvrđene doprinose u okviru nacionalno utvrđenih doprinosa. Povrh toga, preporučujemo predsjedništvu konferencije COP24 da u završnoj deklaraciji s konferencije službeno primi na znanje obveze i postignuća lokalnih i regionalnih vlada. Lokalne vlasti diljem svijeta spremne su ostvariti rezultate. Možete računati na nas.“

Putem skupine LGMA lokalne i regionalne vlade iz cijelog svijeta potiču sve stranke da osiguraju da se sljedeći navod unese u završnu deklaraciju s konferencije COP24. „Pozdravljamo ishod i rezultate talanoa-dijaloga i pozivamo stranke da ih koriste za svoje nacionalno utvrđene doprinose.” Lokalne vlade preporučuju predsjedništvu konferencije COP24 da pojača formulaciju odjeljka upućivanjem na višerazinsko djelovanje te da odjeljak unese u završnu deklaraciju konferencije COP24.

U svojem posljednjem izvješću o odstupanjima u vrijednostima emisija UN je potvrdio potencijal gradova i regija u borbi protiv globalnog zagrijavanja, ali je također priznao da je njihov utjecaj „slabo dokumentiran”. Regionalno i lokalno utvrđeni doprinosi osmišljeni su kako bi se riješio taj problem nedostatka podataka, uz istodobno smanjenje odstupanja u vrijednostima emisija i povećanje ambicija na području klime.

Na kraju zasjedanja predsjedništva konferencije COP23 i COP24 odaslala su talanoa-poziv na djelovanje . Talanoa -dijaloge pokrenulo je fidžijsko predsjedništvo konferencije COP23 prošle godine kao globalni pospješujući okvir za dijalog kako bi se uzeli u obzir zajednički napori u pogledu klime koje poduzimaju podnacionalne vlade, civilno društvo i poduzeća u cilju boljeg donošenja odluka na području klime na razini UN-a. Tijekom 2018. skupina LGMA sudjelovala je u više od 60 talanoa-dijaloga u 40 zemalja, a domaćini 52 dijaloga bile su lokalne i regionalne vlade, njihove mreže ili partneri.

Predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE Cor Lamers sastao se 12. prosinca sa svojom kolegicom u Europskom parlamentu, Adina-Ioanom Vălean (RO/EPP) , predsjednicom Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI). Oboje su prisustvovali informativnom sastanku o tijeku pregovora u okviru konferencije COP24 kojim je predsjedao povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete .

11. prosinca 2018.

OR je 11. prosinca sudjelovao na Danu Europske unije za energiju održanom u paviljonu EU-a na konferenciji COP24. Na posebnom sastanku posvećenom rudarskim regijama prvi potpredsjednik OR-a Markku Markkula (FI/EPP) izjavio je: „Primjer rudarskih regija pokazuje koliko je višerazinsko upravljanje važno za provođenje energetske tranzicije. Nacionalne vlade, gradovi i regije, industrija, akademska zajednica, građani i EU moraju raditi zajedno da osiguraju uspjeh te transformacije. Za prestanak korištenja ugljena od presudne su važnosti nove tehnologije i izgradnja kapaciteta. Rudarskim regijama potrebne su odlučne i prilagođene financijske mjere. Stoga pozdravljamo prijedlog zastupnika u EP-u i predsjednika odbora ITRE Jerzya Buzeka da se u idućem višegodišnjem proračunu EU-a Fondu za pravednu energetsku tranziciju dodijele 4,8 milijardi eura.“ OR podržava Platformu za rudarske regije u tranziciji koju je Europska komisija osnovala prije samo godinu dana u sklopu paketa za čistu energiju.

Povjerenik EU-a Miguel Arias Cañete izjavio je: „U cijelom EU-u u industriji ugljena zaposleno je 240 000 radnika. Aktivni ugljenokopi postoje u 41 regiji u 12 država članica. Izazov koji predstavlja tranzicija želim pretvoriti u priliku za rudarske regije. To je moguće i izvedivo. Već smo dodijelili potporu za strukturne reforme u 13 pilotnih regija u Slovačkoj, Poljskoj, Grčkoj, Rumunjskoj, Češkoj, Njemačkoj i Španjolskoj.“

Kako bi ojačali svoje strateško partnerstvo, OR i ICLEI (Lokalne vlasti za održivost) održali su 11. prosinca bilateralni sastanak na konferenciji COP24. „Pregovori o klimi koji su u tijeku izvrsna su prilika da se sastanemo i osvrnemo na našu dosadašnju, tekuću i buduću suradnju na području klimatske politike, kao i na području zaštite i očuvanja biološke raznolikosti”, izjavio je Markku Markkula (FI/EPP) . Ashok Sridharan , predsjednik ICLEI-ja i gradonačelnik Bonna, pozvao je članove OR-a da nastave osiguravati provedbu ciljeva na području klime i biološke raznolikosti u Europi te da se i dalje zalažu za veću ambicioznost i snažnije financijske mehanizme.

Izaslanstvo OR-a prisustvovalo je 11. prosinca, zajedno sa zastupnicima u Europskom parlamentu i izaslanicima država članica, informativnom sastanku Europske komisije o napretku u pregovorima na konferenciji COP24 . Andrew Cooper (UK/EA) , član općinskog vijeća Kirkleesa (Ujedinjena Kraljevina) i izvjestitelj za mišljenje „Upravljanje u području klime nakon 2020.“ ovim se riječima obratio povjereniku Ariasu Cañeteu: „Želimo vidjeti konačni politički dokument s konferencije COP24 i želimo da lokalne i regionalne vlasti imaju formalnu ulogu. Želimo da se uvaži činjenica da smo mi oni koji će na terenu ostvarivati rezultate. Moramo biti uključeni i naš se doprinos mora uvažiti.” Povjerenik Arias Cañete odgovorio je: „Svjesni smo da su nam za provedbu klimatskih politika potrebni gradovi i regije. Još nam nije poznat tekst koji će predsjedatelji objaviti danas poslijepodne. Taj je navod uključen i nastojat ćemo podržati tu zamisao.”

10. prosinca 2018.

Andrew Cooper (UK/EA) obratio se prisutnima u paviljonu EU-a kako bi ponovio poziv OR-a da se „u izvješća o nacionalnom inventaru koja se podnose u skladu s okvirom transparentnosti Pariškog sporazuma uključi poseban odjeljak o mjerama ublažavanja koje poduzimaju podnacionalne vlade“. Izvjestitelj Cooper imao je priliku prenijeti te poruke u njemačkom paviljonu, zajedno s Ashokom Sridharanom , predsjednikom ICLEI-ja i gradonačelnikom Bonna , na sjednici posvećenoj temi „Pokazatelji ciljeva održivog razvoja za gradove: poticaj za veće ambicije u pogledu lokalno utvrđenih doprinosa”.

Na Danu Globalnog sporazuma gradonačelnika, obilježenom 10. prosinca u paviljonu EU-a, Markku Markkula (FI/EPP) je izjavio: „Vrijeme je za veće ambicije u pogledu klime, trenutak je za djelovanje. Gradovi i regije spremni su povećati svoje doprinose na području klime kako bi dopunili nacionalne obveze. Slogan je poljskog predsjedanja konferencijom COP24 „Promjene ostvarujemo zajedno”. Mi, lokalne i regionalne vlade, ambiciozni smo, uključivi i inovativni. Znamo kako provoditi klimatske mjere. Danas je naša poruka strankama UN-a: Možete računati na nas.“ To su događanje suorganizirali GU CLIMA Europske komisije, ICLEI, ured Sporazuma gradonačelnika i OR. Markku Markkula sastao se s gradonačelnikom Katowica Marcinom Krupom i čestitao gradu domaćinu na pristupanju Sporazumu gradonačelnika s obzirom na to da je „potrebno povećati broj gradova koji se zalažu za klimatske mjere kako bi se ispunila obećanja iz Pariškog sporazuma”.

Sirpa Hertell (FI/EPP) , izvjestiteljica za mišljenje OR-a o strategiji EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama i članica Gradskog vijeća Espooa, održala je 10. prosinca bilateralni sastanak sa Savezom za borbu protiv klimatskih promjena. Izvjestiteljica Hertell poručila je: „Slažemo se s našim partnerskim mrežama da je vrijeme da se lokalne klimatske mjere pojačaju. Kako bismo zaustavili globalno zagrijavanje, potreban nam je nov gospodarski i socijalni model, koji može biti uspješan samo ako je utemeljen na lokalnoj razini.”

Gradonačelnik Katowica Marcin Krupa pozvao je izaslanstvo OR-a na konferenciji COP24 na skup Klimatska tranzicija u Katowicama: Kulminacija gradova i regija na konferenciji COP24 , održan 10. prosinca. To je bila prilika da se prikaže više od 60 talanoa-dijaloga gradova i regija i da se održi okrugli stol o klimatskim mjerama na lokalnoj razini prilikom kojeg je prvi potpredsjednika OR-a Markku Markkula izložio ključne političke poruke OR-a konferenciji COP24 .

Na kraju prvog tjedna konferencije COP24 Marco Dus (IT/PES) bio je jedan od panelista na samitu o globalnom zdravlju i klimatskim promjenama 2018. Izvjestitelj za OR-ovo mišljenje o financiranju borbe protiv klimatskih promjena izjavio je da „lokalni, nacionalni i globalni kreatori politika moraju djelovati sada kako bi se znatno smanjilo onečišćenje koje utječe na klimu i izgradila otpornost na klimatske promjene. Pristup financiranju predstavlja ključni element za brojne lokalne i regionalne vlasti kad je riječ o provedbi klimatskih mjera povezanih sa zdravljem.“ Izloženost nečistom zraku uzrokuje sedam milijuna smrtnih slučajeva u svijetu svake godine. Ostvarivanjem ciljeva Pariškog sporazuma moglo bi se do 2050. spasiti otprilike milijun života godišnje u svijetu i to samo zahvaljujući smanjenju onečišćenja zraka ( WHO ).

Kako bi nastavio povećavati vidljivost gradova i regija koji provode klimatske mjere OR je, uz posebne brošure s najboljim praksama za konferenciju COP24 , koordinirao prisutnost na konferenciji dobitnika nagrade „Sporazum gradova u žiži događanja“ 2018. Izaslanstvu OR-a u drugom su se tjednu COP-a pridružili Roberto Campelli , gradonačelnik Monsana , Erik Lauritzen , gradonačelnik Sønderborga , i Frederic Ximeno , povjerenik za ekologiju u Gradskom vijeću Barcelone .

Kontekst:

Članovi izaslanstva OR-a na konferenciji COP24: Markku Markkula (FI/EPP) , prvi potpredsjednik i predsjednik Gradskog vijeća Espooa, Cor Lamers (NL/EPP), predsjednik OR-ova povjerenstva ENVE i gradonačelnik Schiedama, Valter Flego (HR/ALDE), drugi potpredsjednik OR-ova povjerenstva ENVE i župan Istarske županije, Andrew Cooper (UK/EA) , koordinator kluba zastupnika EA-a u ENVE-u, izvjestitelj OR-a za upravljanje u području klime nakon 2020. i član Okružnog vijeća Kirkleesa u Ujedinjenoj Kraljevini, Marco Dus (IT/PES) , izvjestitelj za financiranju borbe protiv klimatskih promjena i član Općinskog vijeća Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPP) , izvjestiteljica OR-a o strategiji EU-a za prilagodbu klimatskim promjenama i članica Gradskog vijeća Espooa, Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordinator kluba zastupnika ALDE-a u ENVE-u i član Gradskog vijeća Rakverea, Daiva Matoniene (LT/ECR) , koordinatorica kluba zastupnika ECR-a u ENVE-u i članica Općinskog vijeća Šiauliaija, i André Van De Nadort (NL/PES) , koordinatora kluba zastupnika PES-a u ENVE-u i gradonačelnik Weststellingwerfa.

Političke poruke s konferencije COP24 i izaslanstvo na konferenciji COP24

Brošura s najboljim praksama s konferencije COP24

Regionalno i lokalno utvrđeni doprinosi

Ambasadori Sporazuma gradonačelnika

Klimatske promjene 18/11/2018: Možete računati na nas (predgovor predsjednika OR-a Karl-Heinza Lambertza i prvog potpredsjednika Markkua Markkule)

15/11/2018 COP24: Sve spremno?

19/09/2018 Lokalne vlade podižu razinu ambicija u pogledu klime

06/07/2018 Klimatske promjene: za provedbu Pariškog sporazuma potrebni su veća ambicioznost i nov način upravljanja

Za više informacija posjetite internetske stranice OR-a posvećene konferenciji COP24

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023