Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice ključni su za legitimnost pristupa „odozdo prema gore” u okviru konferencije o budućnosti Europe  

Predstavnici i predstavnice Europskog parlamenta i akademske zajednice potvrđuju da bi OR trebao imati važnu ulogu u kontinuiranom prikupljanju doprinosa građana i građanki jer su lokalne i regionalne vlasti razina vlasti koja im je najbliža i uživa najviše povjerenja

Članovi i članice OR-ovog Povjerenstva za građanstvo, upravljanje, institucijske i vanjske poslove (CIVEX) raspravljali su o tome kako ojačati ulogu OR-a u sustavu upravljanja EU-a, posebno u kontekstu konferencije o budućnosti Europe. U raspravi su sudjelovali i zastupnik u Europskom parlamentu Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D) i Sarah Meyer, znanstvena suradnica na Dunavskom sveučilištu u Kremsu. Demokratski temelji Europske unije među glavnim su pitanjima koja će se razmatrati u sklopu konferencije, a lokalne i regionalne vlasti čuvari su demokratskih temelja EU-a i u najvećoj mjeri provode participativnu demokraciju. Zaključak rasprave bio je da je konferencija prilika za predstavljanje i promicanje uloge OR-a kao institucijskog predstavnika gradova i regija u postupku donošenja odluka u EU-u u okviru postojećih Ugovora. U širem smislu, kako bi se ojačala demokratska dimenzija EU-a, mogle bi se razmotriti izmjene Ugovora u smjeru većih zakonodavnih ovlasti OR-a.

Konferencija o budućnosti Europe sastojat će se od otvorenih, uključivih i transparentnih rasprava koje će okupiti građanstvo, civilno društvo, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti i europske institucije kako bi se dao novi poticaj europskom projektu i ojačala europska demokracija. Očekuje se da će biti pokrenuta 9. svibnja, na Dan Europe 2021., s jednogodišnjom kašnjenjem zbog pandemije COVID-a 19.

Tijekom rasprave razgovaralo se o tome omogućuje li trenutačni pravni okvir EU-a OR-u da u potpunosti ispuni svoju ulogu glasa gradova i regija u EU-u te koja bi se posebna uloga OR-a i lokalnih i regionalnih vlasti mogla predvidjeti na konferenciji o budućnosti Europe u postupku koji predvode tri institucije EU-a – Europska komisija, Europski parlament i Vijeće EU-a.

Mark Speich (DE/EPP), državni tajnik za savezne, europske i međunarodne poslove Sjeverne Rajne-Vestfalije i predsjednik OR-ovog povjerenstva CIVEX, izjavio je: „Kao političari na regionalnoj i lokalnoj razini moramo iznijeti konkretne ideje o Europskoj uniji budućnosti. Potrebna nam je jasna vizija budućnosti Europe regija. Što je ta vizija jasnija, to djelotvornije možemo poduzeti potrebne korake za njezino ostvarenje i iskoristiti konferenciju o budućnosti Europe kao priliku u tom procesu. Stalno pozivamo na veće uvažavanje lokalnih i regionalnih vlasti u donošenju odluka i izradi zakonodavstva na europskoj razini. Sada je ključno izraditi jasne prijedloge kako bi taj zahtjev bio izričito utvrđen i u institucionalnom i u postupovnom smislu.”

Zastupnik u Europskom parlamentu Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D), koordinator S&D-a u Odboru Europskog parlamenta za ustavna pitanja (AFCO), predstavio je pilot-projekt EP-a „Izgradnja Europe s lokalnim subjektima” i pojasnio kako članovi i članice OR-a mogu doprinijeti: „Kako bi se Europa približila svojim građanima i u okviru konferencije o budućnosti Europe, zadaća nam je ojačati europsku dimenziju u suradnji s lokalnim i regionalnim tvorcima politika uspostavom strukturiranijeg i trajnijeg participativnog načina djelovanja uz organizacije civilnog društva, socijalne partnere i građane. S tim ciljem provest će se pilot-projekt „BELE – Izgradnja Europe s lokalnim subjektima” kako bi se redovitim priopćenjima za medije i raspravama pod vodstvom lokalnih vlasti unaprijedila izravna komunikacija s građanima i građankama o političkim inicijativama koje provodi Unija. Naša je odgovornost da s pomoću tih inicijativa osiguramo da se na konferenciji primijeni pristup ‚odozdo prema gore’ radi postizanja konstruktivnog dijaloga.”

Sarah Meyer, znanstvena suradnica na Dunavskom sveučilištu u Kremsu, predstavila je projekt REGIOPARL , čiji je cilj istražiti na koji način regionalna i lokalna razina može biti ključni akter za demokratsko sudjelovanje. Pritom je poručila: „Budući da Vijeće jasno zagovara pristup konferenciji o budućnosti Europe u kojem se politike stavljaju u prvi plan, OR bi svoje napore shodno tome mogao posvetiti i sustavnom uključivanju regionalne i lokalne perspektive u sve aktivnosti i ishode konferencije, zasebno za svaku temu. Kad je riječ o izravnom uključivanju građana, upravljanje očekivanjima bit će ključno jer teško da će sudjelovanje bez mogućnosti donošenja odluka ili utvrđivanja dnevnog reda poduprijeti demokratski legitimitet donošenja politika EU-a.”

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobilni tel.: +32 473 52 41 15

Podijeli :