Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Poljoprivreda nakon COVID-a 19: agroekologija je rješenje za naše ekološke izazove i sigurnost opskrbe hranom  

​Guillaume Cros

Guillaume Cros (FR/Zeleni) , izvjestitelj za nacrt mišljenja o agroekologiji, čije je usvajanje predviđeno 3. veljače 2021. na plenarnom zasjedanju Europskog odbora regija , u ovom je intervjuu odgovorio na četiri pitanja o ekološkom i socijalnom pristupu usmjerenom na poljoprivredu koja je u skladu s prirodom, a ne protiv nje. U kontekstu buduće zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) potpredsjednik Regionalnog vijeća Regije Okcitanija – Pireneji – Mediteran zagovara, među ostalim, da se postave kvantificirani europski ciljevi povezani s okolišem koji bi bili obvezujući za države članice i da se najmanje 30 % nacionalnih dodijeljenih sredstava za plaćanja namijeni ekološkim programima.

Pandemija COVID-a 19 razotkrila je slabosti našeg globaliziranog poljoprivrednog i prehrambenog sustava i pokazala važnost sigurnosti opskrbe hranom. Međutim, u jednoj je studiji Ministarstva poljoprivrede SAD-a prošle jeseni navedeno da bi primjena strategije „od polja do stola“ dovela do naglog smanjenja poljoprivredne proizvodnje u EU-u. Hoćemo li zbog agroekologije postati gladni?

Iako se sigurnost opskrbe hranom često koristi kao argument protiv agroekologije, noviji radovi Instituta za održivi razvoj i međunarodne odnose (IDDRI) pokazuju da je moguće prehraniti cijelo europsko stanovništvo do 2050. postupnom agroekološkom preobrazbom koja uključuje stočarstvo, ratarstvo i šumarstvo, uz ostvarivanje cilja od nultih emisija ugljika. Na globalnoj razini, izvješće UN-a objavljeno u ožujku 2011. pokazalo je isto tako da bi mali poljoprivrednici primjenom metoda ekološke proizvodnje u svega deset godina mogli udvostručiti proizvodnju hrane u osjetljivim regijama. U trenutku kada je kriza uzrokovana COVID-om 19 razotkrila slabosti našeg globaliziranog poljoprivrednog i prehrambenog sustava, agroekologija, koja ide ruku pod ruku s razvojem „lokalnih prehrambenih sustava”, mora omogućiti Europi da kratkoročno i dugoročno osigura opskrbu hranom očuvanjem naših faktora proizvodnje kao što su tlo, vodni resursi i biološka raznolikost.

Prijedlozi Europske komisije, Parlamenta i Vijeća o budućoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP) naišli su na oštru kritiku jer nisu dovoljno usklađeni s ciljevima zelenog plana i strategije „od polja do stola“. Koji su vaši prijedlozi za budućnost ZPP-a, o kojem se trenutačno raspravlja, kako bi se gospodarska profitabilnost poljoprivrednih gospodarstava pomirila s klimatskim i ekološkim ciljevima EU-a?

Europska unija, sa svojim klimatskim ciljevima, zelenim planom, strategijom „od polja do stola” i strategijom o biološkoj raznolikosti, postavila je ekološke i klimatske ciljeve koji iziskuju sustavnu preobrazbu načinā poljoprivredne proizvodnje i prehrambenih sustava. Agroekologija zadovoljava te ciljeve, a osim toga jamči veću profitabilnost poljoprivrednih gospodarstava (kako je istaknuto u analizi francuske vlade o gospodarskoj i ekološkoj učinkovitosti agroekologije iz kolovoza 2020. ).

Stoga se u okviru budućeg ZPP-a o kojem se trenutačno pregovara mora poduprijeti nužan prijelaz s klasične poljoprivrede na agroekologiju. U tu svrhu preporučujem da se u Uredbu o nacionalnim strateškim planovima uključe zajednički europski kvantificirani ciljevi povezani s okolišem koji bi bili obvezujući za države članice, da se najmanje 30 % nacionalnih dodijeljenih sredstava za plaćanja namijeni ekološkim programima i da potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva podliježe nadzoru zaštite okoliša. Uz te propisane obveze, potrebno je regionalnim akterima pružiti metodološku potporu kako bi se pri pokretanju raznih dobrovoljnih mjera ZPP-a promicalo uzimanje u obzir agroekoloških projekata.

Europski odbor regija smatra da je nužno očuvati poljoprivredu u svim regijama kako bi se održala živa ruralna struktura i promicala teritorijalna kohezija. Kako nam agroekologija može pomoći u postizanju tog cilja?

Agroekologija podrazumijeva prehranu koja je u većoj mjeri lokalna i koja stoga pogoduje svakom području. Osim toga predlažem smanjenje poreza na dodanu vrijednost (PDV) na ekološke, lokalne i sezonske proizvode, uvođenje „lokalnih“ prehrambenih bonova za te proizvode te znatan udio ekoloških, lokalnih i sezonskih proizvoda u objektima javne prehrane. Tim će se mjerama potaknuti razvoj agroekoloških poljoprivrednih gospodarstava i obrta za preradu u svim regijama, što će se pozitivno odraziti na zapošljavanje u ruralnim područjima. Osim toga, agroekologija, koja iziskuje manje kapitala (mehanizacija, sirovine, zemljište itd.), zaustavila bi nestanak manjih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u zemljama u kojima je taj oblik poljoprivrede i dalje znatno zastupljen. Tako bi se svim zemljama EU-a omogućilo poticanje poljoprivrede i ruralnog života s pozitivnim društvenim i ekološkim učinkom.

U nekoliko navrata u vašem mišljenju navodite da agroekologija ide ruku pod ruku s malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima. Zašto velika poljoprivredna gospodarstva ne bi mogla razvijati agroekologiju?

Agroekologija nema samo tehničku, agronomsku dimenziju, nego i socijalnu i teritorijalnu dimenziju. Velika poljoprivredna gospodarstva, koja su znatno narasla zahvaljujući neograničenim potporama u okviru ZPP-a, postala su pustinja za biološku raznolikost, no ona su i socijalna pustinja u kojoj su nestala radna mjesta i javne službe, kao što možemo vidjeti u regijama s velikim površinama ratarskih usjeva. Agroekologija podrazumijeva mrežu malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava s raznolikim usjevima i parcelama srednje veličine. Ekonomija razmjera, povezana sa zamjenom rada naftom i kemijom, kao i s potporama ZPP-a u korist velikih poljoprivrednih gospodarstava, više nije relevantna u vrijeme europskih strategija „od polja do stola” i „biološke raznolikosti”.

Kontekst:

Guillaume Cros također je izvjestitelj za dva mišljenja Europskog odbora regija o zajedničkoj poljoprivrednoj politici:

Reforma ZPP-a , mišljenje usvojeno u prosincu 2018.

Zajednička poljoprivredna politika nakon 2020. , mišljenje usvojeno u srpnju 2017.

Kontakt za medije : pressecdr@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/AGRICULTURE-AFTER-COVID-19.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023