Kliknite ovdje kako biste dobili automatski prijevod teksta u nastavku.
Lokalna dimenzija izbora za EP 2019.: OR i EP udruženim snagama započinju s pripremama za izbore  

Europski odbor regija (OR) ponudio je svoju punu podršku u pripremama za izbore za Europski parlament 2019. te pozdravio predanost EP-a suradnji dviju institucija EU-a i udruživanju resursa u nastojanju da se poveća uključenost građana. Plan djelovanja ususret izborima i partnerstvo ovih dviju političkih institucija EU-a bile su teme današnjeg sastanka Predsjedništva OR-a s potpredsjednikom EP-a za komunikaciju – i bivšim predsjednikom OR-a – Ramónom Luisom Valcárcelom Sisom. Nakon razgovora uslijedilo je usvajanje Komunikacijskog plana OR-a za 2018., u čijoj strategiji središnje mjesto zauzimaju izbori za EP.

Europski parlament razvija komunikacijsku strategiju uz pomoć koje bi birači trebali postali svjesni da će rezultati izbora 2019. pridonijeti oblikovanju budućnosti EU-a. Zastupnici u EP-u jasno su dali do znanja da kampanju neće provoditi isključivo Parlament, nego da će to biti „kampanja Europske unije“ zasnovana na međuinstitucijskoj suradnji i iskorištavanju sinergija među svim razinama vlasti. Kao razina uprave u koju građani imaju više povjerenja, lokalne i regionalne vlasti imat će ključnu ulogu u mobiliziranju glasača i podizanju svijesti o tome zbog čega su izbori 2019. bitni.

„Toplo pozdravljamo odluku Europskog parlamenta da izbori 2019. budu izbori ’za Europsku uniju’. Njihovi će rezultati oblikovati budućnost naše Unije. Naša je zajednička dužnost osigurati da svi birači budu svjesni presudne važnosti tih izbora i uloge koju Europa ima u njihovoj svakodnevici. Zadovoljstvo nam je da na temelju našeg sporazuma o suradnji budemo partner u kampanji. Poticat ćemo naše članove da se pobrinu za to da građani izraze svoje mišljenje“, izjavio je predsjednik OR-a Karl-Heinz Lambertz, dodavši da „svi naši članovi mogu mobilizirati glasače i povećati odaziv na europskim izborima. Kao izabrani političari, oni shvaćaju koje su poveznice između onoga što se događa u njihovim izbornim jedinicama i pitanja koja su bitna za Europu te na taj način znatno pridonose ponovnom povezivanju građana s Europom u raspravama uoči izbora“.

EP u svojoj komunikacijskoj strategiji prepoznaje važnost „lokalnog djelovanja“ posredstvom „decentralizirane kampanje na lokalnoj razini“. Parlament namjerava odabrati komunikacijske prioritete koji imaju „najveći odjek u lokalnom okružju“ kako bi se pridonijelo prenošenju poruka koje su važne na lokalnoj razini, u skladu s podrijetlom i interesima građana.

Potpredsjednik Europskog parlamenta Ramón Luis Valcárcel Siso izjavio je: „Treba promijeniti način na koji Europa funkcionira i komunicira“. Europa može napredovati samo ako udruži snage i radi u partnerstvu, zbog čega sam sretan što će Odbor biti partner u podupiranju kampanje za izbore za EP te što će slušati građane i omogućiti im da izraze svoje mišljenje. Svi mi moramo raditi na tome da objasnimo što je bit EU-a, što EU radi i zašto je važana tko to može učiniti bolje od gradonačelnika, predsjednika regija ili općinskih vijećnika? Usklađivanje našeg djelovanja u području komunikacije predstavlja značajan korak prema maksimalnom iskorištavanju potencijala naših aktivnosti informiranja, što se mora nastaviti i u budućnosti.

OR usvojio Komunikacijski plan za 2018.: „Rad u partnerstvu za lokalnu Europu“

Predsjedništvo OR-a usvojilo je Komunikacijski plan za 2018. koji sadrži nekoliko aktivnosti usmjerenih na udruživanje snaga s Europskim parlamentom i drugim institucijama EU-a, uključujući usvajanje mišljenja OR-a o budućnosti Europe u listopadu 2018. i pripremu OR-ova 8. samita regija i gradova koji će se održati u proljeće 2019. Ta će dva događanja predstavljati okvir OR-ovih napora da pridonese kampanji, a nekoliko aktivnosti usmjerenih na članove bit će usredotočeno na udruživanje snaga na lokalnoj razini s ciljem dopiranja do građana tijekom kampanje za izbore za EP.

OR će svoje komunikacijske aktivnosti provoditi u okviru triju kampanja osmišljenih u kontekstu rasprave o budućnosti Europe, proračuna EU-a nakon Brexita i izbora za EP 2019.:

Kampanja 1.: Regije, gradovi i lokalne vlasti rade za budućnost Europe

Ta se kampanja oslanja na tekuću inicijativu „Promišljanje o Europi“, a cilj će joj biti predstavljanje regionalnih i lokalnih interesa u raspravi o budućnosti Europe te osobito pridonošenje OR-ovu mišljenju koje bi trebalo biti usvojeno 2018. Do kraja 2017. diljem europskih regija i gradova održat će se više od 150 dijaloga s građanima, koji će se nastaviti i 2018. kako bi pridonijeli kampanji podizanja svijesti uoči izbora za EP. Radi prikupljanja povratnih informacija od građana tijekom lokalnih događanja i dijaloga s građanima koriste se i internetska anketa i posebna aplikacija s nizom pitanja u vezi s budućnošću politika EU-a. Dosad je zabilježeno više od 11 000 ispitanika.

OR je od sveučilišta London School of Economics istodobno naručio paneuropsku studiju radi prikupljanja stajališta lokalnih i regionalnih vlasti o budućnosti Europe i ulozi koju žele imati u obnovljenoj Uniji. Prema preliminarnim rezultatima velika se većina ispitanika slaže s time da bi glavni prioritet trebao biti stavljanje građana u središte europske integracije.

Kampanja 2.: Ulaganje u održivi rast i radna mjesta u svim regijama, gradovima i općinama

Cilj je osigurati aktivno sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u raspravama o budućem proračunu EU-a i debati u vezi s nesigurnošću koju uzrokuje izlazak Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, do čega će doći do ožujka 2019. Smanjeni proračun EU-a i kašnjenje u usvajanju financijskog okvira EU-a za razdoblje nakon 2020. imali bi teške posljedice za javna ulaganja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Najvažnije komunikacijske aktivnosti obuhvaćat će izgradnju koalicija sa širokom lepezom dionika kako bi se osiguralo pravodobno usvajanje snažnog, učinkovitog i pojednostavljenog financijskog okvira EU-a nakon 2020. Savez za koheziju (#CohesionAlliance), koalicija onih koji vjeruju da kohezijska politika EU-a mora i dalje biti jedan od stupova na kojima počiva budućnost EU-a, nastavit će rad i 2018. te će poslužiti kao temelj navedenim aktivnostima. Do danas je 80 organizacija i više od 700 pojedinačnih zagovornika, uključujući članove OR-a, vodeće europske udruge gradova i regija, zastupnike u EP-u i ministre u vladama, pozvalo na to da u okviru proračuna EU-a za razdoblje nakon 2020. kohezijska politika postane jača, učinkovitija i dostupna svim regijama u EU-u.

Kampanja 3.: Regije, gradovi i lokalne vlasti EU-a kao pokretači promjena

Europske regije i gradovi mjesta su promjena i inovacija. Građani od svojih lokalnih i regionalnih predstavnika očekuju rješenja za izazove današnjice, poput onih koji proizlaze iz globalizacije, integracije migranata, klimatskih promjena, energetske tranzicije, nezaposlenosti mladih i demografskih promjena. Kampanja će se usredotočiti na jačanje politika EU-a na temelju podataka prikupljenih na terenu u područjima kao što su borba protiv klimatskih promjena, održivi razvoj i uključivo društvo.

Kontakt:

Nathalie Vandelle

Tel. +32 (0)2 282 2499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Podijeli :
 
Povezane vijesti

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/HR/NEWS/PAGES/2019-EU-ELECTIONS-GOING-LOCAL-COR-JOINS-FORCES-WITH-EUROPEAN-PARLIAMENT-AS-PREPARATIONS-GET-UNDERWAY.ASPX

Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
Lokalni i regionalni čelnici i čelnice pozdravljaju potporu povjerenice Dalli njihovu radu na poticanju raznolikosti i uključenosti na terenu
24.05.2023