Graziella GALEA

članica Općinskog vijeća Općine San Pawl il-Baħar

 Graziella GALEA

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Jezici

  • malteški

Zemlja koju predstavlja

Malta

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

10.11.2015

Kontakt