PUTNI TROŠKOVI 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Members of the European Committee of the Regions (CoR) are representatives of regional and local bodies who either hold a regional or local authority electoral mandate or are politically accountable to an elected assembly. In some Member States, they receive some kind of remuneration from their regional or local body. However, they do not receive any remuneration from the CoR.

Sadržaj

Članovi i članice Europskog odbora regija (OR) predstavnici su regionalnih i lokalnih tijela, koji ili imaju izborni mandat regionalnog ili lokalnog tijela ili su politički odgovorni izabranoj skupštini. U nekim državama članicama primaju određenu naknadu od svojeg regionalnog ili lokalnog tijela, no ne primaju nikakvu naknadu od OR-a.

Članovi i članice sudjeluju na sastancima OR-a, kao što su plenarna zasjedanja, sastanci povjerenstava i političkih klubova, koji se u većini slučajeva održavaju u Bruxellesu, iako se ponekad održavaju i drugdje. Povremeno mogu sudjelovati i na sastancima koje ne organizira OR, ali su od posebnog interesa za njegov rad.

Po predočenju popratnih dokumenata članovima i članicama se nadoknađuju stvarni troškovi prijevoznih karata za sudjelovanje na tim sastancima, do cijene poslovnog razreda za zračni prijevoz i prvog razreda za putovanje vlakom ili brodom. Ako putuju automobilom, nadoknađuju im se troškovi u paušalnom iznosu od 0,30 eura po kilometru. Zbog praktičnih razloga članovi i članice mogu rezervirati svoje prijevozne karte preko putničke agencije OR-a i u tom ih slučaju OR plaća izravno.

Osim povrata putnih troškova članovi i članice primaju paušalnu naknadu za sastanke u iznosu od 340 eura po danu sastanka kako bi pokrili sve svoje troškove na mjestu sastanka (u većini slučajeva u Bruxellesu), kao što su troškovi hrane, smještaja itd. Ta je naknada određena uzimajući u obzir relativno visoke cijene smještaja u Bruxellesu radnim danima.

Članovi i članice primaju i paušalnu naknadu za putovanje koja se temelji na ukupnoj duljini putovanja i pokriva sve troškove putovanja. Među njima su, primjerice, cestarine ili vinjete za autoceste, troškovi javnog prijevoza u Bruxellesu, naknade za parkiranje u polaznoj zračnoj luci ili željezničkoj stanici, hrana, piće i dodatni troškovi hotelskog smještaja tijekom putovanja ili troškovi nastali zbog produljenog boravka na mjestu održavanja sastanka. Ta se naknada isplaćuje samo ako je udaljenost putovanja veća od 200 km i iznosi 185 eura po referentnoj jedinici (jednokratna uplata za svako povratno putovanje).

Treba napomenuti da Sud EU-a smatra da je uporaba sustava paušalnih naknada, što je uobičajena praksa u institucijama EU-a, „rezultat namjere da se smanje administrativni troškovi i opterećenja svojstveni sustavu koji uključuje provjeru svake pojedine stavke troškova i stoga predstavlja dobro upravljanje“ (presuda od 15. rujna 1981. u predmetu C-208/80, Lord Bruce of Donington).

Svi navedeni rashodi plaćaju se iz proračuna EU-a i nad njima se provodi odgovarajuća revizija.

Sastanci na daljinu tijekom pandemije bolesti COVID-19

OR je usvojio niz privremenih mjera kako bi osigurao svoje operativne kapacitete tijekom pandemije COVID-a 19, posebno svoju savjetodavnu ulogu u postupku donošenja odluka u EU-u, a istodobno izbjegao zdravstvene rizike za članove, članice i osoblje. U tu su svrhu otkazani sastanci koji nisu nužni, a oni koji jesu nužni, kao što su sastanci tijela OR-a, održavaju se, u mjeri u kojoj je to moguće, na daljinu elektroničkim putem (u nekim slučajevima održavaju se hibridni sastanci sa skupinom članova i članica koji se fizički zajedno nalaze na istom mjestu). U tim posebnim okolnostima u kojima većina članova i članica radi iz svojih domova, OR im isplaćuje paušalnu naknadu za sastanke na daljinu u iznosu od 200 eura po danu sastanka kako bi pokrili svoje uredske i opće troškove pripreme za sastanke i sudjelovanja na njima.

Glavni važeći propisi

Uredba br. 8/2017 o povratu putnih troškova i isplati paušalnih naknada za putovanja i sastanke članovima i zamjenicima članova (PDF)

Uredba br. 20/2020 o izmjeni Uredbe br. 8/2017 (PDF)

Uredba br. 3/2021 o isplati paušalne naknade za sastanke na daljinu članovima, stručnjacima i govornicima (PDF)

Odluka br. 1/2022 od 25. siječnja 2020. o godišnjoj prilagodbi naknada koje se isplaćuju osobama koje sudjeluju u aktivnostima Europskog odbora regija (PDF)

Dokumenti

Podijeli:
 
Back to top