Pauliina HAIJANEN

članica Gradskog vijeća Laitile

 Pauliina HAIJANEN

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Jezici

  • finski
  • engleski
  • švedski

Zemlja koju predstavlja

Finska

Zastupljena regija

Etela-Suomi

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

25.01.2002

Kontakt