Marina MEDARIĆ

zamjenica župana Primorsko-goranske županije

No photo available

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • hrvatski

Zemlja koju predstavlja

Hrvatska

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

24.05.2022

Kontakt

 
Sadržaj