Stephen SULTANA

načelnik Općinskog vijeća Općine Santa Venera

 Stephen SULTANA

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • malteški

Zemlja koju predstavlja

Malta

Zastupljena regija

Malta

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

22.02.2022

Kontakt

Društvene mreže

 
Sadržaj