Bernadette GEIEREGGER

članica lokalnog predstavničkog tijela: Općinsko vijeće Općine Kaltenleutgeben

No photo available

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Jezici

  • njemački

Zemlja koju predstavlja

Austrija

Zastupljena regija

Niederosterreich

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

25.11.2020

Kontakt

 
Sadržaj