Peter ŠVARAL

načelnik Općine Rohožník

 Peter ŠVARAL

Politički klub

ECR (Europski konzervativci i reformisti)

Jezici

  • francuski
  • engleski
  • slovački

Zemlja koju predstavlja

Slovačka

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

Kontakt

 
Sadržaj