Hélène RYCKMANS

članica regionalnog predstavničkog tijela: Parlament Valonije

 Hélène RYCKMANS

Politički klub

The Greens

Jezici

  • francuski

Zemlja koju predstavlja

Belgija

Zastupljena regija

Region Wallonne

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

Kontakt

 
Sadržaj