Carin LIDMAN

članica lokalnog predstavničkog tijela: Općina Västerås

 Carin LIDMAN

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Zemlja koju predstavlja

Švedska

Zastupljena regija

Ostra Mellansverige

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

 
Sadržaj