Sylvie LABADENS

članica lokalnog izvršnog tijela: Vijeće departmana Sjever

 Sylvie LABADENS

Politički klub

Not Affiliated

Jezici

  • francuski

Zemlja koju predstavlja

Francuska

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

Kontakt

 
Sadržaj