Erik KONCZER

član Skupštine Komoransko-ostrogonske županije

 Erik KONCZER

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • mađarski
  • engleski

Zemlja koju predstavlja

Mađarska

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

 
Sadržaj