Aurélie GROS

članica regionalnog predstavničkog tijela: Regionalno vijeće Regije Île-de-France

No photo available

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Jezici

  • francuski

Zemlja koju predstavlja

Francuska

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

Kontakt

 
Sadržaj