Vaida ALEKNAVIČIENĖ

članica lokalnog predstavničkog tijela: Općinsko vijeće Okružne općine Joniškis

 Vaida ALEKNAVIČIENĖ

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • litavski

Zemlja koju predstavlja

Litva

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

26.01.2020

Kontakt

 
Sadržaj

Radna tijela

Član/ica

  • Radna skupina za Ukrajinu