Carlos SILVA

predsjednik Poglavarstva Općine Sernancelhe

 Carlos SILVA

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Zemlja koju predstavlja

Portugal

Zastupljena regija

Norte

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

06.11.2018