Pedro Miguel César RIBEIRO

član lokalnog izvršnog tijela: Općinsko poglavarstvo Općine Almeirim

 Pedro Miguel César RIBEIRO

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • portugalski
  • engleski

Zemlja koju predstavlja

Portugal

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

06.11.2018

Kontakt

Društvene mreže

 
Sadržaj