Peter HANKE

član Vijeća za financije i proračun Grada Beča

 Peter HANKE

Politički klub

PES (Stranka europskih socijalista)

Jezici

  • njemački

Zemlja koju predstavlja

Austrija

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

28.09.2018

Kontakt

 
Sadržaj