Barbara EIBINGER-MIEDL

članica regionalnog izvršnog tijela: Vlada Savezne zemlje Štajerske

 Barbara EIBINGER-MIEDL

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Jezici

  • njemački
  • talijanski
  • engleski

Zemlja koju predstavlja

Austrija

Zastupljena regija

Steiermark

Zamjenik/ica u Europskom odboru regija od

17.02.2020

Kontakt

Društvene mreže

 
Sadržaj