Carmen KIEFER

članica lokalnog izvršnog tijela: Općinsko vijeće Općine Kuchl, Savezna zemlja Salzburg

No photo available

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Povjerenstva

  • ECON (Povjerenstvo za gospodarsku politiku)
  • NAT (Povjerenstvo za prirodne resurse)

Jezici

  • engleski
  • njemački
  • francuski

Zemlja koju predstavlja

Austrija

Zastupljena regija

Salzburg

Član/ica Europskog odbora regija od

25.09.2020

Kontakt

Društvene mreže

 
Sadržaj

Radna tijela

Član/ica

  • Austrijsko izaslanstvo
  • Predsjedništvo OR-a