Georgios PATOULIS

guverner Regije Atika

 Georgios PATOULIS

Politički klub

EPP (Europska pučka stranka)

Povjerenstva

  • ENVE (Povjerenstvo za okoliš, klimatske promjene i energiju)
  • NAT (Povjerenstvo za prirodne resurse)

Jezici

  • engleski
  • grčki

Zemlja koju predstavlja

Grčka

Član/ica Europskog odbora regija od

26.01.2020

Kontakt